Sport

Voor de PvdA is de amateursport heel belangrijk. Dat is de basis. Daarnaast moet ook topsport worden ondersteund. Sport is een belangrijk middel voor gezondheid, integratie, persoonlijke ontwikkeling en een gevoel van saamhorigheid.

Ons standpunt

  • Ondersteuning van amateursport oftewel breedtesport.
  • Goed onderhoud van velden, kleedkamers en overige sportfaciliteiten.
  • Goede ondersteuning van de sportvrijwilligers: zij hoeven het niet alleen te doen.
  • Voldoende sport- en speelruimte op straat, zoals Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds.
Nieuwsberichten over Sport

Hulp voor sportbesturen bij vermoedens van seksueel misbruik

door Wimar Bolhuis op 28 februari 2017

Recent werd onderzoek openbaar dat signalen en meldingen van seksueel misbruik op Nederlandse amateursportclubs door het bestuur niet altijd goed worden opgepikt. De PvdA-fractie vindt dit erg zorgelijk. We willen dat er in de lokale Haagse sportwereld op de juiste manier wordt omgegaan met meldingen van seksueel misbruik.

lees verder »

Rapport Laak: resultaat van half jaar bezoeken aan Laak

door Redactie op 14 februari 2017

Na een half jaar intensief in Laak te zijn gedoken presenteert de PvdA Den Haag vandaag Rapport Laak. Dit 40 pagina’s tellend rapport is een resultaat van tientallen bezoeken en honderden gesprekken in het Haagse Stadsdeel Laak. In Rapport Laak doen de sociaaldemocraten 14 concrete aanbevelingen aan het gemeenbestuur om de wijk verder te verbeteren.

lees verder »

In onze stad heeft iedereen een status: de Haagse Status

door Martijn Balster op 9 juni 2016

In onze stad wonen 521.000 mensen met ieder een eigen leven, een eigen verhaal. Soms verbindt de buurt, soms het werk, dan weer je geloof, de voetbalvereniging, de speeltuin naast je huis of wellicht zelfs de politieke stroming die je aanhangt. Wat altijd verbindt is dat er een toekomst is voor onze stad, één Haagse

lees verder »

Gemeentebestuur gaat aan de slag met PvdA-plannen Moerwijk

door Redactie op 4 april 2016

Het gemeentebestuur van Den Haag heeft vandaag gereageerd op het ‘Plan Moerwijk’ van de PvdA om de wijk een flinke ‘boost’ te geven. De sociaaldemocraten zijn verheugd met de grote aandacht van het stadsbestuur voor Moerwijk. Het gemeentebestuur gaat o.a. mensen bekender maken met minimavoorzieningen, er komen extra taallessen in de wijk en er komt een

lees verder »

#PvdAindeBuurt: Speeddaten en fietsen in Mariahoeve

door Marije Talstra op 8 maart 2016

Op vrijdag 23 januari bezochten de PvdA fractie en het wijkteam Mariahoeve. Het bezoek bestond uit 3 onderdelen: een presentatie door de stadsdeelorganisatie, een speeddate met een aantal belangrijke spelers uit de wijk en een fietstocht door de wijk.

lees verder »

Plannen Scheveningen Boulevard kunnen seniorvriendelijker.

door Marije Talstra op 7 januari 2016

De PvdA wil meer aandacht voor senior in het plan ‘De Kust Gezond’, dat vanavond in de Haagse gemeenteraad wordt besproken. “Laten we niet alleen de kust gezond houden, maar ook onze ouderen. Daarom willen we graag dat er fitnesstoestellen komen, belevingsroutes voor demente ouderen, goede fietsroutes en een goede stop voor de taxibus”, stellen

lees verder »

Sportnota: sport toegankelijk voor iedereen, in elke wijk

door Rajesh Ramnewash op 7 juli 2015

Afgelopen woensdag en donderdag spraken we over de Sportnota. De sportnota van PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh legt een visie neer tot 2030. De PvdA-fractie is blij met de sportnota. Wij vinden dat sport voor iedereen, in elke wijk, toegankelijk moet zijn.

lees verder »

Wijkaanpak: stevig inzetten op kracht bewoners

door Abderrahim Kajouane op 1 juli 2015

Vandaag sprak de commissie Samenleving over de Wijkaanpak: Plan van Wijkaanpak Nieuwe Stijl Opwaartse Kracht. De PvdA is blij met de Wijkaanpak Nieuwe Stijl van het college. Het plan zet stevig in op sociale achterstanden in onze stad en gaat uit van de kracht van bewoners. We zullen verschillen moeten overbruggen.

lees verder »

Evaluatie wijkaanpak: verschillen kleiner, maar aandacht blijft nodig!

