Nieuws

Grote gezondheidsverschillen in stad zijn volstrekt onaanvaardbaar

door Martijn Balster op 10 februari 2016

De gezondheidsverschillen in onze stad zijn misschien wel het grootste probleem van dit moment. Heb je een lage opleiding, een laag inkomen of woon je in een slechte wijk? Je leeft gewoon meer dan een decennium korter in goede gezondheid.

lees verder »

Grootschalige publieksevenementen: niet alleen kijken naar de harde euro’s

door Abderrahim Kajouane op 10 februari 2016

Begin december sprak de gemeenteraad over het nieuwe beleid voor de toekenning van subsidies aan grote publieksevenementen. Wethouder Klein stelde dat vanaf 2016 de ‘economische spin-off’ van een evenement, dus hoeveel er in harde euro’s wordt uitgegeven bij Haagse ondernemers, het liefst door bezoekers van buiten Den Haag, doorslaggevend wordt in de toekenning van subsidies.

lees verder »

Teleurstelling over ontbreken voorstel noodopvang

door Martijn Balster op 4 februari 2016

De PvdA kijkt met gemengde gevoelens naar de vandaag verschenen brief over de statushouders. Ik ben tevreden over dat er gekozen wordt voor verschillende locaties voor de opvang van statushouders en opnieuw wordt ingezet op uitvoerig gesprek met de stad. Ik ben echter ontevreden over het feit dat er in de brief niet over noodopvang

lees verder »

Verbazing over gebrekkige ambitie college op woningen

door Rajesh Ramnewash op 4 februari 2016

De PvdA en de VVD in de Haagse gemeenteraad zijn zeer ontevreden over de ambities van het college ten aanzien van het bouwen van woningen voor het laag- en middensegment. Sterker: het is hoogst onzeker dat we voldoende woningproductie kunnen realiseren voor lage en middeninkomens, gegeven de forse groei van de stad.

lees verder »

Onderzoek naar 7500 jongeren ‘buiten beeld’ hard nodig

door Redactie op 1 februari 2016

De PvdA is niet blij met de antwoorden op de vragen over jongeren die buiten beeld van gemeente en scholen zijn. Uit cijfers van het CBS blijkt dat ruim 7500 Haagse jongeren thuis zitten, geen werk hebben, geen opleiding volgen en niet goed in beeld zijn bij de gemeente. “Een schrikbarend aantal waar we écht

lees verder »

Den Haag kan groener

door Lobke Zandstra op 29 januari 2016

In oktober 2015 riepen D66, PvdA, Haagse Stadspartij, GroenLinks en de Partij voor de Dieren iedereen op om versteende plekken te melden. Op de Facebookpagina Den Haag: Dat Kan Groener plaatsten Hagenaars tientallen foto’s van straten, pleinen en buurten die groener kunnen. Met deze actie vragen de partijen samen met bewoners aandacht voor meer openbaar

lees verder »

Frank Slooten en Mikal Tseggai nieuwe bestuursleden

door Redactie op 27 januari 2016

Op 8 december 2015 heeft de ALV van de PvdA Den Haag ingestemd met het procesvoorstel voor de vervulling van de vacatures in het afdelingsbestuur. Een verslag van deze vergadering is onder deze link te vinden. De kandidaatstellingscommissie heeft begin januari gesprekken gevoerd met alle sollicitanten voor de drie vacante posities van algemeen bestuurslid.

lees verder »

Kinderdromen moeten van de PVV kapotgemaakt worden

door Martijn Balster op 27 januari 2016

Je zou er aan gewend raken. De extreme, vaak discriminerende opmerkingen van de PVV. Ook in de luwte en schaduw van de Tweede Kamer doen de Haagse PVV-raadsleden de meest extreme uitspraken. Onlangs was het weer zover.

lees verder »

Duurzaamheid moet we ook breder bekijken

door Lobke Zandstra op 27 januari 2016

Vandaag spraken we in de commissie Leefomgeving over duurzaamheid, warmte en energie. Voor de PvdA is het van belang duurzaamheid breed te bekijken. Het moet bijvoorbeeld ook gaan over grondstofbeperking  en afvalvermindering. Niet alleen over energievoorziening maar ook energiebesparingen.

lees verder »

Beleidsvisie Bibliotheken

door Redactie op 26 januari 2016

RIS290686_bijlage Beleidsvisie Verrijking voor de burger meerwaarde voor… (1)

lees verder »

