Nieuws

Ons Ombudsteam zoekt versterking

door Ombudsteam Den Haag op 29 november 2015

Het Ombudsteam van de PvdA Den Haag draait nu al weer 9 jaar. We helpen inwoners van Den Haag met vragen en problemen. Dat gaat van dreigende huisuitzettingen, vreemdelingenzaken, problemen met uitkeringsinstanties, woonomstandigheden, problemen in de wijk, energie en water leveranciers, zorgkosten, werkomstandigheden, dreigend ontslag, noem het maar op.

lees verder »

Goed werk voor een eerlijk loon‏

door Rabin Baldewsingh op 29 november 2015

Voor 200 mensen met een arbeidsbeperking in Den Haag vormde afgelopen week een belangrijk moment: zij komen in vaste dienst van de gemeente. Als eerste gemeente in Nederland gaat Den Haag de komende jaren zo veel mensen in dienst nemen op een beschutte werkplek.  

lees verder »

Gemeente Den Haag neemt 200 mensen op beschutte werkplekken in dienst

door Redactie op 28 november 2015

Zo’n 18.000 chronisch zieken en gehandicapten krijgen van de gemeente eind dit jaar een extraatje van 50 euro. Ook neemt het Haagse stadsbestuur nog eens 200 mensen met een beperking in dienst.  

lees verder »

TSN thuiszorg in zwaar weer, PvdA bezorgd over cliënten en personeel

door Martijn Balster op 27 november 2015

De PvdA heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van de financiële problemen van thuiszorgorganisatie TSN. Vandaag heeft TSN uitstel van betaling aangevraagd. PvdA-fractievoorzitter Balster: “Hoewel de zorg en banen op korte termijn niet in gevaar lijken – althans dat beweert TSN – wil ik het naadje van de kous weten.”  

lees verder »

#InDeRaad: Maak van Den Haag een fietsstad

door Lobke Zandstra op 27 november 2015

Vandaag sprak de gemeenteraad over het Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018, waarin het college haar visie op het fietsbeleid in Den Haag ontvouwde. Lobke Zandstra diende namens de PvdA samen met andere partijen  moties en amendementen in om aandacht te vragen om fietsen nog aangenamer, toegankelijker en veiliger te maken in de stad.  

lees verder »

#InDeRaad: Meer inzet op renovatie en onderhoud woningen

door Rajesh Ramnewash op 27 november 2015

Donderdag sprak de gemeenteraad over de prestatieafspraken met de corporaties. Rajesh Ramnewash diende met succes namens de PvdA samen met andere partijen twee moties in. De PvdA heeft gepleit voor ambitieuze actie en een betere aanpak van renovatie en onderhoud.    

lees verder »

Bed, bad en brood voor iedereen: zonder voorwaarden

door Martijn Balster op 26 november 2015

De PvdA vindt dat iedereen een dak boven het hoofd moet hebben en dat juist vertrouwen gewonnen moet worden van uitgeprocedeerde vluchtelingen, om een gesprek over het toekomstperspectief op gang te krijgen. Pas dan komen bed, bad, brood en begeleiding optimaal tegemoet aan een veilige toekomst in ons land of in het land van herkomst.

lees verder »

Haags inkoopbeleid, dat gaat ergens over

door Martijn Balster op 23 november 2015

Afgelopen week sprak de Haagse gemeenteraad (commissie bestuur) over het inkoopbeleid. De PvdA vindt het inkoopbeleid nog niet ambitieus genoeg. Met 700 miljoen per jaar is er nogal wat aan te besteden en te subsidiëren.

lees verder »

#PvdAindeBuurt: Regentessekwartier

door Lobke Zandstra op 19 november 2015

Dinsdagavond trok de PvdA door Regentessekwartier vanuit Café Emma om met bewoners in gesprek te gaan. Veel Hagenaars wonen met veel plezier in deze buurt. Ze maken zich echter ook zorgen over een aantal punten.    

lees verder »

#PvdAindebuurt: Bezuidenhout

door Redactie op 18 november 2015

Deze week is het voormalige ministerie van SZW volledig in gebruik genomen als noodopvang vluchtelingen. Dat na de nodige onhandigheden de afgelopen weken: gedoe over vergunningen en het feit dat het COA de verkeerde groep naar de noodopvang stuurde: statushouders in plaats van mensen voor of in de asielprocedure.

lees verder »

