Nieuws

Fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2015!

door Redactie op 20 december 2014

Namens het bestuur en de fractie van de Haagse Partij van de Arbeid wensen wij jullie hele fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2015! Ook nodigen wij jullie van harte uit voor de nieuwjaarsborrel van onze afdeling. Deze vindt plaats op dinsdagavond 13 januari 2015 vanaf 19:00 in het oergezellige café Rootz (Grote Marktstraat 14).

lees verder »

Zorgen om armoede in Den Haag. PvdA stelt vragen

door Redactie op 18 december 2014

De PvdA Den Haag heeft vragen gesteld aan het college over de cijfers in het vandaag gepubliceerde rapport Armoedesignalement 2013 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). PvdA-raadslid Bülent Aydin: “Ik maak mij met name zorgen om armoede onder kinderen.

lees verder »

Op werkbezoek in Transvaal

18 december 2014

Vorige week bracht Abderrahim Kajouane met Martijn Balster een werkbezoek aan Transvaal. Ze spraken met de bewonersorganisatie Transvaal, brachten een bezoek aan woonzorghuis Transvaal en deden het Pleysiercollege Transvaal aan. Een verslag.

lees verder »

Tweeduizend kerstbroden uitdelen om aandacht te vragen voor stille armoede en vereenzaming

door Redactie op 16 december 2014

Stichting Dunya, Haagse ondernemers en Pvda-raadslid Rajesh Ramnewash delen tweeduizend kerstbroden uit aan ouderen om aandacht te vragen voor stille armoede en vereenzaming. Maandag was de aftrap met het aansnijden van het langse kerstbrood in WZH Transvaal. Honderd kerstbroden worden weggeven aan ouderen die in het bezit zijn van een Ooievaarspas.

lees verder »

Schriftelijke vragen over privacy jeugdigen en gezinnen

door Redactie op 12 december 2014

Op www.ouders.nl wordt gesignaleerd dat de privacy van jeugdigen en gezinnen in het geding kan raken als gevolg van de overdracht van jeugddossiers van de Bureaus Jeugdzorg naar de gemeenten. Sommige gemeenten lijken geen toestemming van ouders te vragen voor de overdracht van dossiers.  De PvdA wil graag weten hoe dit in Den Haag is

lees verder »

De Posthoorn: Torenhoge energienota’s in Den Haag

door Redactie op 10 december 2014

DEN HAAG – Meerdere Hagenaren kampen met een torenhoge energierekening zonder aanwijsbare reden. Johairinie Martis betaalt het dubbele sinds ze een nieuwe boiler en meter heeft. Bewoners van aardwarmtecomplex Het Venster hebben jaarafrekeningen uit 2010 tot 2013 die oplopen tot bijna 5000 euro.

lees verder »

Participatiewet in de raad

door Redactie op 9 december 2014

In de raad is vorige week gesproken over de participatiewet. De participatiewet voegt de wet werk en bijstand, de wet sociale werkvoorziening en de Wajong samen. Er is straks één regeling voor iedereen die extra hulp nodig heeft om aan het werk te komen. De gemeenten gaan deze wet uitvoeren.

lees verder »

Op bezoek bij de HTM: werken aan goed OV

door Lobke Zandstra op 9 december 2014

Gister was ik samen met Duco Hoogland (Tweede Kamerlid), Walther Schoorl, Amarins Komduur (raadslid PvdA Nootdorp), Marieke van Bijnen (fractievoorzitter PvdA Nootdorp) en Willem Minderhout (commissielid PvdA Zuid-Holland) op bezoek bij de HTM (Haagse Tram Maatschappij). Openbaar vervoer is erg belangrijk voor de stad en voor de regio.

lees verder »

Martijn Balster en Wouter Booij in RTL’s ‘Rondkomen in de Schilderswijk’

door Redactie op 8 december 2014
Foto RTL

Vorige week waren Martijn Balster en Wouter Booij te zien in het RTL-programma ‘Rondkomen in de Schilderswijk’. Onze fractievoorzitter en communicatiemedewerker gingen in gesprek met de bewoners die de afgelopen tijd de hoofdrol speelden in deze mooie documentaireserie over het leven in de Schilderswijk. In de uitzending kwam de saamhorigheid en betrokkenheid van de bewoners duidelijk naar voren én werd er natuurlijk gezond gemopperd op

lees verder »

