Internationale stad van Vrede en Recht

Den Haag is de internationale stad van vrede en recht. Internationale organisaties, vluchtelingen en citymarketing krijgen hierbij de ruimte.

Ons standpunt

  • Ruimte voor internationale organisaties en de Security Delta.
  • Vluchtelingen worden op humane wijze behandeld.
  • Den Haag als Shelter City.
Nieuwsberichten over Internationale stad van Vrede en Recht

Geboren en getuige in de Schilderswijk: met verbinding gaan we discriminatie tegen

door Martijn Balster op 29 september 2017

Maandagavond werd ‘Geboren en getuige in de Schilderswijk’ in Theater de Vaillant gepresenteerd, een onderzoek van de Haagse Hogeschool naar het vertrouwen van jongeren in de politie. Wat volgde was een goed en interessant debat tussen jongeren, politie en wijkbewoners. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat veel jongeren weinig vertrouwen hebben in de politie en

lees verder »

PvdA kritisch over komst cruiseschepen naar Scheveningen

door Bülent Aydin op 1 september 2017

De Haagse PvdA maakt zich zorgen om de komst van cruiseschepen naar de haven van Scheveningen. Voor de zomer kondigde wethouder Karsten Klein (CDA) aan dat volgend jaar het eerste cruiseschip zal aanmeren in de haven. Door de antwoorden van de wethouder op vragen van de VVD vindt ook de PvdA dat er te veel losse eindjes zijn en er

lees verder »

Gemeente aan zet om bed-bad-brood en begeleiding nu écht goed te regelen

door Martijn Balster op 14 juli 2017

De gemeente Den Haag moet een permanente 24-uurs bed-bad-brood voorziening voor ongedocumenteerde asielzoekers realiseren. Dat schrijven verschillende organisaties uit de maatschappelijke opvang in een plan dat zij eerder deze week naar de gemeenteraad stuurden. De PvdA is blij met dit initiatief, en vraagt wethouder Karsten Klein dit direct op te pakken. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “Het is niet meer

lees verder »

#InDeRaad: Ruimte voor de Stad bereidt stad voor op toekomst

door Jeltje van Nieuwenhoven op 15 december 2016
Foto Janneke Holman

Met de Agenda Ruimte voor de Stad bereidt Den Haag zich voor op de toekomst. Om de nieuwe inwoners van onze stad deze kansen te bieden is het van belang goed voorbereid te zijn. Met de Agenda is de ambitie gesteld, nu is er regie nodig. Duurzaam nieuwe woningen bouwen De woningbouwproductie wordt opgevoerd en

lees verder »

Bed Bad Brood opvang blijft in Den Haag

door Martijn Balster op 23 november 2016

De PvdA staat pal achter het besluit van de gemeente om uitgeprocedeerde asielzoekers niet op straat te zetten en aan hun lot over te laten. In Den Haag kunnen we dat immers niet accepteren: we doen een beroep op het Rijk om ons hierin financieel te ondersteunen en anders blijven we wat ons betreft bed,

lees verder »

Voorlopig geen internationaal park. Wel graag onderhoud!

door Lobke Zandstra op 28 februari 2016

Deze week werd bekend dat wethouder Boudewijn Revis zijn plannen voor het zogenoemde Internationale Park heeft ingetrokken. Ik was hier even verbaasd over, want het plan lag al in de inspraakprocedure. En juist die procedure is er voor bedoeld dat inwoners van de stad hun mening over de plannen kunnen geven.

lees verder »

#PvdAindebuurt: Ypenburg

door Redactie op 24 februari 2016

In Den Haag zullen erin 2016 ongeveer 2100 mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld met een verblijfsvergunning opgevangen worden. De gemeente heeft nu de plannen gepresenteerd voor het huisvesten van de eerste 1101 mensen met een status. De PvdA is tevreden dat de huisvesting zorgvuldig verspreid over de hele stad wordt toegepast. In

lees verder »

Verantwoordelijkheid nemen en veiligheid bieden

door Martijn Balster op 19 februari 2016

Vanavond is in de gemeenteraad de opvang van statushouders en noodopvang besproken, waarin de PvdA heeft gepleit voor extra noodopvang. We zijn op weg om een goede bijdrage te leveren in het opvangen van vluchtelingen met een verblijfstatus. Maar gezien de urgentie zal snelheid geboden zijn en het tempo omhoog moeten.   De gemeente moet volgens

lees verder »

PvdA: opnieuw noodopvang in Den Haag voor mensen op de vlucht

door Martijn Balster op 6 januari 2016

De PvdA heeft vandaag in de gemeenteraad gepleit voor opnieuw noodopvang in Den Haag voor mensen die gevlucht zijn uit oorlogsgebieden zoals in Syrië en Eritrea.    

lees verder »

Het visitekaartje van Den Haag: Citybranding en evenementen

door Abderrahim Kajouane op 3 december 2015

Gisteren werd in de Commissie Bestuur gesproken over citybranding en grote publieksevenementen. Raadslid Abderrahim Kajouane deed namens de PvdA zijn inbreng.

