Nieuws

Verslag Ledenbijeenkomst met Rabin Baldewsingh 17 februari 2015

door Commissie Ledenbeheer op 1 maart 2015

Verslag Ledenbijeenkomst PvdA Den Haag  met Rabin Baldewsingh 17 februari 2015 De Commissie Ledenbeheer heeft op 17 februari in het stadhuis een bijeenkomst georganiseerd voor onze Haagse PvdA-leden. Dit initiatief werd op prijs gesteld want in een bomvolle zaal vertelde Wethouder Rabin Baldewsingh over zijn werk, zijn plannen en zijn dromen

lees verder »

ADO begint straatvoetbalcompetitie voor kinderen in de Schilderswijk (Omroep West)

door Redactie op 27 februari 2015

ADO Den Haag start volgende week een straatvoetbalcompetitie voor kinderen in de Haagse Schilderswijk. De Streetleague moet de betrokkenheid van kinderen bij hun buurt vergroten. De PvdA in de Haagse gemeenteraad wil dat de competitie over de hele stad wordt uitgerold.

lees verder »

#PvdAindeWijk: ‘t Is fijn in Kraayenstein, maar ’t kan beter

door Martijn Balster op 27 februari 2015

Een rustig buurtje. Toen het gebouwd werd midden jaren ‘70, woonde je er op stand. Inmiddels is het er wat gemengder: huur en koop door elkaar, groot en klein, van alles wat.

lees verder »

Wethouder Baldewsingh: Moslimhaat steviger aanpakken (AD)

door Rabin Baldewsingh op 27 februari 2015

De groeiende moslimhaat in Den Haag en Nederland moet steviger worden aangepakt, vindt wethouder Rabin Baldewsingh. De Haagse PvdA-bestuurder wil dat uitingen van ‘islamofobie’ net als van antisemitisme een aparte registratie krijgen. ‘Moslimdiscriminatie wordt gebagatelliseerd. Nu nog verdwijnen grove beledigingen van moslims onder het kopje ‘ras’ of ‘godsdienst’ in de databanken van de politie en

lees verder »

Jetta Klijnsma te gast bij PvdA Laak

door Wijkteam Laak op 26 februari 2015

Levendige discussie – ook met raadslid Lobke Zandstra – over de dienstverlening en bewonersondersteuning van de gemeente. Maandag 23 februari was staatssecretaris Jetta Klijnsma te gast bij de PvdA Laak. Ongeveer twintig partijgenoten en andere belangstellenden uit Laak maakten van de gelegenheid gebruik om met haar te praten over pensioenen en de participatiewet.

lees verder »

Ledenbrief Rabin

26 februari 2015

Ledenbrief Armoedebrief (1)

lees verder »

Bezoek Mens en Tuin

door Redactie op 23 februari 2015

Woensdagochtend brachten Martijn Balster, Marije Talstra en Lobke Zandstra een bezoek aan Mens en Tuin. Ze bezochten de prachtige tuin en spraken met medewerkers en actieve vrijwilligers over hoe in de zorgtuin mensen worden begeleid en een dagbesteding krijgen.

lees verder »

In Memoriam: Herman van der Hoeven (1925-2015)

door Jos Burgwal op 23 februari 2015

Op 13 februari is Herman van der Hoeven overleden,89 jaar oud. Hij was begin 50 er jaren Voorzitter van de PvdA afdeling Leiden, later gemeenteraadslid. Hij was werkzaam in de wereld van de Ziekenfondsen, in Leiden, later bij de koepelorganisatie in Utrecht, en vanaf 1969 voorzitter van het Socialistische Haagse Ziekenfonds, voorheen de Volharding.

lees verder »

ORAC’s in heel Den Haag dankzij de PvdA

19 februari 2015

PvdA vindt het goed dat er de komende jaren 1000 extra ondergrondse afvalcontainers (ORAC’s) worden geplaatst. Dit staat in het 4e programma ORAC’s dat gisteren naar de raad werd verstuurd. PvdA-raadslid Lobke Zandstra: “De PvdA pleit al lang voor een actieplan voor de uitrol van ORAC’s over de hele stad. Met succes: in 2017 kunnen

lees verder »

De PvdA in de Wijk: Leyenburg

door Lobke Zandstra op 19 februari 2015

Dinsdagavond was de PvdA op pad in Leyenburg. We gingen bij mensen langs om ze te vragen hoe ze hun buurt ervaren en wat er beter kan. Vrijwel iedereen die we spraken woont met heel veel plezier in Leyenburg. Men geniet er van de rust en de nabijheid van OV, winkels en het Zuiderpark.