AD: Asscher-miljoenen voor huishoudhulp

door Redactie op 8 december 2014

DEN HAAG – Zeker drie miljoen euro krijgt de gemeente Den Haag uit het ‘huishoudpotje’ van minister Lodewijk Asscher van sociale zaken en werkgelegenheid. Met de extra miljoenen voor 2015 en 2016 kan de gemeente de gevolgen van de zware rijksbezuinigingen op de thuishulp wat verzachten, maakte verantwoordelijk wethouder Karsten Klein gisteravond bekend. Het geld

lees verder »

Op bezoek bij Den Haag in Transitie

door Lobke Zandstra op 8 december 2014

Onlangs bracht ik samen met Tobias Dander van D66 een bezoek aan Den Haag in Transitie. Ze zien zichzelf als een platform voor verbinding, innovatie en participatie in duurzame wijk- en buurtinitiatieven. Ze zijn gevestigd in een voormalig buurthuis in de Witte de Withstraat. Wij zagen vandaag veel enthousiasme voor duurzaamheid en voor de stad.

lees verder »

Duurzame PvdA-Hagenezen gezocht!

door Redactie op 7 december 2014

De PvdA in Den Haag is op zoek naar leden die zich willen inzetten voor een duurzaam Den Haag. In de Werkgroep Duurzaamheid denk je samen met andere PvdA-leden mee over hoe de stad Den Haag op sociaaldemocratische wijze haar duurzaamheidsdoelstellingen kan halen. Je helpt het raadslid bij zijn/haar werkzaamheden door een onderwerp verder uit te werken of door

lees verder »

Wijkteam Laak op bezoek bij de fractie

door Wijkteam Laak op 7 december 2014

Leden van het PvdA Wijkteam Laak brachten op maandag 24 november een bezoek aan de fractie. Een verslag van het wijkteam zelf: Natuurlijk waren de lijntjes via Martijn als fractiewoordvoerder voor Laak al kort, maar zo’n rechtstreeks contact met de hele fractie is toch heel inspirerend. Ook voor de fractie. Als wijkteam bouwen we immers op jarenlange

lees verder »

Omroep West: Jonge werklozen moeten aan de slag: Gemeente Den Haag biedt een baan aan

door Redactie op 4 december 2014

DEN HAAG – De gemeente Den Haag gaat de komende jaren tientallen jongeren zelf aan een baan helpen. ‘Wij zijn een grote werkgever en jongeren vormen de kracht van de stad’, zegt de Haagse wethouder Sociale Zaken Rabin Baldewsingh (PvdA).

lees verder »

PvdA wil óók plek voor studenten

door Redactie op 4 december 2014

De radicale ombouw van kantoorgebouwen naar appartementencomplexen in de stad moet straks niet alleen ten goede komen van Hagenaars met geld. De PvdA-fractie in de gemeenteraad legt de ‘keiharde eis’ op tafel dat in bijvoorbeeld de leegkomende ministeries óók plek komt voor studenten en andere inwoners met een laag inkomen.

lees verder »

5 nieuwe kunstgrasvelden voor succesvolle sportclubs in Den Haag

door Redactie op 4 december 2014

5 Haagse sportverenigingen krijgen een kunstgrasveld. Voetbalvereniging BMT en korfbalverenigingen Futura en Dubbel Zes krijgen hun 1ste kunstgrasveld. Bij HSV Duno en KV Die Haghe wordt het aantal kunstgrasvelden uitgebreid. Bron: Omroep West.

lees verder »

Blij met omarmen reddingsplan Aloysius College

door Redactie op 3 december 2014

De PvdA-fractie is heel erg blij dat het reddingsplan voor het Aloysius College door het schoolbestuur wordt omarmt. Hiermee is de kans groot dat de bijna 100 jaar oude school niet hoeft te sluiten.

lees verder »

Meer ondersteuning en waardering voor bewonersorganisaties en -initiatieven!

door Lobke Zandstra op 3 december 2014

Bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven organiseren elk jaar honderden activiteiten in de stad. Daarom moeten we deze organisaties koesteren en versterken. Veel Hagenaars weten niet wat hun bewonersorganisatie doet of welke bewonersinitiatieven er actief zijn in hun buurt.

lees verder »

Kijkduin in beweging

door Redactie op 2 december 2014

Morgenavond om 19.30 uur spreekt de commissie Ruimte opnieuw over de herontwikkeling op Kijkduin. De wethouder zal dan ingaan op de inbreng en vragen van de raad en de insprekers tijdens de vergadering van afgelopen woensdag. 

lees verder »

