Nieuws

Ambities huisvesting statushouders groot, tempo nog steeds te laag

door Martijn Balster op 25 mei 2016

De PvdA is trots op de ambitie die Den Haag heeft om statushouders te huisvesten. Met de aanhoudende vluchtelingenstroom, laten wij onze medemenselijkheid zien. In een tijd waarin velen liever de nadruk leggen op verschillen, legt Den Haag de verbinding.

lees verder »

Schuldhulpverlening geeft mensen met schulden kans op goede toekomst

door Bülent Aydin op 25 mei 2016

Vandaag is het beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019 gepresenteerd. Een plan van aanpak waarmee een grote wens van de PvdA in werking wordt gezet. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen vorig jaar heeft de PvdA gevraagd werk te maken van de enorme schuldenproblematiek in Den Haag. Jongeren met 20.000 euro schuld, gezinnen met 40.000 euro schuld.

lees verder »

Minder baby’s sterven vroegtijdig, aandacht blijft nodig

door Marije Talstra op 25 mei 2016

Het aantal Haagse baby’s dat in de periode vanaf 22 weken zwangerschap tot een week na de geboorte overlijdt (perinatale sterfte) is afgenomen. Terwijl in de periode 2000 – 2008 nog 11 op de 1000 baby’s vroegtijdig stierf, is dit tussen 2009 – 2014 afgenomen naar 8,7 sterfgevallen per 1000 baby’s. Er zijn dus flinke

lees verder »

Schone lucht mag geen luxeproduct zijn

door Lobke Zandstra op 24 mei 2016

Gezonde lucht is voor iedereen van levensbelang en dus ontzettend belangrijk. Toch worstelen vooral veel steden met de luchtkwaliteit, zo ook Den Haag. Zorgde vroeger de industrie voor vieze lucht, nu zijn het auto’s die fijnstof en stikstof uitstoten. Gelukkig worden veel mensen steeds bewuster van luchtvervuiling en schiet de verkoop van schone auto’s omhoog, maar

lees verder »

Schokkende nieuwe cijfers over gezondheidsverschillen

door Martijn Balster op 24 mei 2016

In de Haagse aandachtswijken leven mensen net zo lang in goede gezondheid als in Zuid-Sudan, Mali en Burundi, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van GGD-Haaglanden. Daarom hebben we samen met de HSP, D66, SP en GroenLinks naar aanleiding van de berichtgeving schriftelijke vragen gesteld. Recent is de nieuwe Nota Volksgezondheid 2015-2018 vastgesteld. Deze was voor ons te weinig

lees verder »

#InDeRaad: Ontzien van de laagste inkomens Wmo

door Martijn Balster op 23 mei 2016

Helaas is het de PvdA niet gelukt om een verlaging af te dwingen van de eigen bijdrage in de Wmo. Tijdens de raadsvergadering stemde een meerderheid van de raad (waaronder PVV en de Groep de Mos Ouderenpartij) tegen ons voorstel. Tot grote teleurstelling van de PvdA-fractie.    

lees verder »

OV moet toegankelijk zijn voor iedereen

door Redactie op 18 mei 2016

Openbaar vervoer moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met een elektrische rolstoel. Dat is de kern van de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens (CRM) vorige week naar aanleiding van een klacht van een broer en zus die niet meer welkom zijn in Haagse HTM-bussen met hun elektrische rolstoel.

lees verder »

Nieuw bestuur PvdA Den Haag

door Redactie op 11 mei 2016

Op de ALV voorafgaand aan de stadsconferentie is er een nieuw bestuur gekozen. Voorzitter Paulien van der Hoeven stelt het voor:

lees verder »

Verslag stadsconferentie

door Redactie op 11 mei 2016

Zaterdag 23 april was er weer een mooie editie van onze jaarlijkse stadsconferentie. In het diamanttheater in Mariahoeve kwamen 120 mensen bijeen om workshops te volgen, naar speeches te luisteren en om een heuse correspondents dinner bij te wonen. Het thema was Den Haag – stad van Vrede en Recht in jouw buurt. Minister van

lees verder »

De ‘kunst en cultuur top 5’ van de PvdA

door Bülent Aydin op 30 april 2016

Cultuur inspireert, verbaast, confronteert en brengt emotie met zich mee. Kinderen en volwassenen ontwikkelen zich dankzij kunst en kwetsbare mensen bloeien erdoor op. Kunst en cultuur verbindt als geen ander. Het bevorderd de zo noodzakelijke dialoog tussen individuen, groepen en culturen.

lees verder »