lees verder »

Bed, bad en brood voor iedereen: zonder voorwaarden

door Martijn Balster op 26 november 2015

De PvdA vindt dat iedereen een dak boven het hoofd moet hebben en dat juist vertrouwen gewonnen moet worden van uitgeprocedeerde vluchtelingen, om een gesprek over het toekomstperspectief op gang te krijgen. Pas dan komen bed, bad, brood en begeleiding optimaal tegemoet aan een veilige toekomst in ons land of in het land van herkomst.

lees verder »

#PvdAindebuurt: Bezuidenhout

door Redactie op 18 november 2015

Deze week is het voormalige ministerie van SZW volledig in gebruik genomen als noodopvang vluchtelingen. Dat na de nodige onhandigheden de afgelopen weken: gedoe over vergunningen en het feit dat het COA de verkeerde groep naar de noodopvang stuurde: statushouders in plaats van mensen voor of in de asielprocedure.

lees verder »

#InDeRaad: PvdA wil meer investeren in de stad

door Redactie op 5 november 2015

Vandaag spreken we over de programmabegroting van 2016 – 2019. De PvdA zet stevig in op meer investering in de stad, die ten goede komen aan de inwoners van onze stad. Dat betekent: aan de slag met het bouwen van meer huurwoningen, investeren in taal en wijkeconomie. 

lees verder »

‘Investeren in economie niet alleen voor de happy few’

door Redactie op 15 april 2015
Foto Pulicdomainpictures

Vandaag is de programmatische aanpak economie en werk, beter bekend als het ’10.000 banenplan’, behandeld in de commissie. Het is een enorme ambitie en er ligt de komende periode een moeilijke en zware opgave voor ons. Daarom is een ambitieus plan nodig en gaan we hard aan de slag om werkgelegenheid te creëren.

lees verder »

Internationale stad gaat samen met sociale verantwoordelijkheid

door Abderrahim Kajouane op 1 april 2015

Werken aan en sterk en sociaal Den Haag is de kernopdracht van de Partij van de Arbeid in Den Haag. Daarvoor is het nodig dat wij blijven werken aan een sterke en vitale economie en aan een goede nationale en internationale positionering van Den Haag als internationale stad voor vrede, recht en veiligheid. In de afgelopen

lees verder »

Het gaat beter als iedereen mee kan doen

door Martijn Balster op 25 maart 2015

Discriminatie is in Den Haag aan de orde van de dag. In een stad met veel achtergronden, geloven en een omvangrijke economische segregatie liggen ongefundeerde oordelen altijd op de loer. Dat kan leiden tot grote achterstanden en tot spanningen. Dat is de internationale stad van recht en vrede onwaardig.

lees verder »

Grondwetfestival is een blijvertje

door Rajesh Ramnewash op 25 maart 2015

DEN HAAG – Den Haag heeft een nieuwe traditie: het Grondwetfestival. Eén keer in de vijf jaar wordt er groots uitgepakt, de andere vier keer gaat het om ‘bescheidener’ evenementen. Eind maart vorig jaar werd in de hofstad het allereerste Grondwetfestival gehouden. Dat was omdat de Nederlandse Grondwet precies 200 jaar bestond.

lees verder »

Zorgen om opvang vluchtelingen in Den Haag. PvdA stelt vragen

29 december 2014

De PvdA Den Haag heeft vragen gesteld aan het college over de onvoldoende opvang van vluchtelingen in Den Haag. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “Den Haag moet zorg dragen voor een goede opvangregeling en het huisvesten van vluchtelingen”.

lees verder »

Vluchtelingen Sacramentskerk

door Martijn Balster op 10 september 2014

De PvdA is blij met de voorlopige huisvesting van de vluchtelingen uit de Sacramentskerk en de inspanningen van Den Haag om te komen tot een permanente regeling. Burgemeester Van Aartsen heeft aangegeven zich maximaal te blijven inspannen voor een permanente oplossing, maar wel één die door het Rijk wordt betaald.

lees verder »

Kansen Kinderpardon en vluchtelingen Sacramentskerk

door Martijn Balster op 14 mei 2014

Ik ben trots op onze burgemeester. Hij heeft gehoor gegeven aan twee zaken waar de PvdA zich al langere tijd voor inzet; een humaan beleid voor uitgeprocedeerde kinderen in onze stad en een oplossing voor de vluchtelingen in de Sacramentskerk.

lees verder »

PvdA en D66 blij met toezegging Jaarlijks Grondwet Festival

door Rajesh Ramnewash op 22 april 2014

De PvdA en D66 zijn blij met de toezegging van het college dat de gemeente bij het ministerie gaat pleiten voor een jaarlijks Grondwet Festival in Den Haag. Raadsleden Rajesh Ramnewash (PvdA) en Rachid Guernaoui (D66) zijn enthousiast: “Dat is geweldig nieuws. Onze Internationale Stad van Vrede en Recht verdient een jaarlijks festival waarbij de Grondwet

lees verder »