Nieuws

Burgemeester moet oproep Kinderpardon ondersteunen

door Martijn Balster op 8 mei 2014

Wij zijn teleurgesteld dat de Haagse burgemeester de oproep niet heeft ondertekend om opnieuw te kijken naar de afgewezen aanvragen voor het Kinderpardon. Inmiddels hebben ruim 130 burgemeesters, waaronder die van grote steden als Rotterdam en Utrecht, de oproep ondersteund. Daarom heb ik samen met GroenLinks onze burgemeester opgeroepen hetzelfde te doen.

Onlangs bleek dat asielkinderen alleen mogen blijven als ze minimaal vijf jaar onder Rijkstoezicht hebben gestaan. De Nationale Kinderombudsman stelde dit onlangs aan de orde in een brief aan staatssecretaris Teeven van Justitie. De afspraak is dat de staatssecretaris ruimhartig kijkt naar de asielkinderen die net buiten de pardonregeling vallen. Daarvoor heeft Teeven de ruimte en de bevoegdheid. Veel kinderen zijn inmiddels diep geworteld in de Nederlandse samenleving. Ze gaan hier naar school en zitten bijvoorbeeld op een sportclub. Deze kinderen horen bij de Nederlandse samenleving.

One Response to “Burgemeester moet oproep Kinderpardon ondersteunen”

  1. […] Onlangs riep de PvdA de burgemeester samen met GroenLinks op om ook de oproep van de honderden burgemeesters te steunen om het Kinderpardon ruimhartiger toe […]