Nieuws

#InDeRaad: Ontzien van de laagste inkomens Wmo

door Martijn Balster op 23 mei 2016

Helaas is het de PvdA niet gelukt om een verlaging af te dwingen van de eigen bijdrage in de Wmo. Tijdens de raadsvergadering stemde een meerderheid van de raad (waaronder PVV en de Groep de Mos Ouderenpartij) tegen ons voorstel. Tot grote teleurstelling van de PvdA-fractie.

 

 

Ook wethouder Klein was niet voornemens de PvdA tegemoet te komen: er moet eerst verder op worden gestudeerd, aldus de wethouder.Fractievoorzitter Martijn Balster: “we zien dat de toegankelijkheid van de zorgvoorzieningen in de stad onder druk staat. Ons bereiken vele verhalen van mensen met een kleine beurs de stap naar de zorg niet zetten omdat ze daar maandelijks ruim 19 euro voor moeten betalen en jaarlijks 230 euro. Dat kan niet zo zijn. De zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn voor iedereen, niet alleen voor mensen met een dikke portemonnee. De wethouder neemt dit niet serieus.” 

 

De PvdA constateert dat voor mensen met schulden of alleen AOW zorg mijden vanwege de eigen bijdrage. De zorgvraag nam dit jaar fors af, terwijl Den Haag niet op de zorg bezuinigde. Dat is een teken aan de wand, mensen weten de voorzieningen minder goed te vinden, aldus de sociaal-democraten. De komende maanden zullen we kijken of we op een andere manier draagvlak kunnen krijgen voor ons voorstel.

 

Reacties zijn gesloten.