#PvdAindeBuurt: de actieve bewoners van Mariahoeve

door Marije Talstra op 26 januari 2016

Zaterdag is de PvdA gaan praten met verschillende actieve bewoners in Mariahoeve. We begonnen de ochtend met een gesprek met de voorzitter van de winkeliersvereniging Winkelcentrum Mariahoeve. Hij is zelf ondernemer – kaasspecialist – in het winkelcentrum en we ontmoeten elkaar bij lunchroom Big Ben.

lees verder »

#InDeRaad: duurzaamheid niet alleen voor happy few

door Rajesh Ramnewash op 21 januari 2016

Vandaag sprak de gemeenteraad over het programma werken aan duurzaam woningonderhoud 2016-2020. Al eerder deed woordvoerder wonen Rajesh Ramnewash zijn inbreng in de commissie. De PvdA is blij dat al haar punten zijn opgenomen in het programma.  

lees verder »

#InDeRaad: De kust écht gezond

door Bülent Aydin op 21 januari 2016

Vandaag spraken we in de Haagse gemeenteraad over het plan ‘De Kust Gezond’ over de ontwikkelingen op Scheveningen-Noord en dat met name de Boulevard. Het is hard nodig dat de buitenruimte van Scheveningen Noord opgeknapt wordt en het gebied een impuls krijgt. Het gebied is wat sleets geworden. Daarom moet er geïnvesteerd worden.

lees verder »

#PvdAindeBuurt: naar de stadboerderij in Mariahoeve!

door Lobke Zandstra op 21 januari 2016

Gister bracht ik een bezoek geweest aan Stadboerderij de Reigershof in Mariahoeve. In Den Haag zijn in totaal tien stadboerderijen van de gemeente. Stadboerderij de Reigershof wordt beheerd door Ilse en Stefan, die met passie en grote inzet zorgen voor het grote succes van de stadboerderij.

lees verder »

Webwinkel mantelzorgers en vrijwilligers kan beter

door Lobke Zandstra op 18 januari 2016

De PvdA hoopt dat het college de webwinkel voor mantelzorgers en vrijwilligers verbeterd. Op dit moment lijkt het er op dat als mensen tegelijkertijd vrijwilliger én mantelzorger zijn, zij niet hun gespaarde punten kunnen uitgeven. PvdA-raadslid Lobke Zandstra: “Het is prima om beide systemen samen te voegen, maar dan moet het wel werken!

lees verder »

Op bezoek bij wijkcentrum Mariahoeve: bruisend hart van de wijk

door Lobke Zandstra op 14 januari 2016

Woensdagmiddag 13 januari was ik op bezoek bij wijkcentrum Mariahoeve. Het wijkcentrum is precies een jaar geleden verbouwd en heropend, en wij waren als PvdA benieuwd: hoe werkt dat nu precies? Wat gebeurt er als een bewoner een vraag heeft over hulp in het huishouden, vrijwilligerswerk of een rollator wil aanvragen?

lees verder »

Op bezoek bij Royaal Zorg

door Marije Talstra op 14 januari 2016

Vorige week donderdag ging de raadscommissie Samenleving, met fractievertegenwoordiger Marije Talstra namens de PvdA, op werkbezoek bij thuiszorgorganisatie Royaal Zorg en Clementia Zorgverleners. Met 250 medewerkers en 700 cliënten, voornamelijk in de Schilderswijk en Escamp, is het een relatief kleine zorgorganisatie.

lees verder »

Stop misbruik werkervaringsplekken

door Bülent Aydin op 14 januari 2016

De PvdA is geschrokken van de berichten van het Meldpunt Stagemisbruik van FNV Jong en de aflevering van het programma de Monitor van 3 januari. Daaruit blijkt dat in sommige sectoren, voornamelijk in de geestelijke gezondheidszorg, starters via een werkervaringsplek (WEP) worden ingezet als goedkope arbeidskrachten.

lees verder »

Afvalwater: toch even over nadenken

door Lobke Zandstra op 13 januari 2016

Het riool is van belang van de stad. We denken er liever niet te veel over na wat er met ons afvalwater gebeurt, maar een goede riolering is voor ons allen van groot belang. Dat zag ik zeker weer toen ik onlangs met een aantal partijgenoten de afvalwaterzuiveringsinstallatie in de Harnaschpolder bezocht.

lees verder »

Te smalle Haagse fietspaden leiden tot onveiligheid  

door Lobke Zandstra op 12 januari 2016

De Pvda en GroenLinks hebben vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de breedte van fietspaden. Uit onderzoek blijkt dat de fietspaden aan de Prinsegracht en de Laan van Hoornwijck smaller zijn dan wat de CROW-richtlijn voorschrijft.