lees verder »

2015: een belangrijk jaar voor kunst en cultuur in Den Haag

17 februari 2015

Vorige week donderdag was de werkbespreking cultuur. Deze bespreking was een allereerste verkenning en presentatie richting het kunstplan van 2017, dat dit jaar nog door de raad wordt vastgesteld. In de begroting worden weer keuzes gemaakt, die gevolgen hebben voor de kunsten in Den Haag.

lees verder »

Bezoek Straatpastoraat en Winteropvang

door Martijn Balster op 13 februari 2015

Op 6 februari bezochten Marije Talstra en Martijn Balster het Straatpastoraat (stadsklooster, Westeinde) en de Winteropvang (Zilverstraat).

lees verder »

Stop de huurverhogingen!

door Rajesh Ramnewash op 11 februari 2015

De PvdA vindt het onvoorstelbaar dat in 2015 veel huurwoningen in Den Haag nog steeds niet over een centrale verwarming beschikken, geen betegelde badkamer hebben en slecht geventileerd zijn zodat schimmel en vocht vrij spel krijgen. Veel Hagenaars wonen daardoor in onveilige en ongezonde woningen, aldus PvdA raadslid Rajesh Ramnewash.

lees verder »

Bedrijfsafval in binnenstad Den Haag loopt spuigaten uit (Westonline)

door Lobke Zandstra op 11 februari 2015

Het bedrijfsafval in het centrum loopt de spuigaten uit. Dat vindt de PvdA. De Haagse sociaaldemocraten trekken bij het college aan de bel, want zo kan het niet langer.Volgens de partij wordt het afval op de verkeerde tijden aangeboden.

lees verder »

PvdA stelt vragen over fietstrommels in de stad

door Lobke Zandstra op 9 februari 2015

Op basis van het meerjarenplan fietsen 2011-2014 zijn er op verschillende plekken in de stad fietstrommels geplaatst. Ook in Bezuidenhout zijn fietstrommels geplaatst. Bijvoorbeeld op het Eerensplein, de Juliana van Stolberglaan en de De Sillestraat. De stallingen lijken tot op heden niet gebruikt te worden.

lees verder »

Duizenden Hagenaars denken mee over hun wijk

door Redactie op 9 februari 2015

Bijna 6.000 mensen hebben vorig jaar bij de gemeente hun mening gegeven over activiteiten in hun eigen wijk. Nog niet eerder deden zoveel mensen mee aan de online enquête ‘Verbeter uw wijk’. In 2013 gaven 3.000 mensen hun visie, een jaar daarvoor nog maar 600. Wethouder Rabin Baldewsingh van Wijkaanpak is meer dan tevreden

lees verder »

Waterschapverkiezingen 18 maart 2015

door Redactie op 8 februari 2015

Op 18 maart heeft de kiezer een grote stem in het toekomstige waterbeheer, want dan wordt er niet alleen voor de Provinciale Staten gestemd, maar ook voor de waterschappen.  Samen zorgen zij voor schoon drinkwater en voor bescherming tegen het water van de zee en de rivieren. De Partij van de Arbeid is nu sterk

lees verder »

Verslag bijeenkomst met bewonersorganisaties centrum

door Wijkteam Centrum & Schilderswijk op 8 februari 2015

Op 27 januari vond er een bijeenkomst plaats met de PvdA en bewonersorganisaties uit het Stadsdeel Centrum. Deze bijeenkomst was georganiseerd door het PvdA Wijkteam Centrum. De raadsleden Martijn Balster, Lobke Zandstra en Jeltje van Nieuwenhoven namen ook aan het gesprek deel.

lees verder »

Kies de Kleur van je Hart: aftrap Provinciale Statenverkiezingen en waterschappen

door Redactie op 8 februari 2015

Op Valentijnsdag, zaterdag 14 februari, organiseren we samen met de PvdA Zuid-Holland de aftrap voor de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen. De aftrap vindt plaats in Theater De Vaillant en staat in het teken van ‘Kies de Kleur van je Hart’. Wij zijn bijzonder verheugd dat we staatssecretaris Jetta Klijnsma als onze eregast mogen ontvangen.

lees verder »

Extra vragen over tekort aan woningen voor statushouders

door Redactie op 5 februari 2015

De PvdA en de Haagse Stadspartij stellen vervolgvragen over het tekort een woningen voor statushouders. Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen van PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster blijkt dat Den Haag in 2014 de rijksdoelstelling voor de opvang van statushouders niet heeft gehaald. Deze achterstand wordt opgeteld bij de taakstelling voor 2015.

