Nieuws

Rosa-leergang gaat regionaal

door Redactie op 27 juni 2015

Na de zomer begint de 32e Rosa-leergang. Maar deze editie is anders dan de voorgaande: de meeste bijeenkomsten vinden in het gewest Zuid-Holland plaats. De Rosa-leergang is de kennismakingscursus van de PvdA voor leden die meer willen doen binnen de partij.

lees verder »

Goedwerkende pc of laptop over?

door Redactie op 27 juni 2015

Dit jaar knappen we ons partijkantoor op. Ook sommige apparatuur verdient revisie. Misschien staat bij jou thuis (of zakelijk) een pc of laptop stof te happen. Als die nog niet zo oud is en goed functioneert, dan geven wij die graag een tweede leven op ons partijkantoor. Verder zijn we op zoek naar een goede

lees verder »

Mozart is nu van iedereen

door Bülent Aydin op 18 juni 2015

Kunst ontroert, troost, geef vreugde en inspireert. Het raakt mensen direct in hun hart. Het voedt de geest en haalt herinneringen naar boven. Ja, cultuur is een waarde op zich en mag gewoon mooi zijn. Maar de VVD wil terug naar een tijd dat dit alleen voor de elite weggelegd was.

lees verder »

Jeugd-en onderwijsbeleid, sociale veiligheid en bed, bad, brood

door Martijn Balster op 18 juni 2015

Gisteren sprak de commissie Samenleving over het jeugd- en onderwijsbeleid van 2014. Daarnaast debatteerde de commissie over de sociale veiligheid in Mariahoeve en over de toekomst van de bed, bad en broodvoorziening in Den Haag. De PvdA is blij met de uitkomsten van deze discussies.  

lees verder »

Geschokt over uitkomsten rapport Arbeidsdiscriminatie

door Redactie op 17 juni 2015

De PvdA wil dat iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen op de arbeidsmarkt. Vanochtend is het “Op afkomst afgewezen”-onderzoek discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt gepresenteerd. Daaruit blijkt dat er ook in Den Haag enorm gediscrimineerd wordt. Dat is volgens de PvdA absoluut onacceptabel.

lees verder »

Meer doen om woninginbraak te voorkomen

door Martijn Balster op 10 juni 2015

De PvdA vindt dat Den Haag nog veel meer kan doen om woninginbraken te voorkomen. De sociaaldemocraten zijn blij dat het aantal inbraken in Den Haag afneemt. Toch zien we dat veel inbraken eenvoudig kunnen worden voorkomen met beter hang en sluitwerk.

lees verder »

Hitte-eilanden tegengaan met groen in de stad

door Lobke Zandstra op 10 juni 2015

De PvdA, D66, de HSP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over de hitte-eilanden in de stad. Door de klimaatverandering krijgen we te maken met steeds hogere temperaturen. Die warmte wordt in stedelijk gebied opgeslagen in steen en asfalt.

lees verder »

Evaluatie wijkaanpak: verschillen kleiner, maar aandacht blijft nodig!

door Redactie op 10 juni 2015

Het college is onlangs gekomen met het ambitieuze programma ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’. Dit is het nieuwe programma voor de wijkaanpak. De PvdA is blij met deze Wijkaanpak Nieuwe Stijl. Uit het onderzoek naar de bestedingen en effecten van het krachtwijkenbeleid 2008-2014 wordt duidelijk dat er nog veel werk te verzetten is.  

lees verder »

Rode lopers actief tijdens The Royal Ten

door Redactie op 9 juni 2015

Zondag 31 mei liepen een aantal Haagse leden mee met The Royal Ten. Ondanks het niet bepaald ideale weer was het druk en was heel hard van start gaan niet mogelijk. Al snel hadden de rode lopers een mooi tempootje te pakken. Met veel aanmoedigingen langs de kant van o.a. oud vice-voorzitter Jeroen van Els

lees verder »

Betere dienstverlening op initiatief van PvdA en VVD

door Lobke Zandstra op 8 juni 2015

Vorige week presenteerde het college de Nota Haagse Dienstverlening. PvdA en VVD Den Haag zijn verheugd dat het college veel van de voorstellen uit hun discussienota Dienstverlening 3.0 zijn overgenomen.  

lees verder »

PvdA bezorgd: kwart zwangere vrouwen niet op tijd met prenatale zorg

door Marije Talstra op 4 juni 2015

De PvdA is bezorgd over de hoge babysterfte in Den Haag. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan vermindering van de hoge sterfte, maar het is onduidelijk of dit effect heeft gehad. De sociaaldemocraten zullen donderdag bij de bespreking van de jaarrekening vragen naar de geboekte resultaten.