Verslag Politieke Ledenraad 14 november

door Commissie Partijdemocratie op 17 november 2015

De Politieke ledenraad werd geopend met een speech van partijleider Diederik Samsom, waarin hij vooral stil stond bij de verschrikkelijke aanslagen in Parijs. Daarna werd een minuut stilte gehouden. Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders kwam later in de vergadering, omdat hij vóór die tijd een gesprek had met andere ministers. Hij heeft de leden bijgepraat over

lees verder »

Resultaten begrotings-behandeling: investeren, niet reserveren

door Redactie op 16 november 2015

Vorige week werd de begroting voor 2016 behandeld in de Haagse gemeenteraad. Een belangrijk debat waarna wordt besloten over de besteding van de middelen voor het komend jaar. Fractievoorzitter Martijn Balster is tevreden met de uitkomsten: “we gaan onverminderd door met de investeringen in werk, economie en een fatsoenlijk sociaal vangnet.

lees verder »

#PvdAindeBuurt: goede gesprekken in Ypenburg

door Lobke Zandstra op 5 november 2015

Woensdag was ik samen met Renée van Wirdum te gast in Ypenburg. Allereerst spraken we in Buurthuis de Yp met VOOR Welzijn over Leidschenveen en Ypenburg Daarna spraken we met Xtra over Leerwerkbedrijf H’eerlijk.

lees verder »

#InDeRaad: Brede steun voor noodplan verhoogde woningproductie

door Martijn Balster op 5 november 2015

Tijdens de behandeling van de programmabegroting  2016 – 2019 heeft het college de PvdA-motie ‘Meer betaalbare woningen’ omarmd. De PvdA heeft het college gevraagd met een plan te komen veel meer nieuwe wooneenheden te realiseren, met name voor het midden- en laagsegment. Hiermee kan beter aan de vraag voldaan worden.

lees verder »

#InDeRaad: PvdA wil meer investeren in de stad

door Redactie op 5 november 2015

Vandaag spreken we over de programmabegroting van 2016 – 2019. De PvdA zet stevig in op meer investering in de stad, die ten goede komen aan de inwoners van onze stad. Dat betekent: aan de slag met het bouwen van meer huurwoningen, investeren in taal en wijkeconomie. 

lees verder »

De stad op orde

door Lobke Zandstra op 28 oktober 2015

Vanochtend spraken we in de commissie Leefomgeving over de begroting van het programma ontwikkeling buitenruimte. De stad ligt er op veel plaatsen goed bij. De Basis op Orde noemt het college dat. Maar dat is nog niet overal het geval. Bijvoorbeeld in Loosduinen – o.a. Kraaijenstein – heb je stukken die er slecht bij liggen.

lees verder »

Meld versteende plekken op Facebook

door Lobke Zandstra op 28 oktober 2015

  D66, de PvdA, de Haagse Stadspartij, GroenLinks en de Partij voor de Dieren lanceren woensdag een gezamenlijke Facebookpagina waarop mensen foto’s kunnen plaatsen van versteende plekken in Den Haag. Op de pagina willen de partijen duidelijk maken dat er veel plekken zijn in Den Haag waar te veel stenen zijn neergelegd en waar meer

lees verder »

Den Haag eindelijk ‘Fairtrade Gemeente’

door Jeltje van Nieuwenhoven op 26 oktober 2015

Den Haag is Faitrade Gemeente! Dat is goed nieuws. De afgelopen jaren heb ik er bij verschillende wethouders op aangedrongen dat Den Haag zich moet inzetten om Fairtrade gemeente te worden. Fairtrade Gemeente is een titel waar je hard voor moet werken. Den Haag heeft gezorgd dat in ruim 160 winkels, bedrijven en organisaties verschillende

lees verder »

Heb jij ideeën voor de stadsconferentie 2016?

door Redactie op 19 oktober 2015

In het voorjaar van 2016 staat de jaarlijkse stadsconferentie weer in de planning. We vinden het als bestuur erg belangrijk dat leden mee kunnen denken over het thema en de invulling van deze voor de PvdA Den Haag belangrijke dag. Heb jij een goed idee voor het thema van deze stadsconferentie en/of vind je het

lees verder »

Kandidaatstelling landelijk Partijbestuur en Presidium

door Redactie op 18 oktober 2015

Op het congres van 13 februari 2016 zal een deel van het partijbestuur worden gekozen. Om de twee jaar wordt ongeveer de helft van het partijbestuur gekozen voor een periode van vier jaar. Het partijbestuur bestaat uit elf leden, waarvan in 2016 zeven posities opengesteld worden voor verkiezing.