lees verder »

College moet veel meer ambitie tonen om bureaucratie te verminderen

door Martijn Balster op 4 februari 2015

De PvdA vindt dat het college veel te weinig doet om partijen waarmee zaken wordt gedaan te dwingen de bureaucratie te beperken. Zo komen deze partijen te weinig toe aan de taken waarvoor ze nu juist worden ingehuurd: betaalbare huisvesting organiseren, goede jeugdhulp of betere thuiszorg bieden. Bij de begrotingsbehandeling afgelopen najaar diende de PvdA

lees verder »

Collega’s gezocht!

door Team Permanente Ontmoeting en Campagne op 3 februari 2015

Het Team Permanente Ontmoeting bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die met elkaar de ogen en oren van de partij in de stad willen zijn. We ondersteunen zo onze fractieleden die onmogelijk overal tegelijk kunnen zijn. We organiseren bijvoorbeeld wijkbijeenkomsten, wijkspreekuren van het ombudsteam en werkbezoeken van de fractie.

lees verder »

Commissie samenleving over jeugdzorg, taxibus, Wmo

door Martijn Balster op 2 februari 2015

Vorige week besprak de commissie samenleving onder meer de onderwerpen de monitoring van de invoering van de nieuwe Jeugdwet, de aanbesteding van het taxivervoer en de eigen bijdrage in de jeugdhulp.  

lees verder »

Betere verlichting nodig tijdens verbouwing van VROM-gebouw bij Centraal Station

door Lobke Zandstra op 29 januari 2015

Vele vragen naar aanleiding van gesprekken met bewonersorganisaties stadsdeel Centrum. De PvdA heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een gesprek met de bewonersorganisaties van het stadsdeel Centrum. De partij wil weten hoe het zit met de verlichting bij het VROM-gebouw.

lees verder »

AD: Hagenaar volop aan ‘t sporten – Rajesh over wijkgerichte sportaanpak

door Rajesh Ramnewash op 29 januari 2015

Hagenaars sporten steeds meer. Bijna 70 procent van de inwoners is actief. Wel blijven de armere Haagse inwoners ver achter. ‘Afschuwelijk. Daar moeten we echt tegen knokken.’ Den Haag sport. En best veel ook. Meer dan de helft van de Hagenaars is minimaal wekelijks actief op het sportveld

lees verder »

‘Veiligheid ouderen van grootste belang’. PvdA lanceert ideeën-campagne

door Redactie op 27 januari 2015

Binnenkort wordt in de Haagse raad het integraal veiligheidsplan besproken. De PvdA heeft voor elkaar gekregen dat hierin in het bijzonder aandacht komt voor de veiligheid van ouderen in Den Haag. Ouderen moet zonder zorgen hun boodschappen kunnen doen, goed met het openbaar vervoer kunnen en goede en veilige woonruimte hebben. Het langer thuis wonen,

lees verder »

PvdA bezoekt het Wateringse Veld college en WZH Hoge Veld

door Lobke Zandstra op 27 januari 2015

Vorige week bracht ik samen met Wilja Krikke en bezoek aan het Wateringse Veld college en WZH zorg. Op de school werden we hartelijk ontvangen door de interim directeur. Het opvallende gebouw met zijn verwijzingen naar het kassengebied is een beetje kaal. Er komen daarom snel meer banken. Daarmee krijgen leerlingen meer plek en het

lees verder »

PvdA stelt vragen over de beddenafbouw in de ggz

door Redactie op 26 januari 2015

Uit onderzoek van het Trimbos Instituut in opdracht van het ministerie van VWS blijkt dat de beddenafbouw in de ggz sneller gaat dan afgesproken. Al in 2018 zal het aantal intramurale bedden met een derde zijn afgenomen. De PvdA Den Haag heeft naar aanleiding van het onderzoek vragen gesteld aan het college.

lees verder »

Kwaliteit Haagse scholen. PvdA stelt vragen

door Abderrahim Kajouane op 26 januari 2015

Uit de keuzegids middelbare scholen blijkt dat de kwaliteit op een aantal Haagse middelbare scholen op onderdelen moet verbeteren. In het collegeakkoord is een forse ambitie uitgesproken om de kwaliteit van het Haagse onderwijs verder te verbeteren en het aantal zwakke scholen terug te dringen.

lees verder »

Wat wordt jouw bijdrage aan de campagne?