lees verder »

Nog een flinke inhaalslag te maken met Wmo

door Martijn Balster op 2 juni 2015

De PvdA Den Haag kijkt met gemengde gevoelens naar de vorderingen die zijn geboekt bij de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. Hoewel veel werk is verzet, komt het nieuwe raderwerk nog langzaam op gang. Mensen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte krijgen nog te laat duidelijkheid en wijkverpleegkundigen lopen over.

lees verder »

PvdA in Moerwijk: gesprek met de wijkorganisatie, een verslag

door Martijn Balster op 2 juni 2015

Vorige week bezochten Martijn Balster, Abderrahim Kajouane, Lobke Zandstra en Marina Meubelman de Wijkorganisatie Moerwijk. Wat een enorme gedrevenheid, om iets moois van de buurt te maken! We spraken ze een week nadat Moerwijk groots de lente vierde: met het Fete de la Nature. Een schildering op de stoep voor het wijkgebouw, refereert er nog

lees verder »

FMS in Georgië, Iraaks-Koerdistan en Servië

door Lobke Zandstra op 29 mei 2015

Afgelopen weekend was een druk trainingsweekend voor de FMS. Er stonden 3 trainingen op het programma in Georgië, Iraaks-Koerdistan en Servië.

lees verder »

Kinderen moeten in elk stadsdeel kunnen spelen

door Lobke Zandstra op 28 mei 2015

Alle kinderen en jongeren moeten kunnen spelen in onze stad. Gelukkig hebben we ook heel mooie speelplekken in de stad. Het is belangrijk dat je in de hele stad kan spelen. Niet in elke wijk zijn evenveel voorzieningen. Per stadsdelen moet met bewoners gekeken worden of er genoeg voorzieningen zijn.

lees verder »

In Den Haag ook LGBT-stoplichten

door Bülent Aydin op 26 mei 2015

De Haagse PvdA wil ook in Den Haag een make-over van de stoplichten met afbeeldingen van homostellen. PvdA-raadslid Bulent Aydin: “Den Haag heeft als internationale stad van Vrede en Recht een voortrekkersrol in de wereld. Wij zijn trots op onze geëmancipeerde samenleving, maar nog vaak genoeg staat deze ook onder druk.

lees verder »

Wijkaanpak helpt wijken kansen op- en aan te pakken!

door Redactie op 21 mei 2015

De PvdA is blij met de Wijkaanpak Nieuwe Stijl van het college. Het plan zet stevig in op sociale achterstanden in onze stad en gaat uit van de kracht van bewoners. We zullen verschillen moeten overbruggen. De wijkaanpak wordt geïntegreerd in stadsdelen. Wijken met achterstanden, wijken die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen voorrang.

lees verder »

Zorgen over wachtlijsten jeugdteams

door Martijn Balster op 21 mei 2015

De PvdA maakt zich zorgen over de ontstane wachtlijsten in de jeugdzorg. Eerder werd al duidelijk dat er wachtlijsten zijn bij Veilig Thuis (waar mishandeling of huiselijkgeweld kan worden gemeld), nu blijken er ook wachtlijsten bij de jeugdteams, die het eerste aanspreekpunt vormen in de wijk. De PvdA wil dat deze wachtlijsten snel worden teruggedrongen.

lees verder »

Twijfel of college signalen van discriminatie bij de politie in Den Haag wel serieus neemt (Omroep West)

19 mei 2015

Collegepartijen PvdA en D66 in de Haagse gemeenteraad zijn ontevreden over de reactie van het college van burgemeester en wethouders op de uitspraken van korpschef Gerard Bouman over discriminatie bij de politie. De partijen betwijfelen of het college de signalen serieus neemt.

lees verder »

Met de gezinsbegeleider op ‘begeleiding’ in Mariahoeve

door Martijn Balster op 18 mei 2015

Om 9 uur in Mariahoeve. Vrolijke honden springen om ons heen, als mevrouw vriendelijk opendoet. Een kleine meid van 3,5 zit met slaapzand in de ogen te kijken naar een tekenfilm. Ze steekt netjes een handje naar me uit. Hondenspeelgoed overal, een volle asbak, rommelig, maar het kan net. Vandaag op het programma: begeleiding.

lees verder »