Meer aandacht nodig voor cultuursensitieve jeugdhulp

door Marije Talstra op 29 april 2016

Gisteren werd de jaarrapportage Jeugdhulp besproken in de gemeenteraad. 5772 gezinnen kregen in 2015 hulp in Den Haag met bijvoorbeeld opvoeden of bij andere problemen in het gezin. Bij het verschijnen van deze jaarrapportage hebben we al onze zorgen geuit over de wachtlijsten die er zijn bij de jeugdteams. De wethouder heeft aangegeven dat urgente

lees verder »

Kom naar de Haagse 1 mei-viering!

door Redactie op 27 april 2016

Op 1 mei vieren wij de Dag van de Arbeid. Ook dit jaar vindt dit plaats bij het mooie Troelstra Monument aan de Cremerweg (Westbroekpark). Samen met de buurgemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg hopen we er een leuke ochtend van te maken.

lees verder »

PvdA: ‘ambities opvang statushouders groot, tempo te laag’

door Redactie op 21 april 2016

De Partij van de Arbeid in de Haagse gemeenteraad is tevreden met de nieuwe collegebrief over de locaties voor huisvesting van mensen met een verblijfsstatus. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “Zo neemt Den Haag een belangrijke verantwoordelijkheid als stad van medemenselijkheid”.

lees verder »

Verwerving Wmo-voorzieningen: hoe ziet de zorg er in 2017 uit?

door Martijn Balster op 21 april 2016

Vandaag sprak de gemeenteraad over de inkoop van de zorg. Sinds een jaar is de gemeente verantwoordelijk voor het regelen van de huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding van mensen die hulp nodig hebben. In de praktijk betekent dit dat de gemeente contracten afsluit met zorgaanbieders om dit voor de gemeente te organiseren. Nu al wordt

lees verder »

Geef mensen die gevlucht zijn een warm welkom

door Redactie op 19 april 2016

De PvdA Den Haag heeft vandaag, samen met de fracties van D66, de Haagse Stadspartij en GroenLinks, de inspiratienota ‘Warm Welkom’ aangeboden aan de wethouder. We zijn onder de indruk van alle initiatieven in de stad om hen een warm welkom te beiden, de bewoners van Den Haag laten zich van hun beste kant zien.

lees verder »

Niet reserveren maar investeren  

door Redactie op 19 april 2016

Vandaag is door het gemeentebestuur de programmarekening van 2015 gepresenteerd. De Partij van de Arbeid is tevreden dat er het afgelopen veel gedaan is om de verschillen in de stad te verkleinen. Er is veel extra geld uitgegeven voor werkgelegenheid en armoedebestrijding. De wijkaanpak en de zorg hebben een flinke impuls gekregen. Hiermee investeert de

lees verder »

Jaarrapportage jeugdhulp 2015: bezorgdheid om groei wachtlijsten

door Martijn Balster op 14 april 2016

Gisteren verscheen de Jaarrapporage jeugdhulp 2015: een spannend jaar, aangezien dit het eerste jaar was waarin de gemeente verantwoordelijk was voor de uitvoering van de jeugdhulp. De rapportage laat duidelijk zien dat hulpverleners, gezinscoaches, ambtenaren en andere betrokkenen hard gewerkt hebben om deze overgang te laten slagen. De nieuwe jeugdhulp lijkt zijn vruchten af te werpen. Financieel

lees verder »

Stukken ALV

13 april 2016

Jaarrekening_2015_PvdA_Afdeling_Den_Haag   Afdelingsbestuur voordracht

lees verder »

93 bestuurders verdienen teveel, harde aanpak nodig

door Martijn Balster op 12 april 2016

Vandaag bracht het college de lijst naar buiten van Haagse bestuurders en organisaties die de norm te boven zijn gegaan. Dat zijn er meer dan ooit: 93 bestuurders in 25 organisaties overtreden op dit moment de norm. 

lees verder »

Nieuwe voorzitter Commissie Partijdemocratie

door Commissie Partijdemocratie op 12 april 2016

Wegens andere verplichtingen heeft Sander Terphuis helaas besloten het voorzitterschap van de Commissie Partijdemocratie neer te moeten leggen. Hij blijft als gewoon lid actief bij de commissie betrokken. In goed overleg met elkaar is binnen de Commissie Partijdemocratie een nieuwe voorzitter benoemd: Ernst van Bemmelen van Gent. De Commissie Partijdemocratie en het afdelingsbestuur zijn verheugd over zijn bereidheid de

lees verder »