lees verder »

#InDeRaad: PvdA staat voor ruimhartige opvang vluchtelingen

door Martijn Balster op 14 oktober 2015

In de raad van vanavond wordt op dit moment gesproken over de opvang van vluchtelingen in Den Haag. Den Haag realiseert noodopvang voor 600 vluchtelingen in het voormalig ministerie van Sociale Zaken en in de Kiwistraat wordt op korte termijn opvang voor 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. 

lees verder »

In Memoriam: An Klein Meuleman

door Redactie op 14 oktober 2015

Na een korte periode van ziekte is An Klein Meuleman op zaterdag 3 oktober jl. toch nog vrij onverwacht overleden. An is ruim 84 jaar geworden. Zij laat twee dochters en schoonzoons, een zoon en schoondochter, acht kleinkinderen en zelfs 1 achterkleinkind na.

lees verder »

Melden via Twitter gewoon toestaan

door Lobke Zandstra op 13 oktober 2015

Het is belangrijk dat Den Haag een schone stad is. Dat vergroot de leefbaarheid en voorkomt overlast op straat. Daarom zijn er elke dag tientallen mensen op straat om de stad schoon te houden.

lees verder »

Den Haag geeft mensen die vluchten voor oorlog een veilige plek

door Redactie op 13 oktober 2015

“Den Haag laat haar sociale gezicht zien”, is de eerste reactie van PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. Den Haag realiseert noodopvang voor 600 vluchtelingen in het voormalig ministerie van Sociale Zaken. De plannen voor statushouders worden nu ook snel concreter, zo worden er spoedig 100 mensen opgevangen in Scheveningen.

lees verder »

De plannen economie: een Haagse vertaling voor de bewoners

door Abderrahim Kajouane op 8 oktober 2015

Gisteren zijn in de commissie bestuur het voorstel van het college over het programma creatieve stad ‘The Hague Impact Economy’ en het werkprogramma Internationaal behandeld. Beide onderwerpen zijn onderdeel van het ambitieuze banenplan van het college. De PvdA staat voor een sterke en sociale stad.

lees verder »

Focus op werk- en arbeidsomstandigheden sekswerkers

door Martijn Balster op 8 oktober 2015

Gisteravond is de Prostitutienota besproken in de raad. De PvdA was en is voorstander van de legalisering van prostitutie. Juist om de werkers maximaal te beschermen, uitstappers te kunnen begeleiden en misstanden stevig te kunnen aanpakken, is zicht op de prostitutiebranche nodig. Mensenhandel en uitbuiting moeten keihard worden aangepakt.

lees verder »

Fietsen in de stad veilig en comfortabel

door Lobke Zandstra op 7 oktober 2015

We fietsen graag in de stad. Het is belangrijk dat dat veilig en comfortabel kan. Daarom hebben we de afgelopen jaren veel bereikt voor fietsers. Maar we zijn er nog niet. De ambities van de coalitie zijn groot. In het coalitieakkoord staat: “Er komt een ambitieus programma voor de uitbreiding en verbetering van fietsvoorzieningen.”

lees verder »

#PvdAindeBuurt: fietstocht door de Schilderswijk

door Lobke Zandstra op 5 oktober 2015

Op dinsdag 22 september nam Peter Duijvesteijn (directeur van Stichting City Mondial) PvdA-raadsleden Lobke Zandstra en Martijn Balster en een aantal partijleden mee op een fietstocht door de Schilderswijk. Ze bezochten de bewonersorganisatie De Paraplu en het Multicultureel Ontmoetingscentrum.

lees verder »

Geen bankjes in tramhalte = ontoegankelijk OV

door Lobke Zandstra op 5 oktober 2015

De PvdA heeft samen met andere partijen in de Haagse gemeenteraad vragen gesteld over bankjes in de tramhaltes. In de nieuwe tramhaltes is bij vele haltes geen bankje om te zitten. De PvdA vindt dat dat de toegankelijkheid van het openbaar vervoer niet ten goede komt en stelt daarover schriftelijke vragen.

lees verder »

Noodopvang en statushouders in Rijksgebouwen

door Martijn Balster op 2 oktober 2015

De PvdA vindt het goed dat het kabinet rijksgebouwen beschikbaar stelt voor de opvang van vluchtelingen. De PvdA gaat er van uit dat Den Haag op zo kort mogelijke termijn huisvesting realiseert voor de aangekondigde 1900 statushouders en vorm en inhoud geeft aan de welwillendheid voor het bieden van noodopvang. 

