• Één Den Haag

  Iedereen moet kansen krijgen mee te kunnen doen in de stad. Wij werken met jou en je buurman, aan een stad waarin iedereen zichzelf kan zijn. Waar de verschillen tussen de één en de ander niet te groot zijn.

  Meer #1DenHaag >
 • Schoon, heel, veilig

  In rotzooi wil niemand wonen. Daarom moeten alle straten van Den Haag op orde zijn: schoon, heel en veilig. En alle ruimte voor de fiets en groen in de stad.

  Meer schoon, heel en veilig >
 • Goede zorg dichtbij

  Mensen willen graag zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven. Zorg gaat over mensen en niet over papier en stopwatch. Daar maken wij ons hard voor.

  Meer zorg >
 • Iedereen goed werk

  Elke inwoner van onze stad is gebaat bij werk. Als je er klaar voor bent, goed geschoold en wel. Maar als het niet lukt om te werken door omstandigheden, dan laat de PvdA je niet in het diepe vallen.

  Meer werk >
 • Iedereen goed wonen

  Het is niet meer dan normaal dat je huis op orde is. Onderhoud moet vanzelfsprekend zijn. Een ieder, rijk of minder rijk, moet in onze stad kunnen wonen.

  Meer wonen >

Haagse decenniumdoelen, voor een gezondere stad

door Martijn Balster op 26 oktober 2016

Steeds weer blijkt uit onderzoek dat je inkomen, je afkomst en je opleidingsniveau bepalend zijn voor hoe lang je in goede gezondheid leeft. In sommige wijken leven Hagenaars zelfs 14 jaar korter in goede gezondheid dan in andere wijken. Dat tij wil de PvdA keren. Daarom dienden we in maart een amendement in bij de Nota Volksgezondheid

lees verder »

PvdA stelt vragen over reorganisatie jeugdgezondheidszorg

door Martijn Balster op 17 oktober 2016

De Partij van de Arbeid vindt dat de Haagse jeugdgezondheidszorg (JGZ) en jeugdhulp zo toegankelijk mogelijk moet zijn. De PvdA kan zich vinden in het uitgangspunt om de jeugdhulp zo dicht mogelijk bij de gemeente te organiseren. Tegelijkertijd zijn er veel veranderingen in korte tijd doorgevoerd. Met ingang van 1 januari aanstaande wordt de jeugdgezondheidszorg

lees verder »

Voor ieder kind een plek op school

door Abderrahim Kajouane op 10 oktober 2016

Duizenden kinderen in Nederland zitten thuis omdat er geen passende plek is op een school in de buurt. Omdat het kind een leer- of gedragsstoornis heeft en de school geen geschikte klas kan bieden, niet voldoende capaciteit heeft om een kind op te vangen, niet voldoende getrainde docenten in huis heeft die om kunnen gaan

lees verder »

Verslag ledenraad door commissie Partijdemocratie

door Commissie Partijdemocratie op 8 oktober 2016

Op zaterdag 24 september 2016 vond er een ledenraad plaats in Eindhoven. Net als vorige keer in juni begon de dag met tafelgesprekken over diverse onderwerpen als Turkije, Brexit, wijken, kinderen en pensioen. Hierna volgde het plenaire deel

lees verder »

Hoge zorgkosten laten zien: meer aandacht nodig voor gezondheidsverschillen

door Martijn Balster op 5 oktober 2016

De PvdA is zeer verontrust over de gezondheidspositie van Hagenaars in de wijken Laak, Moerwijk en Transvaal/Rustenbrug. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat deze wijken in de top 5 staan van Nederlandse wijken waar de hoogste zorgkosten worden gemaakt. De PvdA vindt de gezondheidsverschillen tussen de Haagse wijken, die hier aan ten grondslag liggen,

lees verder »

Uitnodiging en stukken ALV

4 oktober 2016

Beste partijgenoot van de PvdA Den Haag, Op dinsdag 11 oktober in de avond vindt in het Korzo theater de eerstvolgende ledenvergadering van de PvdA Den Haag plaats. De agenda hiervoor is reeds op 21 september aan u toegezonden en is nogmaals aan deze mail toegevoegd.

lees verder »