Overbrug verschil: Kans overval Laak 3x zo groot als in Segbroek

door Martijn Balster op 12 mei 2015

De PvdA is blij dat de Haagse criminaliteit opnieuw stevig is gedaald, naar aanleiding van cijfers van het AD. Wel waarschuwt fractievoorzitter Martijn Balster voor te veel optimisme: de overlast neemt toe en mensen melden nog te weinig. Signalen bereiken niet altijd de politie. Dat is een grote uitdaging de komende periode.”

lees verder »

Vragen over activiteitensubsidie en wijkkranten bewonersorganisaties

door Lobke Zandstra op 5 mei 2015

Bewonersorganisaties zijn belangrijk voor de stad. De afgelopen jaren heeft er een verandering van de subsidiesystematiek plaatsgevonden. Er wordt meer gewerkt met activiteitensubsidies en minder met vaste basissubsidies. De PvdA ontvangt signalen dat er regelmatig discussie bestaat tussen bewonersorganisaties en de gemeente over welke kosten voor communicatie betaald moeten worden uit de basissubsidie en voor

lees verder »

Biesieklette overal gratis en goed zichtbaar

5 mei 2015

De PvdA en D66 stellen vragen aan het college over de gratis fietsenstallingen in Den Haag. In de stad zijn dertien openbare stallingen van de Biesieklette: vijf in het centrum, twee bij de Haagse Markt, een aan de Leyweg, een in Kijkduin en vier in Scheveningen.

lees verder »

Ideeën voor een moderne PvdA

door Redactie op 4 mei 2015

Het zoemt in de PvdA. Naast onvrede over het kabinetsbeleid heerst er een gevoel dat de partij achterhaalde verhalen vertelt, terwijl ontwikkelingen als individualisering, toegenomen educatie, ontkerkelijking, emancipatie, digitalisering, globalisering en migratie juist om nieuwe ideeën vragen. Eind april publiceerde Haags PvdA lid Wimar Bolhuis zijn ‘Positief Pamflet’. Hierin probeert hij op basis van idealen

lees verder »

Verslag Stadsconferentie 2015

door Najla van Veen - Mirzakhyl op 4 mei 2015

Op een zonnige zaterdagmiddag was het weer tijd voor onze jaarlijkse stadsconferentie! Deze vond dit jaar plaats in buurthuis de Bethel in het Valkenboskwartier. Het thema van dit jaar was “samen zorgen voor Den Haag” met als dagvoorzitter Marco Florijn. Onze eigen PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn opende de stadsconferentie met een inspirerend verhaal over hoe we de decentralisaties een sociaal

lees verder »

Viering Dag van de Arbeid

door Petra van der Vlis op 3 mei 2015

De 1 mei viering stond dit jaar in het teken van één van onze nog steeds springlevende sociaal democratische waarden: verbinding tussen mensen in een fatsoenlijke samenleving. Samen met de afdeling Rijswijk en de afdeling Voorburg/Leidschendam hebben we er weer een mooie bijeenkomst van gemaakt.

lees verder »

Straatvegers in vaste dienst gemeente (NOS)

door Redactie op 3 mei 2015

Hagenaars die met behoud van een uitkering als straatveger werken, krijgen een vaste aanstelling. Vanaf september neemt de gemeente 260 straatvegers in dienst. Ze krijgen daarmee een volwaardige baan met het loon dat daarbij hoort, zegt wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA). “Mensen die werk verrichten, dienen hiervoor ook een inkomen te krijgen.” Uitkeringsgerechtigden die nu als

lees verder »

Paulien van der Hoeven nieuwe vicevoorzitter PvdA Den Haag

door Redactie op 3 mei 2015

Op de afdelingsvergadering van 14 april is Paulien van der Hoeven benoemd tot vicevoorzitter. Paulien volgt daarmee Desiree Curfs op. Paulien was al aangesteld als volger en kon om die reden het bestuur instromen, maar het afdelingsbestuur hechtte eraan om de invulling van deze belangrijke functie door de ALV te laten bekrachtigen.

lees verder »

Den Haag, stad van wonen op het zand en in het veen

door Werkgroep Stad op 1 mei 2015

Den Haag, en steden in het algemeen, veranderen snel onder invloed van de revolutie in communicatie- en datatechnologie. De laatste dertig jaar is Den Haag zelfs in een stroomversnelling gekomen. Van een armlastige gehavende stad naar een welvarende aantrekkelijke stad. Helaas is deze welvaart niet voor iedereen. Met de 18% werkeloosheid lijkt het onderscheid tussen

lees verder »