lees verder »

PvdA en SP doen voorstellen voor beter tramvervoer

door Lobke Zandstra op 1 oktober 2015

De PvdA en SP hebben gezamenlijk voorstellen opgesteld om het tramvervoer in de regio toegankelijker en beter te maken, die op brede steun kunnen rekenen in de Haagse gemeenteraad. De voorstellen zijn vanavond door de raad aangenomen.  

lees verder »

Ruimte voor uitbuiting door huisjesmelkers, PvdA stemt tegen

door Rajesh Ramnewash op 1 oktober 2015

De PvdA in de Haagse gemeenteraad heeft vanavond tegen de huisvestingsverordening gestemd vanwege een wijziging op de verordening van D66 die is aangenomen.    

lees verder »

Betaalbare woningen voor mensen met een kleine beurs!

door Werkgroep Stad op 1 oktober 2015

Blijft de sociale huursector nog overeind? De voortekenen zijn niet gunstig. Wij als PvdA zullen ons weer hard moeten maken voor deze sector om verdere afbraak te voorkomen. In het verleden wist de PvdA als geen andere partij hoe belangrijk een goede en betaalbare huisvesting voor iedereen is.

lees verder »

Schone stad: mét bewoners!

door Lobke Zandstra op 1 oktober 2015

Woensdagavond spraken we in de commissie Leefomgeving over het programma ‘een schone stad’. Iedereen is natuurlijk voor een schone stad. Maar hoe realiseer je dat? Het vergt een enorme inzet van de gemeente om de stad schoon te houden. Gelukkig lukt dat steeds beter.

lees verder »

Verslag ledenvergadering 7 september 2015

30 september 2015

Op maandag 7 september hielden we onze ledenvergadering in Theater De Vaillant. Lees hier het verslag van deze avond.

lees verder »

Zorgen over gebruik en toegankelijkheid jeugdhulp

door Marije Talstra op 30 september 2015

De PvdA is geschrokken van de uitkomsten van landelijk onderzoek waaruit blijkt dat onder specifieke groepen het jeugdzorggebruik significant hoger ligt dan bij andere groepen. Ook zijn er specifieke migrantengroepen waarvoor geldt dat zij in veel mindere mate in contact komen met jeugdhulp

lees verder »

Bescherm Ouder en School Plus-project

door Abderrahim Kajouane op 30 september 2015

Sinds 2008 wordt het Ouder en School Plus-project aangeboden door Stichting Jeugdwerk Den Haag. Een lesprogramma dat ouders op de school van hun kinderen naast de Nederlands taal, tevens leert over opvoeding, gezondheid (o.a. voedselkeuze), ouderbetrokkenheid bij school en kind en budgettering.

lees verder »

#PvdAindeBuurt: Duindorp en Scheveningen Haven

door Bülent Aydin op 30 september 2015

De PvdA heeft op Scheveningen gesprekken gehad met bewoners, onder meer in Duindorp en Scheveningen Haven. Naar aanleiding van deze gesprekken ziet de PvdA punten die nodig aangepakt moeten worden. Daarover stelde de sociaaldemocraten schriftelijke vragen. Deze vragen vindt u hier.

lees verder »

Verslag van de Politieke Ledenraad op 19 september 2015

door Commissie Partijdemocratie op 30 september 2015

Op zaterdag 19 september vond de politieke ledenraad van de PvdA plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Deze ledenraad stond in het teken van Prinsjesdag en de nadere verdieping van het ‘Van Waarde rapport’ op de thema’s goed werk en onze verzorgingsstaat. De Haagse PvdA was met een grote delegatie vanuit de Commissie Partijdemocratie aanwezig.

lees verder »

Voorop lopen bij opvang vluchtelingen

door Martijn Balster op 28 september 2015

Vorige week besloot de gemeente Den Haag om een investering te gaan doen in het huisvesten van vluchtelingen met een status. Daarvoor zullen kantoren en leegstaande verzorgingshuizen moeten worden verbouwd. In totaal moeten er 1900 plekken komen voor statushouders. Daarbij gaat het om het realiseren van semipermanente huisvesting: voor mensen met verblijfsvergunningen van vaak 5 jaar. 

lees verder »

