Nieuws

#PvdAindeBuurt: fietstocht door de Schilderswijk

door Lobke Zandstra op 5 oktober 2015

Op dinsdag 22 september nam Peter Duijvesteijn (directeur van Stichting City Mondial) PvdA-raadsleden Lobke Zandstra en Martijn Balster en een aantal partijleden mee op een fietstocht door de Schilderswijk. Ze bezochten de bewonersorganisatie De Paraplu en het Multicultureel Ontmoetingscentrum.

lees verder »

Geen bankjes in tramhalte = ontoegankelijk OV

door Lobke Zandstra op 5 oktober 2015

De PvdA heeft samen met andere partijen in de Haagse gemeenteraad vragen gesteld over bankjes in de tramhaltes. In de nieuwe tramhaltes is bij vele haltes geen bankje om te zitten. De PvdA vindt dat dat de toegankelijkheid van het openbaar vervoer niet ten goede komt en stelt daarover schriftelijke vragen.

lees verder »

Noodopvang en statushouders in Rijksgebouwen

door Martijn Balster op 2 oktober 2015

De PvdA vindt het goed dat het kabinet rijksgebouwen beschikbaar stelt voor de opvang van vluchtelingen. De PvdA gaat er van uit dat Den Haag op zo kort mogelijke termijn huisvesting realiseert voor de aangekondigde 1900 statushouders en vorm en inhoud geeft aan de welwillendheid voor het bieden van noodopvang. 

lees verder »

PvdA en SP doen voorstellen voor beter tramvervoer

door Lobke Zandstra op 1 oktober 2015

De PvdA en SP hebben gezamenlijk voorstellen opgesteld om het tramvervoer in de regio toegankelijker en beter te maken, die op brede steun kunnen rekenen in de Haagse gemeenteraad. De voorstellen zijn vanavond door de raad aangenomen.  

lees verder »

Ruimte voor uitbuiting door huisjesmelkers, PvdA stemt tegen

door Rajesh Ramnewash op 1 oktober 2015

De PvdA in de Haagse gemeenteraad heeft vanavond tegen de huisvestingsverordening gestemd vanwege een wijziging op de verordening van D66 die is aangenomen.    

lees verder »

Betaalbare woningen voor mensen met een kleine beurs!

door Werkgroep Stad op 1 oktober 2015

Blijft de sociale huursector nog overeind? De voortekenen zijn niet gunstig. Wij als PvdA zullen ons weer hard moeten maken voor deze sector om verdere afbraak te voorkomen. In het verleden wist de PvdA als geen andere partij hoe belangrijk een goede en betaalbare huisvesting voor iedereen is.

lees verder »

Schone stad: mét bewoners!

door Lobke Zandstra op 1 oktober 2015

Woensdagavond spraken we in de commissie Leefomgeving over het programma ‘een schone stad’. Iedereen is natuurlijk voor een schone stad. Maar hoe realiseer je dat? Het vergt een enorme inzet van de gemeente om de stad schoon te houden. Gelukkig lukt dat steeds beter.

lees verder »

Verslag ledenvergadering 7 september 2015

30 september 2015

Op maandag 7 september hielden we onze ledenvergadering in Theater De Vaillant. Lees hier het verslag van deze avond.

lees verder »

Zorgen over gebruik en toegankelijkheid jeugdhulp

door Marije Talstra op 30 september 2015

De PvdA is geschrokken van de uitkomsten van landelijk onderzoek waaruit blijkt dat onder specifieke groepen het jeugdzorggebruik significant hoger ligt dan bij andere groepen. Ook zijn er specifieke migrantengroepen waarvoor geldt dat zij in veel mindere mate in contact komen met jeugdhulp

lees verder »

Bescherm Ouder en School Plus-project

door Abderrahim Kajouane op 30 september 2015

Sinds 2008 wordt het Ouder en School Plus-project aangeboden door Stichting Jeugdwerk Den Haag. Een lesprogramma dat ouders op de school van hun kinderen naast de Nederlands taal, tevens leert over opvoeding, gezondheid (o.a. voedselkeuze), ouderbetrokkenheid bij school en kind en budgettering.

lees verder »

#PvdAindeBuurt: Duindorp en Scheveningen Haven

door Bülent Aydin op 30 september 2015

De PvdA heeft op Scheveningen gesprekken gehad met bewoners, onder meer in Duindorp en Scheveningen Haven. Naar aanleiding van deze gesprekken ziet de PvdA punten die nodig aangepakt moeten worden. Daarover stelde de sociaaldemocraten schriftelijke vragen. Deze vragen vindt u hier.

