Agenda

Algemene Ledenvergadering: verkiezingsprogramma

Datum: 3 oktober 2017, 19.45 - 22.00

Beste partijgenoot,

Graag nodigt het afdelingsbestuur je uit voor de eerstvolgende ledenvergadering van de Haagse PvdA. De ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 3 oktober. Op de agenda staat onder meer het verkiezingsprogramma.

Bijeenkomst: ledenvergadering
Datum: dinsdag 3 oktober
Tijdstip: 19:30 uur (inloop) 20:00 uur (aanvang vergadering)
Locatie: wordt later bekend gemaakt

De agenda van de ledenvergadering en de bijbehorende stukken zullen uiterlijk een week voor de vergadering per mail worden toegezonden. Kopieën zijn opvraagbaar en ook ter plekke, in beperkte oplage, voorhanden.

Bekijk het hele overzicht van het proces rond het programma, én de kandidatenlijst hier.

Voor verdere vragen, schroom vooral niet om contact met ons op te nemen. Graag tot op dinsdag 3 oktober.