Elke straat op orde: verkeer in Kraayenstein

door Lobke Zandstra op 6 april 2016

Kraayenstein, aan de rand van de stad in Loosduinen, is voor velen een fijne woonwijk. Deze wijk is een typische ‘bloemkoolwijk’: de buurt, gebouwd in de jaren’70, kenmerkt zich door kronkelige wegen, hofjes en woonerven. De wijk is alweer 40 jaar oud, maar ondertussen is wel duidelijk dat deze inrichting niet toekomstbestendig was. Veel vaker heeft

lees verder »

Gemeentebestuur gaat aan de slag met PvdA-plannen Moerwijk

door Redactie op 4 april 2016

Het gemeentebestuur van Den Haag heeft vandaag gereageerd op het ‘Plan Moerwijk’ van de PvdA om de wijk een flinke ‘boost’ te geven. De sociaaldemocraten zijn verheugd met de grote aandacht van het stadsbestuur voor Moerwijk. Het gemeentebestuur gaat o.a. mensen bekender maken met minimavoorzieningen, er komen extra taallessen in de wijk en er komt een

lees verder »

Jaarverslag ombudsman: bewaak de menselijke maat

door Redactie op 1 april 2016

De gemeente verliest de menselijke maat steeds meer uit het oog. Tot die conclusie komen de gemeentelijke ombudsman en jeugdombudsman in hun jaarverslag. De Haagse ombudsman en jeugdombudsman zijn onpartijdig en helpen Hagenaars die een klacht hebben over de gemeente. De PvdA neemt de onderzoeken en het jaarverslag van de ombudsman heel serieus, omdat ze

lees verder »

Haltes in Den Haag: 68 abri’s krijgen nu toch een bankje (Omroep West)

door Lobke Zandstra op 1 april 2016

De leunsteunen bij de tramhaltes in Den Haag maken plaats voor smalle zitbankjes. Deze week start de Metropoolregio met het vervangen van het meubilair bij 68 haltes en de werkzaamheden gaan ruim een maand duren, bevestigt een woordvoerster aan Omroep West.

lees verder »

Eén jaar Wmo in Den Haag: tijd voor een tussenbalans

door Marije Talstra op 31 maart 2016

Vandaag sprak de raadscommissie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Sinds vorig jaar is de gemeente verantwoordelijk voor een deel van de zorg, waaronder huishoudelijke hulp en dagbesteding. We zien dat zorgprofessionals en ambtenaren afgelopen jaar hard gewerkt hebben om de veranderingen succesvol te laten verlopen: hulde daarvoor! Nu er zoveel verandert blijft het zaak om het

lees verder »

Schone lucht in de hele stad

door Lobke Zandstra op 29 maart 2016

We willen allemaal graag schone lucht in de stad. Om vrij te ademen en om gezond te wonen in de onze mooie stad. We dachten in Den Haag goed op weg te zijn, maar helaas lijkt de auto industrie roet in het eten te gooien.

lees verder »

Meer duidelijkheid over jongeren ‘buiten beeld’

door Redactie op 29 maart 2016

De PvdA is blij dat het college meer duidelijkheid heeft gegeven en onderzoek doet naar jongeren ‘buiten beeld’. In januari stelden onze raadsleden Martijn Balster, Bülent Aydin en Abderrahim Kajouane hierover vragen. Het gaat om de groep jongeren die geen onderwijs meer volgt, die niet werkt en die niet in beeld is bij het UWV

lees verder »

#InDeRaad: 300 extra banen door komst Decathlon

door Rajesh Ramnewash op 24 maart 2016

In het debat over Decathlon in de Haagse gemeenteraad heeft het gemeentebestuur op vragen van PvdA-raadslid Rajesh Ramnewash aangegeven dat Decathlon in Den Haag de stad maar liefst 300 banen oplevert. Dat is goed nieuws in de strijd tegen de werkloosheid.

lees verder »

#InDeRaad: Bibliotheek is meer dan twinkel in ogen van kinderen

door Bülent Aydin op 24 maart 2016

De bibliotheek is de plek waar je een boek kan lenen. De plek waar je als kind het gevoel kan krijgen dat je een kadootje krijgt, dat je zes weken mag houden. De plek waar het kind geïnspireerd raakt door Abeltje van Annie MG. Schmidt en Het Eiland Klaasje van Sjoerd Kuyper.

lees verder »

Ja: vóór meer veiligheid, stabiliteit en democratie

door Redactie op 20 maart 2016

Meer veiligheid, meer stabiliteit en meer democratie, dat is de inzet van het referendum over het samenwerkingsverdrag met Oekraïne. Dit verdrag is goed voor Nederland. Omdat een veilig en democratisch Oekraïne in het belang is van onze vrede.