#PvdAindeBuurt: Wateringse Veld

door Lobke Zandstra op 3 oktober 2016

Woensdagochtend bezochten Samir Ahraui en ik het BIT-team in Wateringse Veld. Het was niet de eerste keer dat we elkaar spraken. Het is goed om te zien dat het BIT-team nog steeds actief is in de buurt. 23 oktober vieren ze hun tienjarig bestaan samen met het bewonersplatform Wateringse Veld dat al 15 jaar actief is

lees verder »

Minimaal 30 procent sociale huurwoningen in KPN-gebouwen

door Rajesh Ramnewash op 28 september 2016

Het hoofdkantoor van de KPN in Den Haag is verkocht. Het is de bedoeling dat er in het complex straks ruimte komt voor woningen en kantoren. De PvdA Den Haag gaat er vanuit dat van deze nieuw te bouwen woningen minimaal 30% uit sociale huurwoningen zal bestaan.

lees verder »

Zeeheldenkwartier: een wijk vol Haagse helden

door Redactie op 21 september 2016

Afgelopen zaterdag was de Haagse gemeenteraadsfractie op bezoek in het Zeeheldenkwartier. Een prachtige wijk tegen het centrum aan, gebouwd aan het einde van de 19e eeuw. Het is een gemengde wijk: oudere Hagenaars die er al jaren wonen, jonge gezinnen en studenten en starters. Een goed recept voor een levendige en bruisende wijk met talloze

lees verder »

Wil jij actief worden binnen de vereniging?

door Redactie op 15 september 2016

De PvdA Den Haag heeft een aantal werkgroepen, commissies en wijkteams waarin leden zich kunnen inzetten voor de vereniging. In de werkgroepen wordt er gesproken over politieke inhoud. Elke werkgroep heeft een bepaald thema. Voor informatie over de werkgroepen kun je terecht bij bestuurslid werkgroepen Kai Yin Or. kaiyinor@hotmail.com

lees verder »

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: iedereen verdient een veilig thuis

door Marije Talstra op 15 september 2016

Helaas is voor te veel Hagenaars hun huis door mishandeling geen veilige omgeving. Daarom sprak de gemeenteraad vandaag over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Want huiselijk geweld en kindermishandeling moeten zoveel mogelijk worden voorkomen, zo snel mogelijk herkend, erkend en behandeld. Zodat de veiligheid van slachtoffers en betrokkenen voorop staat. In de voortgangsrapportage

lees verder »

Goed taalonderwijs absoluut ‘must’ voor mensen die gevlucht zijn

door Martijn Balster op 15 september 2016

De PvdA krijgt signalen dat bij het taalonderwijs aan statushouders ontbreekt aan een heldere inschatting van de kansen en mogelijkheden vooraf en dat bij het bieden van taalonderwijs nog weinig maatwerk wordt geleverd. De PvdA wil dat het taalonderwijs verder wordt verbeterd.

lees verder »

Ruimte voor de Stad: ‘Erg veel stippen op de horizon’

door Redactie op 14 september 2016

De PvdA is blij dat in het plan ‘Ruimte voor de Stad’ de woningproductie wordt opgeschroefd. Er worden flinke stappen gezet om de stad vooruit helpen. Dat is hard nodig zo stelt PvdA-raadslid Jeltje van Nieuwenhoven: “Bewoners van onze stad verwachten van de overheid dat zij de leiding neemt in het bouwen van woningen, het

lees verder »

Zorgen over slappe klimaatambities gemeentebestuur

door Lobke Zandstra op 13 september 2016

De PvdA, de Haagse Stadspartij en GroenLinks vinden dat er in de begroting onvoldoende aandacht is voor klimaatmaatregelen. In deze eerste Haagse begroting na de klimaatconferentie van Parijs komt de urgentie uitgesproken in Parijs niet goed terug in het beleid van het college. De drie partijen willen stevigere ambities zien.

lees verder »

“Niet iedereen profiteert van hippe start-ups en internationale organisaties”

door Redactie op 13 september 2016

De PvdA is blij dat Den Haag eindelijk de publieke investeringen opschroeft. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “Als de markt het niet doet, dan moet de gemeente zelf in de stad investeren. Daarmee helpen we Den Haag echt vooruit: de stad knapt er van op en meer mensen komen aan het werk.