lees verder »

Verslag van de Politieke Ledenraad op 19 september 2015

door Commissie Partijdemocratie op 30 september 2015

Op zaterdag 19 september vond de politieke ledenraad van de PvdA plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Deze ledenraad stond in het teken van Prinsjesdag en de nadere verdieping van het ‘Van Waarde rapport’ op de thema’s goed werk en onze verzorgingsstaat. De Haagse PvdA was met een grote delegatie vanuit de Commissie Partijdemocratie aanwezig.

lees verder »

Voorop lopen bij opvang vluchtelingen

door Martijn Balster op 28 september 2015

Vorige week besloot de gemeente Den Haag om een investering te gaan doen in het huisvesten van vluchtelingen met een status. Daarvoor zullen kantoren en leegstaande verzorgingshuizen moeten worden verbouwd. In totaal moeten er 1900 plekken komen voor statushouders. Daarbij gaat het om het realiseren van semipermanente huisvesting: voor mensen met verblijfsvergunningen van vaak 5 jaar. 

lees verder »

Oproep: Van Waarde observatorium

door Redactie op 27 september 2015

De Wiardi Beckman Stichting onderzoekt onder de noemer ‘Van Waarde Lokaal’  hoe de decentralisatie van onze verzorgingsstaat uitpakt in het leven van mensen die zorg of hulp nodig hebben (of die juist zorg of hulp verlenen) of die op zoek zijn naar werk (of die juist anderen helpen bij het vinden van werk). Dat onderzoek vindt

lees verder »

#PvdAindeBuurt: Scheveningen

door Wijkteam Scheveningen op 25 september 2015

Afgelopen weekend heeft de fractie samen met het wijkteam Scheveningen zich op de hoogte gesteld van wat er allemaal in Scheveningen speelt. We werden hartelijk ontvangen in Duindorp (bedankt Jack du Pon en Jaap Spaans) en in het Havenkwartier.

lees verder »

Coalitiepartijen: Toilet op nieuwe busplatform en Zwarte Pad.

door Lobke Zandstra op 24 september 2015

De PvdA, D66, HSP, VVD en CDA in de Haagse gemeenteraad willen toiletten in het nieuwe ontwerp en overkapping van het busplatform op Centraal Station en het nieuwe ontwerp van de eindhalte Zwarte Pad op Scheveningen.

lees verder »

Vacature beleidsmedewerker

door Redactie op 22 september 2015

De Haagse gemeenteraadsfractie van de PvdA is op zoek naar kandidaten voor de functie van beleidsmedewerker voor 32 uur per week in een team met twee andere medewerkers.De functie is in beginsel voor 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd. 

lees verder »

Debat over opvang Vluchtelingen – inbreng Martijn

door Martijn Balster op 17 september 2015

Voorzitter, “De eerste dagen en weken van ons verblijf in Nederland voelden koud aan. Niet zozeer vanwege de lage temperatuur, maar meer door het verlangen naar affectie en menselijkheid. Als vluchteling laat je heel veel achter en raak je zoveel kwijt. Daarom nemen bij vluchtelingen de wanhoop en radeloosheid vaak de overhand. Dit hebben wij

lees verder »

Oproep aan de stad: ‘Eis goede dienstverlening’

door Lobke Zandstra op 16 september 2015

De VVD en PvdA in de Haagse gemeenteraad doen een oproep aan de inwoners van de stad om hun kritiek of ideeën over dienstverlening van de gemeente altijd te melden. PvdA-raadslid Lobke Zandstra: “Eis goede dienstverlening en laat weten wat je er van vindt. Dat houdt de gemeente scherp en daarmee bereiken we echt goede Haagse Dienstverlening.”

lees verder »

Stevige ambitie nodig van raad en college voor opvang vluchtelingen

door Redactie op 16 september 2015

De PvdA Den Haag vindt dat de stad zich duidelijk en stevig moet uitspreken voor ruimhartige opvang van vluchtelingen in de stad. De partij heeft daarom een debat aangevraagd over de vluchtelingenopvang tijdens de raadsvergadering van morgen.

lees verder »