lees verder »

Plannen Scheveningen Boulevard kunnen seniorvriendelijker.

door Marije Talstra op 7 januari 2016

De PvdA wil meer aandacht voor senior in het plan ‘De Kust Gezond’, dat vanavond in de Haagse gemeenteraad wordt besproken. “Laten we niet alleen de kust gezond houden, maar ook onze ouderen. Daarom willen we graag dat er fitnesstoestellen komen, belevingsroutes voor demente ouderen, goede fietsroutes en een goede stop voor de taxibus”, stellen

lees verder »

PvdA: opnieuw noodopvang in Den Haag voor mensen op de vlucht

door Martijn Balster op 6 januari 2016

De PvdA heeft vandaag in de gemeenteraad gepleit voor opnieuw noodopvang in Den Haag voor mensen die gevlucht zijn uit oorlogsgebieden zoals in Syrië en Eritrea.    

lees verder »

Fijne kerst en een goed 2016!

door Martijn Balster op 24 december 2015

Beste stadsgenoten, De PvdA in Den Haag wenst u een fijne kerst en een goed en gezond 2016! Dit jaar was voor Den Haag een jaar met vele hoogtepunten en soms ook dieptepunten. Dankzij de inzet van vele actieve bewoners en tal van maatschappelijke organisaties klimt Den Haag nu langzaam uit het economisch dal. Het

lees verder »

Fijne feestdagen!

door Redactie op 23 december 2015

Namens het bestuur en de fractie van de Haagse Partij van de Arbeid wensen wij je hele fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2016! Graag nodigen wij je ook meteen uit voor onze nieuwjaarsborrel: deze vindt plaats op 8 januari vanaf 19:30 uur in Cafe Rootz (Grote Marktstraat 14).

lees verder »

Rapport Moerwijk aangeboden in Marcuskerk (Omroep West)

door Redactie op 21 december 2015

De gemeente Den Haag moet meer maatregelen nemen om te voorkomen dat bewoners van de Haagse buurt Moerwijk, die nu in een kwetsbare positie zitten, verder in de problemen komen. Daarvoor pleit de Haagse PvdA in een rapport over Moerwijk. De sociaal-democraten gingen de afgelopen negen maanden intensief die buurt in

lees verder »

#InDeRaad: Nu écht met de jeugd, voor de jeugd

door Martijn Balster op 17 december 2015

Vandaag sprak de gemeenteraad over het beleidskader jeugd 2015-2018, getiteld ‘Met de Jeugd. Voor de Jeugd.’ Al eerder deed fractievoorzitter Martijn Balster zijn inbreng over het Haagse jeugdbeleid in de commissie. Vandaag werden de laatste spijkers met koppen geslagen. Alle moties en amendementen van de PvdA over dit onderwerp werden door de raad aangenomen

lees verder »

Armoede stap voor stap de stad uit

door Bülent Aydin op 17 december 2015

Vanmiddag spreken we in de Haagse Raad over maatregelen ten bate van armoedebestrijding. De bestrijding van armoede is een van de allergrootste prioriteiten van de PvdA. Iedereen in deze stad moet kunnen meedoen in de stad. Dat is niet makkelijk, maar met concrete maatregelen van PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh maken we dat mogelijk. Deze kerst krijgen

lees verder »

Armoede stap voor stap de stad uit

door Bülent Aydin op 17 december 2015

Vanmiddag spreken we in de Haagse Raad over maatregelen ten bate van armoedebestrijding. De bestrijding van armoede is een van de allergrootste prioriteiten van de PvdA. Iedereen in deze stad moet kunnen meedoen in de stad. Dat is niet makkelijk, maar met concrete maatregelen van PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh maken we dat mogelijk. Deze kerst krijgen

lees verder »

Parkeren voor een dubbeltje bij winkelcentrum Ypenburg

door Lobke Zandstra op 16 december 2015

Naar aanleiding van inzet van de Haagse VVD, PvdA, HSP, CDA, Groep De Mos en SP wordt er bij het winkelcentrum Ypenburg een pilot uitgevoerd voor een groengele zone: eerste uur parkeren voor een dubbeltje.

lees verder »

PvdA Den Haag zoekt drie nieuwe bestuursleden!

door Redactie op 12 december 2015

In mei 2014 is dit afdelingsbestuur gestart aan haar bestuursperiode van twee jaar. Hierin staan het activeren van leden en een linkse actieve politiek centraal. In het eerste bestuursjaar hebben we met name ingezet op versteviging van de positie van de werkgroepen, stimulering van inhoudelijk debat, revitalisering van de wijkteams, uitbouw van de activiteiten van

lees verder »