Grondwateroverlast: problemen aanpakken, klachten oplossen

door Lobke Zandstra op 28 november 2014

Woensdag spraken we in de commissie Leefomgeving over grondwateroverlast. Deze werkbespreking vond plaats mede naar aanleiding van klachten van bewoners die veel last hebben van water in hun kelders, natte muren en vocht in hun woning. Deze bewoners deden ook mee aan de werkbespreking.

lees verder »

Nieuwbouw in Moerwijk kan van start

door Rajesh Ramnewash op 28 november 2014

De voltallige gemeenteraad heeft ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan Moerwijk. Het plangebied ligt in Den Haag Zuidwest en in het stadsdeel Escamp. Den Haag Zuidwest is als grote stadsuitbreiding van Den Haag in de wederopbouwperiode in de tweede helft van de 20e eeuw gerealiseerd.

lees verder »

Oud-PvdA wethouder Adri Duivesteijn Ereburger van Den Haag

door Redactie op 27 november 2014

Vanavond is in de Haagse gemeenteraad oud-PvdA wethouder Adri Duivesteijn benoemd tot ereburger van Den Haag. Van burgemeester Van Aartsen kreeg hij daarvoor de bijbehorende Gouden Erepenning opgespeld. Fractievoorzitter Martijn Balster is trots op de benoeming: “Adri Duvesteijn heeft zich als rasechte Schilderswijker altijd keihard ingezet voor meer gelijkheid in Den Haag en doet dat

lees verder »

Groot potentieel sportverenigingen Wateringse Veld

door Lobke Zandstra op 25 november 2014

Sporten is belangrijk. Sporten is goed voor de gezondheid en zorgt voor verbondenheid in de stad. Het is belangrijk dat er door iedereen in de stad gesport kan worden en dat er voldoende voorzieningen zijn. Mijn collega Rajesh Ramnewash vraagt hier dan ook regelmatig aandacht voor in de raad.

lees verder »

Debat Kernwaarden PvdA met Adri Duivesteijn en de Commissie Melkert

door Redactie op 23 november 2014

Wat is het linkse antwoord van de Partij van de Arbeid op de mondiale financiële crisis? In samenwerking met de afdeling Den Haag organiseert het Landelijk Partijbestuur op 3 december een debat over de kernwaarden en politieke richting van onze partij.

lees verder »

De Rode Taxi rijdt ook buiten verkiezingstijd.

door Redactie op 23 november 2014

Partijleden die slecht ter been zijn of om een andere reden minder mobiel, en toch een activiteit van de PvdA Den Haag willen bijwonen, kunnen daarvoor gratis de ‘rode taxi’ van de PvdA inschakelen. Het kan gaan om een ALV, maar ook om andere activiteiten, zoals het Café Rood of een wijkspreekuur. Het bestuur zorgt

lees verder »

Voorlopige lijst Provinciale Staten 2015

door Commissie Partijdemocratie op 23 november 2014

Op 13 december 2014 zal tijdens de gewestelijke vergadering de kieslijst voor de Provinciale Staten 2015 worden vastgesteld. Wilt u vanuit de PvdA Den Haag meepraten over de procedure rond de kieslijst? Richt u zich dan tot de Commissie Partijdemocratie. Deze commissie draagt zorg voor de Haagse vertegenwoordiging op gewestelijke vergaderingen en landelijke congressen.

lees verder »

Update #Fietsfrustraties

door Lobke Zandstra op 20 november 2014

Enige weken geleden vroeg ik inwoners van Den Haag hun fietsfrustraties bij mij te melden. Op deze oproep ontving ik bijna vijftig reacties. Ik heb de meldingen geordend naar onderwerp en stadsdeel.

lees verder »

Haagse aanpak topinkomens blijft

door Redactie op 20 november 2014

De PvdA is tevreden dat het huidige topinkomensbeleid van Den Haag wordt gehandhaafd. De PvdA is resoluut tegen het verslappen van het topinkomensbeleid. Op dit moment worden maatschappelijke organisaties gekort op hun subsidie als de directeuren van de organisatie meer verdienen dan de ‘Ministers-norm’. Dat beleid heeft effect en moet worden voortgezet.

lees verder »

test

19 november 2014

Minder management, meer zorg en betaalbare woningen  

door Redactie op 17 november 2014

Als het aan de PvdA ligt gaan maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties en zorginstellingen kleinschaliger en met minder management werken. Voor instellingen met een maatschappelijke taak waarmee de gemeente een financiële relatie heeft, gaat in de toekomst een overheadnorm gelden. Dat houdt in dat er maar een maximumpercentage naar management en bureaucratie mag gaan.