Straks 4 x B: bed, bad, brood en goede begeleiding

door Martijn Balster op 29 april 2015

De PvdA vindt dat Den Haag door moet op de ingeslagen weg. Een fatsoenlijke bed, bad en brood voorziening waar voldoende tijd is en mogelijkheden zijn voor begeleiding van uitgeprocedeerde vreemdelingen. PvdA-fractievoorzitter Balster: “een stad van recht en vrede is dat aan zijn stand verplicht.

lees verder »

Hoe kopen we voor Den Haag de beste jeugdhulp in?

door Martijn Balster op 29 april 2015

Over deze vraag discussieerde de raad afgelopen donderdag. Met een ‘regionaal inkoopkader jeugdhulp’ wordt de basis gelegd voor een inkoopproces van jeugdhulp, samen met 9 andere omliggende gemeenten. Dat is niet eenvoudig: omdat we dat samen met al die andere gemeenten doen, omdat we te maken hebben met zo’n 200 aanbieders van jeugdhulp en omdat

lees verder »

Goede opkomst bij eerste bijeenkomst wijkteam

door Wijkteam Scheveningen op 23 april 2015

Afgelopen dinsdag is het Wijkteam Scheveningen ten doop gehouden in het Kalhuis “op” Scheveningen. Met zijn twaalven (best een goede opkomst!) zijn we aan het discussiëren geslagen, hebben we ons aan elkaar voorgesteld en voorzichtig wat plannen voor activiteiten in de toekomst besproken. Het voelde goed! En altijd leuk natuurlijk:  na afloop nog volop discussies

lees verder »

#PvdAindeWijk: Valkenboskwartier

door Redactie op 23 april 2015

Dinsdagavond was de PvdA Den Haag in het Valkenboskwartier. We spraken Hagenaars rond het Newtonplein, in de Noorderbeekdwarsstraat, de Teijlerstraat, het Kamerlingh Onnesplein en in de Reaumurstraat.

lees verder »

Bomen Veenkade en Toussaintkade: bewoners echt beter informeren

door Lobke Zandstra op 22 april 2015

Vorige week woensdag spraken we in de commissie Leefomgeving opnieuw over bomen. Deze keer spraken we over de bomen op de Toussaintkade en de Veenkade. We spraken hier al eerder over en hadden daarvoor een dikke stapel documenten ontvangen van de wethouder. De vraag is of het echt noodzakelijk is de bomen te kappen als

lees verder »

Gemeente maakt werk van beter dienstverlening dankzij PvdA en VVD

door Lobke Zandstra op 19 april 2015

Op 10 december 2014 presenteerden de PvdA en VVD de discussienota Dienstverlening 3.0. Het college heeft onlangs uitgebreid gereageerd op alle concrete vragen, vooruitlopend op Nota Haagse Dienstverlening. De PvdA- en VVD-fracties zijn verheugd met de beantwoording.

lees verder »

Startbijeenkomst Wijkteam Scheveningen

door Wijkteam Scheveningen op 15 april 2015

Beste partijgenoot, Mijn naam is Ab Waasdorp en ik ben net als u lid van de PvdA. De afdeling Den Haag van onze partij wil zichtbaar zijn en blijven in de wijken van onze stad. De bedoeling is dat te doen met wijkteams. Hier en daar zijn die er al, maar in Stadsdeel Scheveningen nog niet. Aan mij is gevraagd een

lees verder »

#PvdAindeWijk: Escamp

door Redactie op 15 april 2015

Vrijdag 27 maart gingen Martijn Balster, Lobke Zandstra, Abderrahim Kajouane, Marije Talstra en Wimar Bolhuis namens de PvdA-fractie op werkbezoek in Escamp. We bezochten de Stichting Brede Buurtschool, het wijkcentrum Bouwlust en theater Dakota.  

lees verder »

‘Investeren in economie niet alleen voor de happy few’

door Redactie op 15 april 2015
Foto Pulicdomainpictures

Vandaag is de programmatische aanpak economie en werk, beter bekend als het ’10.000 banenplan’, behandeld in de commissie. Het is een enorme ambitie en er ligt de komende periode een moeilijke en zware opgave voor ons. Daarom is een ambitieus plan nodig en gaan we hard aan de slag om werkgelegenheid te creëren.

lees verder »

Bagatelliserende reactie politie Den Haag over discriminatie in politiekorps

door Martijn Balster op 15 april 2015

PvdA in Den Haag is verbaasd over de bagatelliserende reactie van de politie in Den Haag op de eerder geschreven blog van Hoofdcommissaris Bouman van de Nationale Politie.    

lees verder »