lees verder »

Meelopen met BuurtPreventieTeam Mariahoeve

door Martijn Balster op 18 maart 2016

Met partijgenoten Marije Talstra en Bart Evers bezocht ik gisteren het BuurPreventieTeam Mariahoeve. Een club actieve bewoners die elke donderdagavond op pad gaat om de veiligheid in de buurt te schouwen. De hele huisraad op straat, verkeersborden die zijn verdwenen, pizzakoeriers die tegen het verkeer in je bijna van de sokken rijden. Al dat soort

lees verder »

Opnieuw cijfers over toename verwarde personen: tijd voor een debat

door Martijn Balster op 17 maart 2016

Gisterochtend meldden het AD en Omroep West dat het aantal meldingen over verwarde mensen in de stad fors is toegenomen. Eerder kregen wij ook al signalen over de sterke toename: MCH Westeinde liet begin deze week bijvoorbeeld weten dat de nieuwe spoedeisende hulp, die begin 2017 opengaat, aparte kamers krijgt voor psychiatrische patiënten vanwege de grotere toeloop

lees verder »

Buurttuin Moerwijk op het bord

door Lobke Zandstra op 17 maart 2016

Afgelopen zomer vroegen de Haagse raadsleden Lobke Zandstra (Partij van de Arbeid) en Arjen Dubbelaar (Groep de Mos) aandacht voor de tuinen van Moerwijk. De vragen van de partijen hebben geleidt tot betere informatievoorzieningen over de tuinen op de gemeentelijke website en op het informatiebord bij de ingang van de tuinen.

lees verder »

Café Rood met Diederik Samsom: Samen werken aan een duurzamere wereld

door Lobke Zandstra op 17 maart 2016

Is de in november gelanceerde Klimaatwet van Diederik Samsom en Jesse Klaver hét antwoord op jarenlang kwakkelend klimaatbeleid? En wat kunnen de gemeente en Hagenaars zelf doen om de klimaatdoelstellingen te realiseren? Daarover ging het politiek café dat de PvdA afdeling gisteren organiseerde in samenwerking met GroenLinks.

lees verder »

Wiet

door Martijn Balster op 16 maart 2016

Twee weken geleden hadden we een interessante bijeenkomst over het softdrugsbeleid in de commissie Bestuur. Vele kanten van de problematiek werden daarbij belicht. Daarbij werd – zoals in veel gemeenten – ook gesproken over de gevolgen van het gedoogbeleid.

lees verder »

Haagse Energiebeurs en opening Loket Duurzaam Den Haag

door Redactie op 14 maart 2016

Gisteren was in het Atrium de Haagse Energiebeurs. De Energiebeurs is voor iedereen in de stad die wat met duurzaamheid in zijn of haar eigen leefomgeving wil doen. En dat kan op vele verschillende manier, die op de Energiebeurs gepresenteerd werden.

lees verder »

Investeren in de kenniseconomie voor alle Hagenaars

door Abderrahim Kajouane op 11 maart 2016

De gemeente Den Haag zet onder meer op het gebied van de (kennis)economie in op het creëren van meer werkgelegenheid in de stad. Uit het dinsdag verschenen rapport van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL)   blijkt dat mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt hier onvoldoende van profiteren.  

lees verder »

Decathlon in V&D-gebouw, goed nieuws voor stad

door Rajesh Ramnewash op 10 maart 2016

Vandaag is in de Commissie Ruimte het bestemmingsplan Forepark-Rhône park behandeld. Tijdens de behandeling is bekend gemaakt dat het bedrijf Decathlon een vestiging zal openen in het voormalige pand van de V&D in de binnenstad. De PvdA is verheugd over deze stap.

lees verder »

Bibliotheken: kloppend hart van elke wijk

door Bülent Aydin op 10 maart 2016

Vandaag sprak de gemeenteraad over Bibliotheken in Den Haag. Voor mijn partij één van de belangrijkste onderwerp om goed en serieus over te praten. De PvdA wil gelijke kansen in het onderwijs. Mensen moeten de ruimte krijgen zich naar hun mogelijkheden te ontwikkelen. Dat kan onder meer via voldoende aanbod van bibliotheken.

lees verder »

Toename aantal daklozen, wat is de situatie in Den Haag?