Steun de Voedselbank!

door Redactie op 10 december 2015

Ook dit jaar zet Omroep West zich een week lang keihard in voor de Voedselbanken in onze regio. Vanaf 11 december kun je ook je steentje bijdragen door houdbare producten in te leveren bij één van de verzamelpunten, waaronder alle Hoogvliet supermarkten. Help samen met ons mee!  

lees verder »

Debat: Werken aan werk in Den Haag

door Redactie op 10 december 2015

Op 12 december organiseert de PvdA Den Haag het debat Werken aan Werk in Den Haag. Sprekers zijn onder meer staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma, wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rabin Baldewsingh en woordvoerder Sociale Zaken Tweede Kamer Roos Vermeij. Iedereen is van harte welkom.

lees verder »

Jeugdbeleid: Meer Haagse kracht graag!

door Martijn Balster op 10 december 2015

Vandaag sprak de Commissie Samenleving over het beleidskader jeugd 2015-2018, getiteld ‘Met de jeugd, voor de jeugd‘. Fractievoorzitter Martijn Balster had een flink aantal vragen en opmerkingen voor wethouder Van Engelshoven, want de PvdA is nog lang niet tevreden met deze nota. Er wordt in de nota bijvoorbeeld niets gezegd over schulden onder jongeren, terwijl

lees verder »

Wethouder moet zich hard maken voor arbeidsvoorwaarden TSN thuiszorgmedewerkers

door Martijn Balster op 10 december 2015

Vanochtend werd in de Commissie Samenleving op initiatief van de fractievoorzitter Martijn Balster gesproken over de financiële problemen bij thuiszorgorganisatie TSN. De PvdA is bezorgd over de continuïteit van zorg en de arbeidspositie van de Haagse werknemers van TSN. Gelukkig heeft de wethouder heeft in de brief aan de raad van 1 december 2015 aangegeven dat

lees verder »

Meer actie nodig om bewoners te betrekken bij bestemmingsplannen

door Jeltje van Nieuwenhoven op 8 december 2015

De Partij van de Arbeid in de Haagse gemeenteraad vindt de plannen van het college om bewoners te betrekken bij bestemmingsplannen nog niet voldoende. Als er iets ingrijpends veranderd wordt in een wijk, bijvoorbeeld de bouw van een school, een aantal woningen of de aanleg van een nieuwe weg, dan moeten bewoners in de buurt

lees verder »

Nieuw platform voor directe (digitale) ledendemocratie PvdA

door Redactie op 7 december 2015

PvdA-leden kunnen nu directe invloed uitoefenen op de koers van de partij! Via https://platform.pvda.nl kan elk lid zelf moties indienen, bediscussiëren en daar steun voor vergaren. Hiermee kunnen leden inhoudelijke bijdragen leveren aan het partijcongres! 

lees verder »

De Servicecode: een contract tussen gemeente en de Hagenaar

door Lobke Zandstra op 7 december 2015

Vorige week lanceerde de PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh de Servicecode , het contract tussen gemeente en de Hagenaar. Samen met Martin Worsdorfer (VVD) mocht ik de onthulling doen. Wij waren uitgenodigd omdat wij met onze nota Dienstverlening 3.0 mede een aanzet hebben gegeven de dienstverlening te verbeteren.  

lees verder »

In memoriam Martha Tomeij (86)

door Redactie op 5 december 2015

Van vrijdag op zaterdag is onze lieve en actieve partijgenoot Martha Tomeij op 86-jarige leeftijd overleden. Martha was tot voor kort nog altijd zeer actief in de stad en voor onze partij. Altijd opgewekt, altijd in voor een praatje, altijd aanwezig.

lees verder »

Niemand in de kou: maatregelen tegen armoede

door Bülent Aydin op 3 december 2015

Deze week heeft wethouder Rabin Baldewsingh de Armoedenota gepubliceerd. In dit plan worden de resultaten bekend gemaakt van het gerealiseerde armoedebeleid in 2015 en worden de ambities en plannen voor 2016 toegelicht.    

lees verder »

Het visitekaartje van Den Haag: Citybranding en evenementen

door Abderrahim Kajouane op 3 december 2015

Gisteren werd in de Commissie Bestuur gesproken over citybranding en grote publieksevenementen. Raadslid Abderrahim Kajouane deed namens de PvdA zijn inbreng.

lees verder »