Jongeren worstelen met verkrijgen verklaring van goed gedrag

door Martijn Balster op 13 april 2015

DEN HAAG- Jongeren met een strafblad hebben moeite een geschikte opleiding of baan te vinden. De oorzaak: ze krijgen geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De PvdA vindt de jarenlange weigering voor sommige jongeren buitenproportioneel.    

lees verder »

Veiligheid ongelijk verdeeld

door Martijn Balster op 11 april 2015

Donderdag sprak de gemeenteraad over het integraal veiligheidsplan. Het plan is er op gericht om ook de komende jaren succesvol grote en kleine criminaliteit te bestrijden en waar mogelijk te voorkomen. De PvdA staat vierkant achter de stevige ambities van het college.

lees verder »

In memoriam: Noor van Kooperen

door Redactie op 10 april 2015

Deze week ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van Noor van Kooperen. De uitvaart van Noor heeft in besloten kring plaatsgevonden. Noor is bijna haar hele leven lid van de partij geweest en is altijd zeer actief geweest in onze afdeling. Van 1978 tot 1990 werkte Noor als fractiemedewerker en wethoudersvoorlichter.

lees verder »

Een goede mix van repressie en preventie tegen radicalisering

door Abderrahim Kajouane op 9 april 2015

Vandaag is in de commissie het uitvoeringsprogramma preventie polarisatie, radicalisering en jihadisme behandeld. Het beschermen van onze samenleving tegen alle vormen van gewelddadig extremisme is voor de PvdA een prioriteit. Wij zetten ons in voor een ontspannen, open samenleving; een samenleving waarin eenheid in diversiteit, saamhorigheid en verbondenheid de boventoon voeren

lees verder »

Scheveningen Bad is ook voor wijkbewoners!

door Bülent Aydin op 9 april 2015

Woensdag 8 april spraken we in de commissie over de brief ‘De Kust Gezond’ van wethouder Revis. Deze brief gaat over de toekomst van Scheveningen Bad. De PvdA is blij met de ontwikkeling van Scheveningen Bad. Goed wonen, recreëren en werken staan centraal.

lees verder »

Commissie Partijdemocratie zoekt nieuwe leden

door Commissie Partijdemocratie op 6 april 2015

Veel van de activiteiten van de afdeling Den Haag van de PvdA richten zich op de lokale politiek. Maar de afdeling heeft op ook op andere niveaus een taak. Dat gebeurt door de mening van de afdeling te laten horen op de gewestelijke vergadering, de landelijke politieke ledenraden en het landelijke partijcongres. 

lees verder »

Internationale stad gaat samen met sociale verantwoordelijkheid

door Abderrahim Kajouane op 1 april 2015

Werken aan en sterk en sociaal Den Haag is de kernopdracht van de Partij van de Arbeid in Den Haag. Daarvoor is het nodig dat wij blijven werken aan een sterke en vitale economie en aan een goede nationale en internationale positionering van Den Haag als internationale stad voor vrede, recht en veiligheid. In de afgelopen

lees verder »

PvdA-uitgangspunten duurzaamheid: ‘Er kan nog meer gedaan worden’

door Lobke Zandstra op 1 april 2015

Woensdagochtend spraken we in de commissie Leefomgeving over Duurzaamheid. Het ging specifiek over de voortgang van Duurzaam Den Haag en het Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse wijken 2015.

lees verder »

Jaarverslag Ombudsman. ‘Dienstverlening kan écht beter!’

door Lobke Zandstra op 1 april 2015

Gister is het jaarverslag van de gemeentelijke Ombudsman aangeboden aan de raad. De Ombudsman behandelt klachten over diensten van de gemeente en over het handelen van personen die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. In het jaarverslag presenteert de Ombudsman de belangrijkste bevindingen en de meest voorkomende klachten.

lees verder »

Zorgen over ontwikkelingen Haagse dagbesteding

door Martijn Balster op 31 maart 2015

Er bereiken de PvdA steeds vaker signalen dat sprake is van een sluipende afbouw van de dagbesteding in de stad. Het aantal uren dagbesteding voor ouderen en mensen met een psychisch probleem (arbeidsmatige dagbesteding) lijkt af te nemen.

lees verder »

‘Wethouder pak verantwoordelijkheid wijkverpleging’

door Martijn Balster op 31 maart 2015

De PvdA is verbaasd over de voortekenen van oplopende wachtlijsten in de wijkverpleging. De rijksoverheid heeft geïnvesteerd in vele extra wijkverpleegkundigen. In de sociale zorgwijkteams van Den Haag zullen zij gaan meedraaien. Mensen hoeven per 1 januari gelukkig ook geen eigen bijdrage meer voor de wijkverpleegkundige te betalen.

lees verder »