lees verder »

Gemeente volgens FNV in de fout met huishoudelijke hulp

door Martijn Balster op 12 september 2016

De gemeente Den Haag gaat, net als driekwart van de andere gemeentes, in de fout met huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit onderzoek van FNV Zorg en Welzijn. Al eerder uitte de PvdA haar zorgen over het werken met zogenaamd ‘resultaatgericht indiceren’. Tot dit jaar hebben mensen recht op bijvoorbeeld 4 of 6 uur huishoudelijke hulp

lees verder »

#PvdAZomertour Laak: Enthousiasme en frustratie liggen dicht bij elkaar

door Martijn Balster op 5 september 2016

Eigenlijk altijd als we in Laak zijn, beginnen we met ‘koffie bij Kobus’. Kobus, het prachtige horecazaakje aan de Haagse Vliet in Molenwijk is de ideale plek om midden in de stad even de rust op te zoeken. De nieuwe eigenaar, die eerste de LunchBox had op de Binckhorst, houdt stevig vast aan het beproefde

lees verder »

Commissieleden gezocht!

door Samir Ahraui op 26 augustus 2016

Er zijn binnen de PvdA Den Haag een aantal werkgroepen en commissies waar actieve leden zich inzetten voor de vereniging. Elke maand wordt een Café Rood en een Politiek op Woensdag georganiseerd. Eén keer per jaar is er daarnaast een stadsconferentie. Wil jij graag meedoen in deze commissie Politiek Debat en Stadsconferentie?

lees verder »

‘Windmolens niet in mijn achtertuin-besluit’ is kortzichtig

door Lobke Zandstra op 26 augustus 2016

De PvdA is zeer teleurgesteld over het advies van het gemeentebestuur aan het kabinet over windmolens voor de kust. “Het college heeft hoge duurzaamheidsambities. Maar als het moment daar is om serieuze stappen te zetten, wil het college het niet in de eigen achtertuin. Het is zeer onverstandig om nu alternatieven bij voorbaat af te

lees verder »

Ontwerp mee aan de nieuwe gevel van het partijkantoor

door Redactie op 25 augustus 2016

De eerste fase van de verbouwing van het partijkantoor is afgerond. De tussenwand is weggehaald en de muren zijn gewit. Ons partijkantoor heeft nu één mooie open ruimte. Nu wordt het tijd voor de volgende fase: het partijkantoor tot een plek maken waar iedereen zich thuis voelt.

lees verder »

Commissie Partijdemocratie lanceert: De Haagse Honderd

door Commissie Partijdemocratie op 25 augustus 2016

Meld je nu aan voor de Haagse Honderd! Jij kunt er aan bijdragen dat de ideeën van binnen de afdeling bij de PvdA landelijk worden gehoord. Dit is namelijk precies wat de Haagse Honderd doet, en we zoeken nog leden. Iedereen is welkom.

lees verder »

Meld je aan voor de verkiezingsprogrammacommissie!

door Paulien van der Hoeven op 25 augustus 2016

In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Onze plannen voor een sterk en sociaal Den Haag worden opgeschreven in een wervelend en informatief verkiezingsprogramma. Hiervoor wordt een verkiezingsprogrammacommissie opgericht. Deze commissie zal een heleboel input verzamelen vanuit de vereniging en de stad, en deze input samenvoegen tot een mooi geheel.

lees verder »

Rapport Mariahoeve aangeboden aan wijkberaad Mariahoeve

door Redactie op 25 augustus 2016

De PvdA-fractie heeft de afgelopen 6 maanden veel bezoeken afgelegd aan Mariahoeve. Doordat de gemeente de regie weer heeft gepakt, in onderhoud is gaan investeren en heeft ingegrepen op sociaal gebied is voorkomen dat de wijk is afgegleden. Mariahoeve heeft de weg omhoog weer gevonden. BIT-teamleden, de mensen van de Kunstpost, van de Kledingbank, het

lees verder »

Ieder kind dat opgroeit in de bijstand is er één te veel

door Bülent Aydin op 24 augustus 2016

“Meer kinderen in bijstand door vluchtelingencrisis”. Soms zijn het de kortste berichten op nieuwssites die het hardste aankomen. Het CBS heeft becijferd dat 12% van de Haagse kinderen opgroeit in een gezin dat rond moet komen van een bijstandsuitkering. Dat is nog niet zoveel als in Rotterdam (18%) of in Amsterdam (14%), maar het is veel.