Oproep: Van Waarde observatorium

door Redactie op 27 september 2015

De Wiardi Beckman Stichting onderzoekt onder de noemer ‘Van Waarde Lokaal’  hoe de decentralisatie van onze verzorgingsstaat uitpakt in het leven van mensen die zorg of hulp nodig hebben (of die juist zorg of hulp verlenen) of die op zoek zijn naar werk (of die juist anderen helpen bij het vinden van werk). Dat onderzoek vindt

lees verder »

#PvdAindeBuurt: Scheveningen

door Wijkteam Scheveningen op 25 september 2015

Afgelopen weekend heeft de fractie samen met het wijkteam Scheveningen zich op de hoogte gesteld van wat er allemaal in Scheveningen speelt. We werden hartelijk ontvangen in Duindorp (bedankt Jack du Pon en Jaap Spaans) en in het Havenkwartier.

lees verder »

Coalitiepartijen: Toilet op nieuwe busplatform en Zwarte Pad.

door Lobke Zandstra op 24 september 2015

De PvdA, D66, HSP, VVD en CDA in de Haagse gemeenteraad willen toiletten in het nieuwe ontwerp en overkapping van het busplatform op Centraal Station en het nieuwe ontwerp van de eindhalte Zwarte Pad op Scheveningen.

lees verder »

Vacature beleidsmedewerker

door Redactie op 22 september 2015

De Haagse gemeenteraadsfractie van de PvdA is op zoek naar kandidaten voor de functie van beleidsmedewerker voor 32 uur per week in een team met twee andere medewerkers.De functie is in beginsel voor 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd. 

lees verder »

Debat over opvang Vluchtelingen – inbreng Martijn

door Martijn Balster op 17 september 2015

Voorzitter, “De eerste dagen en weken van ons verblijf in Nederland voelden koud aan. Niet zozeer vanwege de lage temperatuur, maar meer door het verlangen naar affectie en menselijkheid. Als vluchteling laat je heel veel achter en raak je zoveel kwijt. Daarom nemen bij vluchtelingen de wanhoop en radeloosheid vaak de overhand. Dit hebben wij

lees verder »

Oproep aan de stad: ‘Eis goede dienstverlening’

door Lobke Zandstra op 16 september 2015

De VVD en PvdA in de Haagse gemeenteraad doen een oproep aan de inwoners van de stad om hun kritiek of ideeën over dienstverlening van de gemeente altijd te melden. PvdA-raadslid Lobke Zandstra: “Eis goede dienstverlening en laat weten wat je er van vindt. Dat houdt de gemeente scherp en daarmee bereiken we echt goede Haagse Dienstverlening.”

lees verder »

Stevige ambitie nodig van raad en college voor opvang vluchtelingen

door Redactie op 16 september 2015

De PvdA Den Haag vindt dat de stad zich duidelijk en stevig moet uitspreken voor ruimhartige opvang van vluchtelingen in de stad. De partij heeft daarom een debat aangevraagd over de vluchtelingenopvang tijdens de raadsvergadering van morgen.

lees verder »

Samen met bewoners de buurten op orde

door Martijn Balster op 10 september 2015

De PvdA is tevreden over de inzet van de handhavers en de ambitie van het college zich in te zetten voor een schone en veilige stad. Want een stad die irritatie oproept, nodigt uit voor ongewenst gedrag, langs elkaar heen leven en rotzooi trappen. Het is goed dat we van links tot rechts inzien dat

lees verder »

Wethouder Van Engelshoven (D66) onnodig kwetsend naar bewonersorganisaties

door Redactie op 9 september 2015

De Haagse PvdA vindt de opmerkingen van D66-wethouder Ingrid van Engelshoven over de bewonersorganisaties onnodig kwetsend en ongenuanceerd. PvdA-raadslid Lobke Zandstra: “De bewonersorganisaties hebben de afgelopen jaren veel veerkracht getoond ondanks vele veranderingen. Bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven organiseren elk jaar honderden activiteiten in de stad. Daarom moeten we deze organisaties koesteren en versterken. Niet onnodig kwetsen zoals Van Engelshoven doet”.   De sociaaldemocraten hebben schriftelijke vragen

lees verder »

Hoogheemraadschap gooit bijstandsgezin in diepe schulden! 

door Redactie op 3 september 2015

De PvdA is woest over de plannen van Hoogheemraadschap Delfland om de kwijtscheldingsregeling voor bijstandsgerechtigden af te schaffen. Door de afschaffing moeten mensen die minder dan het sociaal minimum verdienen straks elk jaar 283 euro extra betalen. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “Deze plannen zijn ongelooflijk dom en asociaal.

lees verder »