door Marieke Willems op 26 januari 2015

Binnenkort staan de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur. Het wordt een drukke tijd, waarin we een extra beroep willen doen op jouw goede ideeën en inzet voor de partij. Daar hoort ook een verzoek om financiële ondersteuning bij, zodat we een mooie campagne kunnen gaan maken.

lees verder »

De sociale kant van stadsvernieuwing

door Werkgroep Stad op 21 januari 2015

In Den Haag bestaan omvangrijke plannen om in Den Haag Zuidwest naoorlogse woningen te slopen. Deze woningen zouden niet meer voldoen aan de vraag. Daarnaast acht de gemeente het gewenst om meer hoger betaalden in bepaalde wijken te krijgen om die sociaal te versterken.

lees verder »

Werkbezoek PvdA aan Laakkwartier

door Redactie op 19 januari 2015

Op vrijdag 16 januari jl. bracht de Haagse PvdA-fractie een werkbezoek aan het stadsdeel Laak. Het werkbezoek startte bij paviljoen Kobus aan de Trekweg, het etablissement van Coöperatief Eigenwijzer.    

lees verder »

Het is tijd voor een Wijkaanpak Nieuwe Stijl

door Rabin Baldewsingh op 18 januari 2015

Als je in de wijken blijft doen wat je deed, zullen de resultaten ook navenant zijn. Als wethouder wijken en sport van de gemeente Den Haag ben ik ervan overtuigd dat het beter kan. Ik wil dat er iets in beweging komt in mijn stad. Het is tijd voor een Wijkaanpak Nieuwe Stijl. Dat kan

lees verder »

PvdA pleit voor een betere luchtkwaliteit in de stad

door Lobke Zandstra op 15 januari 2015

Het afgelopen najaar heb ik me verdiept in onze luchtkwaliteit. Dat viel nog niet mee. Het gaat om ingewikkelde materie, zonder makkelijke oplossing.    

lees verder »

Omroep West: ’62 Miljoen euro voor strijd tegen armoede, Den Haag gulste van grote steden ‘

door Redactie op 15 januari 2015

DEN HAAG – ‘We laten mensen die in armoede leven niet aan hun lot over.’ Dat is volgens de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, sociale zaken) dé boodschap van zijn armoedenota die hij woensdag presenteerde. ‘Dit stadsbestuur is er ook voor mensen aan de onderkant van de samenleving.’

lees verder »

‘Wethouder Van Engelshoven (D66) veel te passief bij aanpak hoge ouderbijdragen’

door Abderrahim Kajouane op 13 januari 2015

De PvdA Den Haag vindt wethouder Ingrid van Engelshoven (D66) veel te passief bij het aanpakken van hoge ouderbijdragen op middelbare scholen. De beantwoording van schriftelijke vragen laat volgens de PvdA te wensen over. De sociaaldemocraten vinden dat de wethouder met scholen in gesprek moet gaan over de hoogte van de ouderbijdragen.

lees verder »

Maximumsnelheid van 25 kilometer p/u straft fitte fietser

door Lobke Zandstra op 9 januari 2015

De PvdA Den Haag ziet niets in het idee van het CDA dat zij graag een maximum snelheid van 25 kilometer per uur willen voor fietspaden in Den Haag.  Fietsers moeten terecht kunnen op de fietspaden: snelle en minder snelle fietsers.

lees verder »

Dichtbij.nl: Gemeente Den Haag helpt 2.400 mensen aan de slag

door Redactie op 8 januari 2015

Het social returnbeleid van de gemeente Den Haag is vernieuwd. Via het aangepaste beleid wil de gemeente Den Haag tussen nu en begin 2018 ten minste 2.400 mensen aan werk helpen. Met social return helpen ondernemers, die in opdracht van de gemeente werk uitvoeren, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan

lees verder »

Omroep West: ‘Gemeente Den Haag moet leren van zaak-De Kruin’

door Jeltje van Nieuwenhoven op 8 januari 2015

De gemeente Den Haag moet voortaan beter met bewoners en organisaties overleggen voordat er plannen worden gemaakt. Op die manier kan een loopgravenoorlog als met de wijkvereniging De Kruin worden voorkomen. Dat vinden de Haagse gemeenteraad én wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij), bleek woensdag tijdens een commissievergadering over de verhuizing van De Kruin.

lees verder »

PvdA stelt vragen over wachtijsten in de zorg

5 januari 2015

Volgens enkele zorgaanbieders in de regio dreigen er wachtlijsten te ontstaan in de thuiszorg. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “Hoe verhoudt dit bericht zich tot de ambitie om juist extra wijkverpleegkundigen in te zetten de komende jaren, om het langer thuis wonen mogelijk te maken”.