lees verder »

Station Leidschenveen moet snel weer bereikbaar zijn mensen voor mensen ‘slecht ter voet’

door Lobke Zandstra op 24 augustus 2016

De PvdA hoort en leest met regelmaat berichten over het buiten dienst zijn van de lift op het RandstadRail-Station Leidschenveen. Omdat er bij station Leidschenveen geen hellingbaan is (of iets van gelijke strekking) levert dit moeilijke situaties op voor mensen die slecht ter been zijn of met een kinderwagen reizen.

lees verder »

Gebruik de kracht van Social Media

door Lobke Zandstra op 23 augustus 2016

  Steeds meer mensen om mij heen stoppen met Facebook of Twitter. Ze vinden het vluchtig en te veel een goednieuwsshow. Ik hou van Facebook: privé om in contact te blijven met mensen die ik niet zo vaak zie maar zeker ook voor het raadswerk.

lees verder »

#PvdAZomertour Transvaal: “Klein land, kleine problemen”

door Martijn Balster op 18 augustus 2016

De mannen op het bankje voor de ingang van verpleeghuis WZH Transvaal aan de Natalstraat hebben het mooi bekeken. Op een warme zomerse dag zoals vandaag is het een goede plek om in de schaduw het nieuws door te spreken: “Verschrikkelijk, de beelden van vanochtend uit Syrië”. Sommigen wonen in het verpleegtehuis, anderen komen uit

lees verder »

Meld je snel aan voor de Leergang Ideaal Lokaal!

door Mikal Tseggai op 18 augustus 2016

Zou je een actieve rol willen spelen in de lokale politiek? Ben je geboeid door de uitdagingen waar onze stad de komende jaren voor staat? Voel je je aangesproken door de manier waarop de PvdA Den Haag zich inzet om haar idealen werkelijkheid te laten worden? En wil je daar een bijdrage aan leveren?

lees verder »

#PvdAZomertour Duindorp: “Mijn grootmoeder was een Zeeuwse Duindorper”

door Martijn Balster op 18 augustus 2016

  Actief PvdA-lid Anna kijkt nog eens een straat in naar links. “Het zou best wel eens deze straat kunnen zijn”, stelt ze bedenkelijk. We zijn op zoek naar de straat waar de overgrootmoeder van Anna het grootste deel van haar leven heeft gewoond. In Duindorp in de Doggerbankstraat – een zijstraat van de Pluvierstraat.

lees verder »

#PvdAZomertour Schilderswijk: I Have a Dream!

door Martijn Balster op 17 augustus 2016

Op het Jacob van Campenplein komt een vrolijke man ons tegemoet lopen. Nadat we hem een hand hebben geschud vertelt hij trots dat hij twee dagen per week werkt als straatveger bij de gemeente. ‘Zij wilden’ hem eerst ergens op een industrieterrein plaatsen, maar op eigen aandringen werd hij medeverantwoordelijk voor het op orde houden

lees verder »

#PvdAZomertour: “Ik zeg altijd: ieder mens moet leven”

9 augustus 2016

Vanochtend worden we open ontvangen in cafe de Wolf aan de Betje Wolfstraat met een bak koffie. Waar wij nog wat moeten opstarten is de aanloop behoorlijk en staat her en der al een borrel op de toog. Onder het genot van een goede bak filterkoffie spreken we met barvrouw Sjaan en barbezoeker John.

lees verder »

Zomerblog Paulien: Reflectie

door Paulien van der Hoeven op 13 juli 2016

Reflectie. Aan de temperatuur buiten is het nu toch ook echt voelbaar, het is zomer! Voor velen een periode van vakantie, de mogelijkheid om een ander ritme te kunnen volgende dan die werk dicteert, te genieten van al die mooie festivals in Den Haag, wellicht ook om erop uit te trekken.

lees verder »