Samen met bewoners de buurten op orde

door Martijn Balster op 10 september 2015

De PvdA is tevreden over de inzet van de handhavers en de ambitie van het college zich in te zetten voor een schone en veilige stad. Want een stad die irritatie oproept, nodigt uit voor ongewenst gedrag, langs elkaar heen leven en rotzooi trappen. Het is goed dat we van links tot rechts inzien dat

lees verder »

Wethouder Van Engelshoven (D66) onnodig kwetsend naar bewonersorganisaties

door Redactie op 9 september 2015

De Haagse PvdA vindt de opmerkingen van D66-wethouder Ingrid van Engelshoven over de bewonersorganisaties onnodig kwetsend en ongenuanceerd. PvdA-raadslid Lobke Zandstra: “De bewonersorganisaties hebben de afgelopen jaren veel veerkracht getoond ondanks vele veranderingen. Bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven organiseren elk jaar honderden activiteiten in de stad. Daarom moeten we deze organisaties koesteren en versterken. Niet onnodig kwetsen zoals Van Engelshoven doet”.   De sociaaldemocraten hebben schriftelijke vragen

lees verder »

Hoogheemraadschap gooit bijstandsgezin in diepe schulden! 

door Redactie op 3 september 2015

De PvdA is woest over de plannen van Hoogheemraadschap Delfland om de kwijtscheldingsregeling voor bijstandsgerechtigden af te schaffen. Door de afschaffing moeten mensen die minder dan het sociaal minimum verdienen straks elk jaar 283 euro extra betalen. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “Deze plannen zijn ongelooflijk dom en asociaal.

lees verder »

Lobke met statenfractie op bezoek in Drechtsteden

door Lobke Zandstra op 2 september 2015

Afgelopen woensdag is Lobke met de fractie van Zuid-Holland op zomertour geweest naar de Drechtsteden. Op het programma stond een tocht met de Waterbus, een bezoek aan het Beeldenpark Drechtoevers en de Sophiapolder, en gesprekken met partijgenoten en (lokale) bestuurders over de kansen en bedreigingen voor de Drechtsteden. 

lees verder »

#PvdAindeBuurt: Mariahoeve

door Redactie op 2 september 2015

Onlangs was de PvdA Den Haag in Mariahoeve. We belden aan bij bewoners aan de Ivoorhorst, Vlamenburg, Hongarenburg en aan Zwedenburg.  

lees verder »

Posthoorn: Herderslaan wil kap Hazelaars

door Lobke Zandstra op 20 augustus 2015
Foto Ivar Lingen

Als de gemeente Den Haag bomen wil kappen, weten bewoners niet hoe snel ze zich moeten verenigen om bezwaar aan te tekenen. Omgekeerd gebeurt het ook. In de Herderslaan in de Schilderswijk. Bewoners willen de zestien hazelaars kappen, omdat de bomen te groot zijn geworden.

lees verder »

Op bezoek bij Wijkleerbedrijf Centrum & buurthuis de Mussen

door Lobke Zandstra op 17 augustus 2015

Woensdag bezocht de PvdA-fractie samen met Tweede Kamerlid Grace Tanamal Wijkbleerbedrijf Centrum en buurthuis de Mussen. Het Wijkleerbedrijf Centrum begeleidt Hagenaars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanuit een bijstanduitkering naar een baan in de thuiszorg of horeca. Bovendien behalen ze een MBO-diploma.

lees verder »

Niemand op de vlucht in Den Haag

door Redactie op 8 augustus 2015

De afgelopen weken is er nogal wat te doen om de huisvesting van asielzoekers. Als stad van recht en vrede heeft Den Haag de morele plicht om iedereen een dak boven het hoofd te bieden. Sterker nog: iedereen heeft recht op een betaalbare woning in dit land.

lees verder »

Heropening partijkantoor tijdens zonnige seizoensafsluiting

door Albert-Jan Pomper op 8 augustus 2015

Op een zonnige zomeravond in juli vond onze traditionele seizoenafsluiting plaats. Een mooie, drukbezochte avond: zo’n 70 leden en gasten van verschillende organisaties uit de stad prikten een vorkje mee van de barbecue en namen meteen een kijkje in ons partijkantoor, dat de afgelopen periode flink wat veranderingen heeft ondergaan.

lees verder »

PvdA op het Milan Summer Festival

door Vinesh Lalta op 6 augustus 2015

Zondag 26 juli stonden we als PvdA op het Milan Summer Festival. Al 31 jaar is Milan (Milan betekent ontmoeting) het grootste Hindostaanse outdoor festival in Europa. Naast de diverse artiesten, worden er allerlei lekkernijen verkocht en zijn er ook altijd verschillende informatieve kraampjes aanwezig.