door Martijn Balster op 10 maart 2016

Vorige week bleek uit nieuwe cijfers van het CBS dat het aantal daklozen in Nederland tussen 2009 en 2015 fors is gestegen: met meer dan 13 duizend daklozen is dit een toename van 73% in vergelijking met de voorgaande jaren. Bovendien verblijft meer dan de helft van de daklozen met een niet-westerse achtergrond in de

lees verder »

#PvdAindeBuurt: Speeddaten en fietsen in Mariahoeve

door Marije Talstra op 8 maart 2016

Op vrijdag 23 januari bezochten de PvdA fractie en het wijkteam Mariahoeve. Het bezoek bestond uit 3 onderdelen: een presentatie door de stadsdeelorganisatie, een speeddate met een aantal belangrijke spelers uit de wijk en een fietstocht door de wijk.

lees verder »

Stukken ALV

7 maart 2016

Vacatures afdelingsbestuur   Uitnodiging Stadsconferentie 23 april   Uitnodiging Café Rood over klimaat met Diederik Samsom   Uitnodiging ALV 23 april 2016

lees verder »

#InDeRaad: De fietser op nummer 1. Sterfietsroute vergroot kwaliteit en veiligheid.

door Lobke Zandstra op 4 maart 2016

In de Haagse gemeenteraad spraken we vanavond kort over de Sterfietsroute van het centrum naar Scheveningen Haven. Een Sterfietsroute is een fietsroute waar de veiligheid en de aantrekkelijkheid hoog is. Daarmee creëren we meer en meer fietsroutes van hoge kwaliteit. En dat is nodig, want steeds meer Hagenaars nemen de fiets. Het gebruik ervan is

lees verder »

#InDeRaad: Gezondheidsverschillen, samen krijgen we ze klein

door Martijn Balster op 3 maart 2016

Meer ambitie om gezondheidsverschillen in Den Haag klein te krijgen: dat was de inzet van de PvdA vanavond bij de bespreking van de Nota Volksgezondheid in de gemeenteraad. Een nota met veel goede bedoelingen, maar die op sommige vlakken écht kan worden aangescherpt. Daarom diende fractievoorzitter Martijn Balster namens de PvdA twee moties en een

lees verder »

#InDeRaad: windkracht is Haagse Kracht. Windmolens op zee nodig.

door Jeltje van Nieuwenhoven op 3 maart 2016

Groene stroom; daar willen wij als Partij van de Arbeid meer van! We willen duurzame stroom en warmte. Een van de manieren waarop dat kan is via windmolens. Vandaag spraken we in de raad over de zienswijze van het college op de milieueffectrapport Transmissiesysteem wind op zee Hollandse Kust (zuid). Het is een hele mond vol

lees verder »

#InDeRaad: Den Haag laat zien wat het waard is. Vluchtelingen worden opgevangen.

door Martijn Balster op 3 maart 2016

Den Haag heeft grote ambities om mensen met een status op te vangen. En gelukkig met brede steun, zo bleek vorige week in het commissiedebat van twee weken geleden. Er ontstond een brede meerderheid voor de nieuwe locaties. Dat is onze medemenselijkheid. Daarmee tonen we onze solidariteit.

lees verder »

Goed nieuws voor medewerkers en cliënten TSN

door Martijn Balster op 3 maart 2016

De PvdA is heel tevreden met de brief van het college waarin eindelijk meer duidelijkheid wordt gegeven over de toekomst van de Haagse inwoners die hulp bij het huishouden krijgen en medewerkers van thuiszorgorganisatie TSN.

lees verder »

Vacatures afdelingsbestuur PvdA Den Haag

door Redactie op 28 februari 2016

Op 1 mei loopt de bestuurstermijn af van het huidige afdelingsbestuur van de PvdA Den Haag. PvdA-leden die kandidaat willen zijn voor het afdelingsbestuur, kunnen tot zondag 20 maart solliciteren

lees verder »

Voorlopig geen internationaal park. Wel graag onderhoud!

door Lobke Zandstra op 28 februari 2016

Deze week werd bekend dat wethouder Boudewijn Revis zijn plannen voor het zogenoemde Internationale Park heeft ingetrokken. Ik was hier even verbaasd over, want het plan lag al in de inspraakprocedure. En juist die procedure is er voor bedoeld dat inwoners van de stad hun mening over de plannen kunnen geven.

lees verder »

Werkgroepleden gezocht

door Redactie op 28 februari 2016

Het afdelingsbestuur van de PvdA Den Haag is op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te denken over gemeentelijk beleid binnen een werkgroep. Dit gaat op dit moment specifiek om de Werkgroep Sociale Zekerheid, werkgelegenheid en armoede. En om de – nog op te richten – Werkgroep Integratie.

lees verder »