Verslag werkgroep cultuur: Cultuureducatie Werkt

door Werkgroep Cultuur op 12 juli 2016

Cultuureducatie Werkt Op woensdag 6 juli 2016 kwam de werkgroep Cultuur bij elkaar in het Stadhuis. Op de agenda hadden we cultuureducatie staan, een belangrijk punt voor de PvdA en de werkgroep omdat wij vinden dat alle Haagse kinderen via school bekend en vertrouwd moeten raken met kunst en cultuur.

lees verder »

Wil jij meeschrijven aan de Haagse Rooie?

door Commissie Communicatie op 10 juli 2016

De zomereditie van de Haagse Rooie komt er weer aan. Na het zomerreces komt de derde editie van ons vernieuwde ledenblad uit, met terugkerende rubrieken als Bezige Bazen en Een Goed Gesprek Met. Voor een aantal rubrieken vragen wij inbreng van onze leden.

lees verder »

Zorgen om oplopen wachtlijsten Veilig Thuis

door Martijn Balster op 7 juli 2016

Vandaag verscheen de eerste kwartaalrapportage Jeugdhulp 2016 waarin een overzicht wordt gegeven hoe het staat met de jeugdhulp waar de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor is: dit kan gaan over de lichtste vormen van hulp zoals tips bij het opvoeden voor ouders, tot de zwaarste hulp zoals kinderen die om ernstige redenen uit huis moeten

lees verder »

#1DenHaag, ook voor Hagenaars met een beperking

door Marije Talstra op 27 juni 2016

Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad over de nota ‘Sterk zijn Hagenaars met een beperking’, over hoe we Den Haag op alle denkbare manieren toegankelijker maken voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het college heeft een aantal goede plannen: er komt meer aandacht voor mensen met een beperking met een niet-westerse achtergrond en licht verstandelijk

lees verder »

Onze solidariteit overwint angst en onverschilligheid! Jij bent nodig!

door Paulien van der Hoeven op 26 juni 2016
Foto Pixabay

De Britten hebben gestemd en het is Brexit geworden. Er is vreugde in Groot-Brittannië maar ook woede en ongeloof. Vooral jongeren verzetten zich tegen de uitkomst. De meerderheid van de jongeren stemde Remain. De meerderheid van de 65 plusser stemde voor de Brexit. De Britse pond kelderde met 31 procent naar beneden.

lees verder »

Bestuursweekend: Verkiezingen, Leden en Verbinding

door Paulien van der Hoeven op 22 juni 2016

Zaterdag 4 en zondag 5 juni waren we met het nieuwe bestuur op bestuursweekend. We vertoefden op historische sociaal-democratische grond,  De Paasheuvel. Een mooie plek om elkaar beter te leren en met elkaar te praten over wat we de komende twee jaar willen bereiken. We zijn tot 3 pijlers gekomen voor onze inzet als bestuur:

lees verder »

‘Webformulier zorg’ schrikbarend ingewikkeld. Toegang zorg in het geding.

door Martijn Balster op 22 juni 2016

De PvdA wil dat er serieus werk wordt gemaakt van het versimpelen van de aanvraag voor ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding en het aanvragen van woningaanpassingen. De afgelopen maanden is keer op keer beloofd dat dat ingewikkelde vragenlijst zou worden aangepast, maar tot nu toe lijkt het nauwelijks verbeterd. Mensen lopen massaal vast.

lees verder »

Veiligheid = handhaving, preventie en voorlichting

door Martijn Balster op 20 juni 2016

In de commissie bestuur spraken we over veiligheid in de stad. De PvdA zet stevig in op vertrouwen tussen politie en inwoners van de stad. Daarnaast willen we dat veiligheidsgevoel op straat groot is. Dat betekent dat kapotte portiekverlichting snel moet worden gerepareerd.

lees verder »

Verslag bijeenkomst Werkgroep Cultuur: Bouwen aan kunst en Cultuur

door Redactie op 17 juni 2016

Op woensdagavond 18 mei 2016 vond de derde bijeenkomst van de ‘nieuwe’ Werkgroep Cultuur plaats in het Stadhuis. De avond stond in het teken van het recente advies van de adviescommissie over het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur ‘Bouwen aan Kunst en Cultuur’.

lees verder »