door Redactie op 10 juni 2015

Het college is onlangs gekomen met het ambitieuze programma ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’. Dit is het nieuwe programma voor de wijkaanpak. De PvdA is blij met deze Wijkaanpak Nieuwe Stijl. Uit het onderzoek naar de bestedingen en effecten van het krachtwijkenbeleid 2008-2014 wordt duidelijk dat er nog veel werk te verzetten is.  

lees verder »

Situatie ADO: wethouder De Bruijn, kom in actie!

door Rajesh Ramnewash op 10 maart 2015

DEN HAAG – Collegepartij PvdA in Den Haag wil dat wethouder Tom de Bruijn (D66) duidelijkheid eist van de Chinese eigenaar Wang over de situatie bij ADO Den Haag. Vorige week stapte algemeen directeur Maarten Fontein op en begin van het jaar verlieten vijf van de zes leden de Raad van Commissarissen van ADO.

lees verder »

CPC voor de hele stad; korting met Ooievaarspas in 2016

5 maart 2015

De PvdA in de Haagse gemeenteraad wil dat iedereen in Den Haag kan meedoen met de City Pier City-loop. Op dit moment kost de 10 kilometer minimaal 16 euro en de halve marathon zelfs minimaal 21 euro. PvdA-raadsleden Bülent Aydin en Rajesh Ramnewash stellen voor dat mensen met een Ooievaarspas met een flinke korting kunnen

lees verder »

ADO begint straatvoetbalcompetitie voor kinderen in de Schilderswijk (Omroep West)

door Redactie op 27 februari 2015

ADO Den Haag start volgende week een straatvoetbalcompetitie voor kinderen in de Haagse Schilderswijk. De Streetleague moet de betrokkenheid van kinderen bij hun buurt vergroten. De PvdA in de Haagse gemeenteraad wil dat de competitie over de hele stad wordt uitgerold.

lees verder »

AD: Hagenaar volop aan ’t sporten – Rajesh over wijkgerichte sportaanpak

door Rajesh Ramnewash op 29 januari 2015

Hagenaars sporten steeds meer. Bijna 70 procent van de inwoners is actief. Wel blijven de armere Haagse inwoners ver achter. ‘Afschuwelijk. Daar moeten we echt tegen knokken.’ Den Haag sport. En best veel ook. Meer dan de helft van de Hagenaars is minimaal wekelijks actief op het sportveld

lees verder »

5 nieuwe kunstgrasvelden voor succesvolle sportclubs in Den Haag

door Redactie op 4 december 2014

5 Haagse sportverenigingen krijgen een kunstgrasveld. Voetbalvereniging BMT en korfbalverenigingen Futura en Dubbel Zes krijgen hun 1ste kunstgrasveld. Bij HSV Duno en KV Die Haghe wordt het aantal kunstgrasvelden uitgebreid. Bron: Omroep West.

lees verder »

Groot potentieel sportverenigingen Wateringse Veld

door Lobke Zandstra op 25 november 2014

Sporten is belangrijk. Sporten is goed voor de gezondheid en zorgt voor verbondenheid in de stad. Het is belangrijk dat er door iedereen in de stad gesport kan worden en dat er voldoende voorzieningen zijn. Mijn collega Rajesh Ramnewash vraagt hier dan ook regelmatig aandacht voor in de raad.

lees verder »

Begrotingsbehandeling: Investeren in een sociale samenleving

door Redactie op 15 november 2014

Deze week is de begroting vastgesteld in de gemeenteraad. In de begroting van 2015 wordt veel extra geld uitgetrokken voor werkgelegenheid, zorg en armoedebestrijding. En ook de wijkaanpak krijgt een extra impuls. Betaalbaar wonen krijgt de aandacht die het verdient. We investeren in een sociale samenleving. In Haagse kracht. In dat wat ons bindt.

lees verder »

Verkoop aandelen ADO?

door Rajesh Ramnewash op 24 juni 2014

Vandaag werd bekend dat de grootaandeelhouder van ADO Den Haag, de Stichting Stadion Ontwikkeling (SSO) de gemeente heeft medegedeeld op hoofdlijnen overeenstemming over de verkoop te hebben bereikt over de verkoop van haar aandelen aan de buitenlandse investeerder United Vansen International Sports (UVS).

lees verder »

Inzet voor de sport

door Gerard Verspuij op 30 januari 2014

Uit jaarstukken van 1200 sportclubs blijkt dat veel clubs in gevaar zijn door geldgebrek. Dit is onderzocht door Stichting Waarborgfonds Sport, een stichting die sportclubs adviseert op het gebied van financiën. Het geldgebrek komt doordat sponsors hun bijdrage verlagen of zich helemaal terugtrekken. Ook de kantine-inkomsten lopen terug terwijl de huren voor gemeentelijke accommodaties juist stijgen. Wij doen er als

lees verder »