lees verder »

Op pad met de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade

door Lobke Zandstra op 5 augustus 2015

Vandaag mocht ik op bezoek bij de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade.  We waren te gast bij Post 4 ter hoogte van de Keizerstraat. Hier houden vrijwilligers in de weekenden en schoolvakanties de wacht over onze stranden. Ze observeren, bieden eerste hulp bij ongelukken, vangen verdwaalde kinderen op, surveilleren op het strand en te water en reageren

lees verder »

Soms wel 10 graden warmer op versteende plekken in de stad

door Lobke Zandstra op 4 augustus 2015

Steeds meer mensen maken zich zorgen over de leefbaarheid van steden als het warm is. De verwachting is dat het vaker echt warm wordt. Ouderen en kinderen hebben daar last van. Mensen die in slecht geïsoleerde huizen wonen merken dat ze hun woning niet meer koel krijgen.

lees verder »

Fietsers moeten kunnen fietsen op Rijswijkseplein

door Lobke Zandstra op 29 juli 2015

Al een jaar moeten fietsers en voetgangers omfietsen en –lopen als ze van het Rijsijswijkseplein naar Laak willen fietsen of wandelen. Naast het Strijkijzer is het fietspad afgesloten. Veel fietsers ergeren zich aan deze afzetting. Sommige fietsers negeren de afzetting en fietsen over de rijbaan. En dat kan gevaarlijke situaties opleveren.

lees verder »

PvdA en D66 willen meer informatie over omgevallen bomen tijdens zomerstorm

door Lobke Zandstra op 27 juli 2015

De Partij van de Arbeid en D66 in de Haagse gemeenteraad hebben vragen gesteld aan het college over de omgevallen bomen tijdens de zomerstorm in Den Haag.    

lees verder »

Schonere parken door meldingen overlast snel op te lossen

door Lobke Zandstra op 23 juli 2015

De Partij van de Arbeid en D66 in de Haagse gemeenteraad hebben vragen gesteld aan het college over schone parken in Den Haag. De partijen willen van het college weten of de parken goed schoon worden gehouden, de parkregels duidelijk zijn en meldingen van rommel of kapotte speeltoestellen snel worden opgelost. Want, zo stellen de

lees verder »

Ombudsteam niet aanwezig i.v.m. vakantie

door Ombudsteam op 17 juli 2015

In de vakantieperiode tot 25/augustus geen spreekuur Ombudsteam in het Partijkantoor aan de Stationsweg 10-B. Wel is het Ombudsteam telefonisch en per mail bereikbaar.

lees verder »

Inbreng Martijn Balster debat over dood Henriquez & onrust Schilderswijk

door Martijn Balster op 8 juli 2015

Voorzitter, Mitch Henriquez overleed nadat hij door meerdere agenten in bedwang is gehouden. Een zwarte dag. Het is goed dat er snel duidelijkheid is gekomen over de doodsoorzaak al was de eerste communicatie beroerd. Voorzitter, we weten nu het nodige, maar ontzettend veel weten we nog niet over de toedracht. Onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

lees verder »

Sportnota: sport toegankelijk voor iedereen, in elke wijk

door Rajesh Ramnewash op 7 juli 2015

Afgelopen woensdag en donderdag spraken we over de Sportnota. De sportnota van PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh legt een visie neer tot 2030. De PvdA-fractie is blij met de sportnota. Wij vinden dat sport voor iedereen, in elke wijk, toegankelijk moet zijn.

lees verder »

Kunst en Cultuur moet recht doen aan iedereen die in de stad woont

door Bülent Aydin op 6 juli 2015

De afgelopen weken spraken we in de raad over het beleidskader Kunst en Cultuur. Ik heb mij daar hard gemaakt voor kunst en cultuur voor iedereen in de stad. De politiek bemoeit zich niet met de vorm of inhoud van kunst en cultuur. Nee, ze schept de randvoorwaarden.

lees verder »

Aanpak wachtlijsten sociale huurwoningen

door Rajesh Ramnewash op 6 juli 2015

De PvdA is van mening dat er meer vaart moet worden gemaakt met het vergroten van de sociale woningvoorraad, zodat wachtenden voor een sociale woning sneller kunnen worden bediend en de wachttijden voor sociale woningen niet verder zullen oplopen.    