Jongeren ‘buiten beeld’ aan het werk in Den Haag

door Redactie op 3 december 2015

Uit cijfers van het CBS blijkt dat van de vier grootste gemeenten in Nederland Den Haag met bijna 10% het grootste aandeel jongeren ‘buiten beeld’ kent. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als gemiddeld in Nederland. De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld.  

lees verder »

Huishoudelijk afvalplan: Nu écht werk maken van afvalscheiding

door Lobke Zandstra op 2 december 2015

Vandaag bespreken het huishoudelijk afvalplan (HAP). We hebben er als PvdA naar uit gekeken. Regelmatig stelden we de afgelopen periode – alleen of met anderen – vragen over het verder verbeteren van het innemen van gescheiden afval en het aanpakken van bijplaatsen bij ondergrondse restafvalcontainers (oracs) en de mogelijkheden om meer her te gebruiken. Als PvdA

lees verder »

Aan de slag met emancipatie en diversiteit

door Bülent Aydin op 30 november 2015

Vorige week is in de Commissie Samenleving de Emancipatienota behandeld. PvdA-woordvoerder Bülent Aydin heeft daarop zijn inbreng gedaan. Vorig jaar is de Emancipatienota besproken en veel van de toen ingebrachte punten van de PvdA zijn hierin opgenomen. De PvdA heeft dit jaar nieuwe aanvullingen. Voor emancipatie is het noodzakelijk dat mensen die mee willen doen

lees verder »

#PvdAindeBuurt: Mariahoeve

door Marije Talstra op 30 november 2015

Vorige week is de fractie van de PvdA Den Haag samen met het wijkteam Bezuidenhout Mariahoeve op werkbezoek geweest naar Mariahoeve om met bewoners en organisaties in gesprek te gaan. Het thema van het werkbezoek was de ontwikkeling van een brede buurtschool naast het Diamanttheater en wijkpark De Horst.  

lees verder »

Ons Ombudsteam zoekt versterking

door Ombudsteam Den Haag op 29 november 2015

Het Ombudsteam van de PvdA Den Haag draait nu al weer 9 jaar. We helpen inwoners van Den Haag met vragen en problemen. Dat gaat van dreigende huisuitzettingen, vreemdelingenzaken, problemen met uitkeringsinstanties, woonomstandigheden, problemen in de wijk, energie en water leveranciers, zorgkosten, werkomstandigheden, dreigend ontslag, noem het maar op.

lees verder »

Goed werk voor een eerlijk loon‏

door Rabin Baldewsingh op 29 november 2015

Voor 200 mensen met een arbeidsbeperking in Den Haag vormde afgelopen week een belangrijk moment: zij komen in vaste dienst van de gemeente. Als eerste gemeente in Nederland gaat Den Haag de komende jaren zo veel mensen in dienst nemen op een beschutte werkplek.  

lees verder »

Gemeente Den Haag neemt 200 mensen op beschutte werkplekken in dienst

door Redactie op 28 november 2015

Zo’n 18.000 chronisch zieken en gehandicapten krijgen van de gemeente eind dit jaar een extraatje van 50 euro. Ook neemt het Haagse stadsbestuur nog eens 200 mensen met een beperking in dienst.  

lees verder »

TSN thuiszorg in zwaar weer, PvdA bezorgd over cliënten en personeel

door Martijn Balster op 27 november 2015

De PvdA heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van de financiële problemen van thuiszorgorganisatie TSN. Vandaag heeft TSN uitstel van betaling aangevraagd. PvdA-fractievoorzitter Balster: “Hoewel de zorg en banen op korte termijn niet in gevaar lijken – althans dat beweert TSN – wil ik het naadje van de kous weten.”  

lees verder »

#InDeRaad: Maak van Den Haag een fietsstad

door Lobke Zandstra op 27 november 2015

Vandaag sprak de gemeenteraad over het Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018, waarin het college haar visie op het fietsbeleid in Den Haag ontvouwde. Lobke Zandstra diende namens de PvdA samen met andere partijen  moties en amendementen in om aandacht te vragen om fietsen nog aangenamer, toegankelijker en veiliger te maken in de stad.  

lees verder »

#InDeRaad: Meer inzet op renovatie en onderhoud woningen

door Rajesh Ramnewash op 27 november 2015

Donderdag sprak de gemeenteraad over de prestatieafspraken met de corporaties. Rajesh Ramnewash diende met succes namens de PvdA samen met andere partijen twee moties in. De PvdA heeft gepleit voor ambitieuze actie en een betere aanpak van renovatie en onderhoud.    

lees verder »