lees verder »

Begrotingsbehandeling: Investeren in een sociale samenleving

door Redactie op 15 november 2014

Deze week is de begroting vastgesteld in de gemeenteraad. In de begroting van 2015 wordt veel extra geld uitgetrokken voor werkgelegenheid, zorg en armoedebestrijding. En ook de wijkaanpak krijgt een extra impuls. Betaalbaar wonen krijgt de aandacht die het verdient. We investeren in een sociale samenleving. In Haagse kracht. In dat wat ons bindt.

lees verder »

PvdA en VVD willen cultuuromslag dienstverlening Haagse Stadhuis

door Lobke Zandstra op 13 november 2014

De PvdA en de VVD willen een grote cultuuromslag in het Haagse stadhuis als het gaat om de dienstverlening naar de stad. Daarom komen de twee coalitiepartijen woensdag met de discussienota ‘Dienstverlening 3.0: Vertrouwen op Haagse kracht waarmaken’.

lees verder »

Vaart achter permanente opvangregeling asielzoekers

door Martijn Balster op 10 november 2014

De PvdA Den Haag vindt dat gemeenten nu snel afspraken moeten maken met het Rijk voor een permanente regeling voor de opvang van asielzoekers. De Raad van Europa heeft Nederland bevolen ook uitgeprocedeerde vreemdelingen ‘brood, bad en bed’ te bieden. Martijn Balster, fractievoorzitter PvdA Den Haag: “Staatssecretaris Teeven (VVD) kan zich nu niet meer verschuilen. Het

lees verder »

Commissie Leefomgeving: goede fietspaden en schone straten.

door Lobke Zandstra op 7 november 2014

Vandaag spraken we in de commissie Leefomgeving over de openbare ruimte, duurzaamheid, verkeer en milieu. Namens de PvdA vroeg ik onder andere aandacht voor onderstaande punten. Het college geeft aan dat de basis van onze buitenruimte op orde is en moet dat blijven. Daar is de PvdA het natuurlijk helemaal mee eens. Nieuwe initiatieven mogen

lees verder »

Financiële vragen aan wethouder De Bruijn

door Wimar Bolhuis op 5 november 2014

In de commissie Bestuur besprak ik namens de PvdA vanmiddag de financiën met wethouder De Bruijn. Mijn inbreng had 3 hoofdpunten: de Asscher- en Van Rijn gelden, uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied voor onze wens van een progressieve OZB, en de noodzakelijke verbeterslag in transparantie van de begroting. 1) De PvdA wil dat de Van

lees verder »

Marije en Petra nieuwe bestuursleden!

door Redactie op 5 november 2014

Marije van Rest en Petra van der Vlis zijn op de afgelopen ledenvergadering gekozen als nieuwe bestuursleden. Marije is verantwoordelijk voor de Communicatie portefeuille. Petra is algemeen bestuurslid. Het bestuur is blij met deze twee zeer goede nieuwe bestuursleden.

lees verder »

Geef je feedback over dienstverlening gemeente!

door Lobke Zandstra op 5 november 2014

De gemeente doet heel veel goed, maar het kan altijd beter. Op de vorige ALV kreeg ik een aantal hartenkreten mee als het gaat om het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente: De ambtenaar is er voor burger Communicatie goed en luister naar de individuele casus Persoonlijk contact moet mogelijk zijn ‘Click’ is niet

lees verder »

Voorwaarts!

door Albert-Jan Pomper op 5 november 2014

Er breekt een nieuwe fase aan voor onze vereniging. Tijdens de afgelopen ALV is er een aanlokkelijk perspectief geschetst: onze vereniging als een plek waar mensen van allerlei verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en zich thuis voelen, een plek voor scherpe inhoudelijke debatten en herkenbare linkse politiek, een vereniging die midden in de stad staat en

lees verder »

Verder werken aan goede dienstverlening en bewonersparticipatie

door Lobke Zandstra op 5 november 2014

Vandaag spraken we in de commissie Bestuur over dienstverlening en bewonersorganisaties. Dienstverlening van de gemeente aan Haagse inwoners, organisaties en bedrijven is een van de belangrijkste dingen die je als gemeente doet. De gemeente en de raad werken immers voor een betere stad en toegankelijke stad voor iedereen. Er zijn de afgelopen jaren verschillende trajecten

lees verder »