lees verder »

Verslag gewestelijke vergadering 27 juni

door Commissie Partijdemocratie op 6 juli 2015
Foto foto: Flora Goudappel

Donderdagavond 25 juni hebben Paulien van der Hoeven, Jan Lautenbach en ondergetekende in het gerenoveerde partijkantoor de gewestelijke vergadering van zaterdag jl. in Rotterdam voorbereid.Tijdens de behandeling van de begroting tijdens die vergadering uitte Jan L. onze bezwaren tegen de onduidelijkheden in die begroting. Daar werd uitgebreid op ingegaan.

lees verder »

Algemene beschouwingen: de resultaten!

door Redactie op 3 juli 2015

Tijdens de Algemene Beschouwingen kreeg de PvdA-fractie een flink aantal toezeggingen van het college. Daar zijn we blij mee, dit zijn concrete voorstellen die de stad nog verder vooruit helpen. Lees ze hieronder.

lees verder »

Martijn Balster tijdens Algemene Beschouwingen

door Martijn Balster op 3 juli 2015

Komt iedereen mee? Telt iedereen mee? Met deze vragen kijkt de PvdA naar het beleid en de toekomst voor onze mooie stad. De PvdA heeft de afgelopen maanden vaak en goed gekeken naar de samenhang in onze stad. Dat deden wij in de prachtige, echt Haagse wijk, Moerwijk.

lees verder »

Reactie PvdA op dood Henriquez en onrusten Schilderswijk

door Martijn Balster op 2 juli 2015

PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster begint zijn inbreng tijdens de algemene beschouwingen op 3 juli met een verhaal over de tragische dood van Mitch Henriquez en de onrusten in de Schilderswijk. Zie hieronder de video met de inbreng van Martijn. https://www.youtube.com/watch?v=IDTL0gN59s4&feature=youtu.be

lees verder »

Wijkaanpak: stevig inzetten op kracht bewoners

door Abderrahim Kajouane op 1 juli 2015

Vandaag sprak de commissie Samenleving over de Wijkaanpak: Plan van Wijkaanpak Nieuwe Stijl Opwaartse Kracht. De PvdA is blij met de Wijkaanpak Nieuwe Stijl van het college. Het plan zet stevig in op sociale achterstanden in onze stad en gaat uit van de kracht van bewoners. We zullen verschillen moeten overbruggen.

lees verder »

Bewoner moet echt beter betrokken worden bij bestemmingsplannen

door Jeltje van Nieuwenhoven op 1 juli 2015

De Partij van de Arbeid in de Haagse gemeenteraad wil dat het college werk maakt van het beter betrekken van inwoners bij bestemmingsplannen. Te vaak worden bewoners pas in een laat stadium betrokken bij planontwikkeling. PvdA-raadslid Jeltje van Nieuwenhoven vindt dat niet passen bij een gemeente

lees verder »

Overlijden Mitch Henriquez en onrust Schilderswijk

door Martijn Balster op 1 juli 2015

De PvdA leeft zeer mee met de familie van de zaterdag overleden Mitch Henriquez. Henriquez overleed na zijn aanhouding bij het Festval Night in the Park in het Zuiderpark.

lees verder »

Rosa-leergang gaat regionaal

door Redactie op 27 juni 2015

Na de zomer begint de 32e Rosa-leergang. Maar deze editie is anders dan de voorgaande: de meeste bijeenkomsten vinden in het gewest Zuid-Holland plaats. De Rosa-leergang is de kennismakingscursus van de PvdA voor leden die meer willen doen binnen de partij.

lees verder »

Goedwerkende pc of laptop over?

door Redactie op 27 juni 2015

Dit jaar knappen we ons partijkantoor op. Ook sommige apparatuur verdient revisie. Misschien staat bij jou thuis (of zakelijk) een pc of laptop stof te happen. Als die nog niet zo oud is en goed functioneert, dan geven wij die graag een tweede leven op ons partijkantoor. Verder zijn we op zoek naar een goede

lees verder »

Mozart is nu van iedereen

door Bülent Aydin op 18 juni 2015

Kunst ontroert, troost, geef vreugde en inspireert. Het raakt mensen direct in hun hart. Het voedt de geest en haalt herinneringen naar boven. Ja, cultuur is een waarde op zich en mag gewoon mooi zijn. Maar de VVD wil terug naar een tijd dat dit alleen voor de elite weggelegd was.

lees verder »