Nieuws

PvdA stelt vragen over reorganisatie jeugdgezondheidszorg

door Martijn Balster op 17 oktober 2016

De Partij van de Arbeid vindt dat de Haagse jeugdgezondheidszorg (JGZ) en jeugdhulp zo toegankelijk mogelijk moet zijn. De PvdA kan zich vinden in het uitgangspunt om de jeugdhulp zo dicht mogelijk bij de gemeente te organiseren. Tegelijkertijd zijn er veel veranderingen in korte tijd doorgevoerd. Met ingang van 1 januari aanstaande wordt de jeugdgezondheidszorg onder rechtstreekse aansturing van de gemeente gebracht. De PvdA krijgt signalen dat hierbij nog de nodige stappen moeten worden gezet en de nodige verschillen van inzicht tussen professionals moeten worden overbrugd. De PvdA krijgt daarom graag meer inzicht in de voortgang van de reorganisatie en stelt hierover schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur.

U vindt de vragen hier. 

Reacties zijn gesloten.