College moet komen met programma Veilig Oud in Den Haag

door Martijn Balster op 5 november 2014

De PvdA roept het college op te komen met een programma Veilig Oud in Den Haag. Omdat ouderen steeds langer thuis willen blijven wonen moet de gemeente specifiek inzetten op de veiligheid van ouderen.

lees verder »

Infoblad PvdA wijkteam Laak

door Martijn Balster op 31 oktober 2014

Regelmatig brengt het wijkteam Laak van de PvdA een infoblad uit dat zij verspreiden in Laak. Het wijkteam Laak is één van meest actieve wijkteams van de PvdA Den Haag. Regelmatig hebben zij activiteiten in stadsdeel Laak. Wil je de INFO LAAK van deze, klik dan op de volgende link: info12.pdf

lees verder »

Breng Molenwijk weer terug

door Martijn Balster op 30 oktober 2014

De PvdA Den Haag wil dat de naam van Laak-Noord weer wordt veranderd naar Molenwijk. Molenwijk is de oorspronkelijke naam van de wijk in het stadsdeel Laak. De PvdA heeft vele signalen van inwoners uit de wijk ontvangen dat zij de oude naam graag terug willen.

lees verder »

PvdA wil onderhoud van huurwoningen met dwangsommen afdwingen

door Rajesh Ramnewash op 29 oktober 2014

De maat is vol. Jarenlang heeft de PvdA aan de bel getrokken bij de Haagse woningbouwcoöperaties om het achterstallig onderhoud aan te pakken. De ventilatieproblemen zorgen niet alleen voor een zichtbaar ongemak als schimmel, maar vooral de gezondheidsklachten voor Hagenaars zijn ernstig te noemen.

lees verder »

Agenda & stukken ALV 28 oktober 2014

22 oktober 2014

Beste leden, Hier vindt u de agenda en de stukken die betrekking hebben op de ALV van dinsdag 28 oktober 2014. Locatie: Idazaal, Juffrouw Idastraat 2 Datum: 28 oktober 2014, 20.00 Voorstel tot agenda: 20:00   Welkom door afdelingsvoorzitter en vaststellen agenda 20:10   Aanbieding evaluatierapport, toelichting door commissie, gelegenheid voor vragen/reacties en stemming over moties 21:15   Pauze

lees verder »

Verslag ALV PvdA Den Haag –  23 september 2014     

22 oktober 2014

Locatie: Theater de Vaillant (Hobbemastraat 120) Tijd: 20:00 uur – 22:30 uur In Memoriam: Arie de Jonge Voorafgaand aan de ALV vindt een indrukwekkende en mooie herdenking plaats van Arie de Jonge. Herinneringen aan Arie de Jonge vindt u hier op de website van de PvdA Den Haag. Agenda: Welkom door vice voorzitter en vaststellen

lees verder »

PvdA: Actieplan gezondheidsverschillen nodig

door Martijn Balster op 22 oktober 2014

Er zijn nog steeds grote gezondheidsverschillen in Den Haag. Sterker nog, deze lijken verder toe te nemen. De PvdA vindt dat er een concreet actieplan gezondheidsverschillen van het college moet komen.

lees verder »

Veiligheid studententorens Waldorpstraat

door Redactie op 21 oktober 2014

Den Haag wordt steeds meer een studentenstad. De PvdA-fractie juicht deze ontwikkeling toe. Met name in Laakhaven groeit de studentenpopulatie en studentenhuisvesting door de aanwezigheid van de Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan.

lees verder »

Zorgen over toekomst kinderen en medewerkers Triodus

door Abderrahim Kajouane op 20 oktober 2014

De Haagse PvdA maakt zich zorgen om het ontslag van de 350 medewerkers van kinderopvang Triodus. De medewerkers moeten opnieuw solliciteren bij de SWKGroep. De PvdA wil weten wat er gebeurt om het aantal definitieve ontslagen tot een minimum te beperken.

lees verder »

Samen dienstverlening verbeteren!

door Lobke Zandstra op 20 oktober 2014

De gemeente doet heel veel goed, maar het kan altijd beter. Op de vorige ledenvergadering van de PvdA Den Haag kreeg ik een de volgende hartenkreten mee als het gaat om het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente.

lees verder »

Jeugdnota aangenomen: kind staat centraal

door Martijn Balster op 17 oktober 2014

In de Raad sprak men vanavond over de Jeugdnota ‘Heel het Kind’. In februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid voor de hulp aan kinderen en jongeren bij de gemeenten gelegd. Een grote verandering, die al op 1 januari 2015 ingaat. Op korte termijn moet de gemeente zorgen

lees verder »