Stadsdelen

In Den Haag kan veel worden gedaan op stadsdeelniveau. De PvdA is actief in alle Haagse stadsdelen. Daarbij hebben wij veel contact met bewoners, bewonersorganisaties en overige spelers in de wijk.

Ons standpunt

  • Er wordt zo veel mogelijk geregeld op stadsdeelniveau of op wijk- en buurtniveau.
  • Er is op stadsdeelniveau voldoende budget beschikbaar om snel en laagdrempelig te kunnen werken. Zo worden leuke en goede ideeën gemakkelijker gefinancierd, maar worden ook problemen in uw stadsdeel sneller aangepakt.
Nieuwsberichten over Stadsdelen

Verslag bijeenkomst met bewonersorganisaties centrum

door Wijkteam Centrum & Schilderswijk op 8 februari 2015

Op 27 januari vond er een bijeenkomst plaats met de PvdA en bewonersorganisaties uit het Stadsdeel Centrum. Deze bijeenkomst was georganiseerd door het PvdA Wijkteam Centrum. De raadsleden Martijn Balster, Lobke Zandstra en Jeltje van Nieuwenhoven namen ook aan het gesprek deel.

lees verder »

Collega’s gezocht!

door Team Permanente Ontmoeting en Campagne op 3 februari 2015

Het Team Permanente Ontmoeting bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die met elkaar de ogen en oren van de partij in de stad willen zijn. We ondersteunen zo onze fractieleden die onmogelijk overal tegelijk kunnen zijn. We organiseren bijvoorbeeld wijkbijeenkomsten, wijkspreekuren van het ombudsteam en werkbezoeken van de fractie.

lees verder »

PvdA bezoekt het Wateringse Veld college en WZH Hoge Veld

door Lobke Zandstra op 27 januari 2015

Vorige week bracht ik samen met Wilja Krikke en bezoek aan het Wateringse Veld college en WZH zorg. Op de school werden we hartelijk ontvangen door de interim directeur. Het opvallende gebouw met zijn verwijzingen naar het kassengebied is een beetje kaal. Er komen daarom snel meer banken. Daarmee krijgen leerlingen meer plek en het

lees verder »

Werkbezoek PvdA aan Laakkwartier

door Redactie op 19 januari 2015

Op vrijdag 16 januari jl. bracht de Haagse PvdA-fractie een werkbezoek aan het stadsdeel Laak. Het werkbezoek startte bij paviljoen Kobus aan de Trekweg, het etablissement van Coöperatief Eigenwijzer.    

lees verder »

Omroep West: ‘Gemeente Den Haag moet leren van zaak-De Kruin’

door Jeltje van Nieuwenhoven op 8 januari 2015

De gemeente Den Haag moet voortaan beter met bewoners en organisaties overleggen voordat er plannen worden gemaakt. Op die manier kan een loopgravenoorlog als met de wijkvereniging De Kruin worden voorkomen. Dat vinden de Haagse gemeenteraad én wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij), bleek woensdag tijdens een commissievergadering over de verhuizing van De Kruin.

lees verder »

#PvdAindeBuurt: Moerwijk

door Redactie op 23 december 2014

PvdA Den Haag was onlangs in Moerwijk. Veel Hagenaars wonen met plezier in de blokken huizen tussen de Gunstersteinweg, de Geysterenweg, de Raaphorstlaan en de Middachtenweg. De huizen daar zijn ruim vijf jaar geleden opgeleverd. Er wonen veel gezinnen van wie de kinderen logischerwijs steeds ouder worden. Toch hebben bewoners in de buurt ook zorgen.

lees verder »

Op werkbezoek in Transvaal

18 december 2014

Vorige week bracht Abderrahim Kajouane met Martijn Balster een werkbezoek aan Transvaal. Ze spraken met de bewonersorganisatie Transvaal, brachten een bezoek aan woonzorghuis Transvaal en deden het Pleysiercollege Transvaal aan. Een verslag.

lees verder »

Op bezoek bij Den Haag in Transitie

door Lobke Zandstra op 8 december 2014

Onlangs bracht ik samen met Tobias Dander van D66 een bezoek aan Den Haag in Transitie. Ze zien zichzelf als een platform voor verbinding, innovatie en participatie in duurzame wijk- en buurtinitiatieven. Ze zijn gevestigd in een voormalig buurthuis in de Witte de Withstraat. Wij zagen vandaag veel enthousiasme voor duurzaamheid en voor de stad.