Den Haag waterstad

door Lobke Zandstra op 17 juni 2016

Den Haag is een waterstad, niet alleen omdat de zee zo dichtbij is maar ook vanwege de volop aanwezige grachten en vijvers. Een borrel op een drijvend terras op de Veenkade of langs de Bierkade, kinderen die kikkervisjes vangen in het Zuiderpark of Westerbroekpark en de laatste zonnestralen pakken met je benen bungelend over de

lees verder »

Haagse woning APK tegen slecht onderhoud (Posthoorn)

door Rajesh Ramnewash op 15 juni 2016

Radsleden Rajesh Ramnewash (PvdA) en Arjen Dubbelaar van Groep de Mos/Ouderen Partij, willen een Algemene Periodieke Keuring (APK) invoeren voor sociale huurwoningen in Den Haag. “We zijn al een tijdje bezig met schimmel- en vochtproblematiek van woningen in kwetsbare wijken”, zegt Ramnewash. “Woningcorporaties zeggen vaak tegen bewoners met deze klachten dat ze goed moeten ventileren, maar

lees verder »

In onze stad heeft iedereen een status: de Haagse Status

door Martijn Balster op 9 juni 2016

In onze stad wonen 521.000 mensen met ieder een eigen leven, een eigen verhaal. Soms verbindt de buurt, soms het werk, dan weer je geloof, de voetbalvereniging, de speeltuin naast je huis of wellicht zelfs de politieke stroming die je aanhangt. Wat altijd verbindt is dat er een toekomst is voor onze stad, één Haagse

lees verder »

Gemeentebestuur kiest voor marktwerking Wmo, PvdA niet

door Martijn Balster op 9 juni 2016

Ook voor 2017 kiest de gemeente Den Haag tot grote spijt van de PvdA weer voor een ongebreidelde wirwar aan zorgaanbieders. De PvdA stelde voor dat cliëntenorganisaties, welzijnsorganisaties en het wijkteam per stadsdeel vijf of zes zorgaanbieders kunnen kiezen met wie ze de beste ervaringen hebben en het beste kunnen samenwerken. Op die manier hebben

lees verder »

Verslag politieke ledenraad door Commissie Partijdemocratie

door Commissie Partijdemocratie op 8 juni 2016

Op zaterdag 4 juni 2016 vond er een ledenraad plaats in Nieuwegein. Het was een geanimeerde middag waarop in kleine groepen gediscuteerd werd over diverse onderwerpen en in het plenaire deel vooral geëxperimenteerd werd met het nieuwe motiesysteem.

lees verder »

Bedrijfsafval in binnenstad frustreert bewoners

door Lobke Zandstra op 3 juni 2016

De PvdA en D66 hebben in schriftelijke vragen het gemeentebestuur duidelijkheid gevraagd over het verkeerd aanbieden van bedrijfsafval in de Binnenstad. In de binnenstad wordt volgens bewoners nog altijd bedrijfsafval op een verkeerde manier aangeboden. Veelgehoorde klachten, met name van bewoners op de Gedempte Gracht, zijn dat containers niet op de juiste manier worden aangeboden.

lees verder »

Extra impuls werkgelegenheid hard nodig in Den Haag

door Abderrahim Kajouane op 3 juni 2016

Vandaag wordt in gemeenteraad de stand van zaken van de plannen op economie en werkgelegenheid besproken. De PvdA wil een extra impuls voor de werkgelegenheid van lager en middelbaar opgeleiden in Den Haag. Zij profiteren nog nauwelijks van de economische groei.

lees verder »

Etnisch profileren is hardnekkig verschijnsel

door Martijn Balster op 3 juni 2016

Deze week laaide de discussie rond etnisch profileren weer op, na de aanhouding van zanger Typhoon. De combinatie van dure auto en huidskleur was verdacht voor de agenten die hem aanhielden. Op basis van uiterlijk worden mensen verschillend behandeld. Niet alleen door de politie, ook in het uitgaansleven, of gewoon in het dagelijks verkeer.

lees verder »

De 1000ste werknemer dankzij Social Return

door Bülent Aydin op 3 juni 2016

Gisteren is de 1000ste werknemer in het kader van social return geplaatst. Social return sluit aan op de Participatiewet. Volgens de Participatiewet moeten er in de komende 10 jaar 4000 Hagenaars met een beperking aan een baan zijn geholpen. Het beleid op social return is een succes.

lees verder »