lees verder »

PvdA: begeleidt jonge moeders in kwetsbare positie

5 januari 2015

De PvdA pleit voor begeleiding van jonge moeders in een kwetsbare positie. Uit onderzoek blijkt dat er in achterstandswijken vaker gevallen van babysterfte en problemen rond de geboorte voor komen. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “Een preventieve aanpak en begeleiding in de beginfase kan bijdragen aan een gezonde start van kinderen in een kwetsbare situatie.”

lees verder »

Zorgen om opvang vluchtelingen in Den Haag. PvdA stelt vragen

29 december 2014

De PvdA Den Haag heeft vragen gesteld aan het college over de onvoldoende opvang van vluchtelingen in Den Haag. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “Den Haag moet zorg dragen voor een goede opvangregeling en het huisvesten van vluchtelingen”.

lees verder »

PvdA in de wijk: Moerwijk

door Redactie op 23 december 2014

PvdA Den Haag was onlangs in Moerwijk. Veel Hagenaars wonen met plezier in de blokken huizen tussen de Gunstersteinweg, de Geysterenweg, de Raaphorstlaan en de Middachtenweg. De huizen daar zijn ruim vijf jaar geleden opgeleverd. Er wonen veel gezinnen van wie de kinderen logischerwijs steeds ouder worden. Toch hebben bewoners in de buurt ook zorgen.

lees verder »

Fietsen in de stad

door Lobke Zandstra op 23 december 2014

Woensdag 3 december fietste ik samen met onder andere Wil Bianchi en Daan Goedhart van de Fietsersbond door Den Haag. Het was een ijzige ochtend met zelfs een paar sneeuwvlokken. Het blijft goed om met elkaar te kijken naar de inrichting van de stad en de uitwerking van herinrichting voor fietsers. Pas als je er

lees verder »

Duurzame stad

door Lobke Zandstra op 22 december 2014

In het kader van duurzaamheid is er veel te zien en te doen in de stad. Op dit moment zijn we als Raad in afwachting van de nieuwe plannen van de wethouder. Een mooi moment om in de stad op pad te gaan.       Quartier Laak  Samen met Tobias Dander (D66) was ik

lees verder »

Fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2015!

door Redactie op 20 december 2014

Namens het bestuur en de fractie van de Haagse Partij van de Arbeid wensen wij jullie hele fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2015! Ook nodigen wij jullie van harte uit voor de nieuwjaarsborrel van onze afdeling. Deze vindt plaats op dinsdagavond 13 januari 2015 vanaf 19:00 in het oergezellige café Rootz (Grote Marktstraat 14).

lees verder »

Zorgen om armoede in Den Haag. PvdA stelt vragen

door Redactie op 18 december 2014

De PvdA Den Haag heeft vragen gesteld aan het college over de cijfers in het vandaag gepubliceerde rapport Armoedesignalement 2013 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). PvdA-raadslid Bülent Aydin: “Ik maak mij met name zorgen om armoede onder kinderen.

lees verder »

Op werkbezoek in Transvaal

18 december 2014

Vorige week bracht Abderrahim Kajouane met Martijn Balster een werkbezoek aan Transvaal. Ze spraken met de bewonersorganisatie Transvaal, brachten een bezoek aan woonzorghuis Transvaal en deden het Pleysiercollege Transvaal aan. Een verslag.

lees verder »

Tweeduizend kerstbroden uitdelen om aandacht te vragen voor stille armoede en vereenzaming

door Redactie op 16 december 2014

Stichting Dunya, Haagse ondernemers en Pvda-raadslid Rajesh Ramnewash delen tweeduizend kerstbroden uit aan ouderen om aandacht te vragen voor stille armoede en vereenzaming. Maandag was de aftrap met het aansnijden van het langse kerstbrood in WZH Transvaal. Honderd kerstbroden worden weggeven aan ouderen die in het bezit zijn van een Ooievaarspas.

lees verder »

Schriftelijke vragen over privacy jeugdigen en gezinnen

door Redactie op 12 december 2014

Op www.ouders.nl wordt gesignaleerd dat de privacy van jeugdigen en gezinnen in het geding kan raken als gevolg van de overdracht van jeugddossiers van de Bureaus Jeugdzorg naar de gemeenten. Sommige gemeenten lijken geen toestemming van ouders te vragen voor de overdracht van dossiers.  De PvdA wil graag weten hoe dit in Den Haag is

lees verder »