lees verder »

Wijkteam Laak op bezoek bij de fractie

door Wijkteam Laak op 7 december 2014

Leden van het PvdA Wijkteam Laak brachten op maandag 24 november een bezoek aan de fractie. Een verslag van het wijkteam zelf: Natuurlijk waren de lijntjes via Martijn als fractiewoordvoerder voor Laak al kort, maar zo’n rechtstreeks contact met de hele fractie is toch heel inspirerend. Ook voor de fractie. Als wijkteam bouwen we immers op jarenlange

lees verder »

Groot potentieel sportverenigingen Wateringse Veld

door Lobke Zandstra op 25 november 2014

Sporten is belangrijk. Sporten is goed voor de gezondheid en zorgt voor verbondenheid in de stad. Het is belangrijk dat er door iedereen in de stad gesport kan worden en dat er voldoende voorzieningen zijn. Mijn collega Rajesh Ramnewash vraagt hier dan ook regelmatig aandacht voor in de raad.

lees verder »

Begrotingsbehandeling: Investeren in een sociale samenleving

door Redactie op 15 november 2014

Deze week is de begroting vastgesteld in de gemeenteraad. In de begroting van 2015 wordt veel extra geld uitgetrokken voor werkgelegenheid, zorg en armoedebestrijding. En ook de wijkaanpak krijgt een extra impuls. Betaalbaar wonen krijgt de aandacht die het verdient. We investeren in een sociale samenleving. In Haagse kracht. In dat wat ons bindt.

lees verder »

Breng Molenwijk weer terug

door Martijn Balster op 30 oktober 2014

De PvdA Den Haag wil dat de naam van Laak-Noord weer wordt veranderd naar Molenwijk. Molenwijk is de oorspronkelijke naam van de wijk in het stadsdeel Laak. De PvdA heeft vele signalen van inwoners uit de wijk ontvangen dat zij de oude naam graag terug willen.

lees verder »

Veiligheid studententorens Waldorpstraat

door Redactie op 21 oktober 2014

Den Haag wordt steeds meer een studentenstad. De PvdA-fractie juicht deze ontwikkeling toe. Met name in Laakhaven groeit de studentenpopulatie en studentenhuisvesting door de aanwezigheid van de Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan.

lees verder »

Op werkbezoek in Wateringse Veld

door Lobke Zandstra op 10 oktober 2014

Woensdagochtend heb ik samen met Wilja Krikke van het PvdA-wijkteam Wateringse Veld een werkbezoek gebracht aan Wateringse Veld. Sinds deze zomer ben ik – naast Leidschenveen en Ypenbrg – stadsdeelwoordvoerder voor Wateringse Veld.

lees verder »

Moerwijk, alle problemen bij elkaar – een ochtend mee met wijkverpleegkundige Claudia

door Martijn Balster op 7 oktober 2014

Bij de ingang van woonzorgcentrum Moerwijk tref ik een druk bellende Claudia van Dam, wijkverpleegkundige in Moerwijk. Als we naar haar kantoortje lopen, vertelt ze me dat haar organisatie de aanbesteding heeft verloren. Het is onduidelijk of zij na 1 januari 2015 haar werk kan blijven doen.

lees verder »

PvdA: Blij met behoud Ketelstraat 23

door Redactie op 24 september 2014

Het bestaande voormalige schoolgebouw hoeft niet gesloopt te worden, zo heeft het college vandaag besloten. Dit is volgens de PvdA dubbel winst. De samenhang samenhang in de buurt blijft sterk door de vele activiteiten en ontmoetingen projecten die in het pand plaatsvinden én een karakteristiek gebouw in de Molenwijk (Laak-Noord) blijft staan.

lees verder »

De schouders onder de Schilderswijk

door Redactie op 28 augustus 2014

De PvdA pleit voor een extra impuls voor de Schilderswijk. De discussie van de afgelopen weken naar aanleiding van de demonstraties versterkte vooral de schadelijke factoren. Over de hoofden heen van bewoners en zonder aandacht voor de feitelijke ontwikkelingen ontstond een verkeerd beeld van de wijk. Benut juist de kracht die er bij de bewoners

lees verder »

Informele bijeenkomst over de Schilderswijk

door Wouter Booij op 20 augustus 2014

In de Schilderswijk is de afgelopen weken veel aan de hand. Het bestuur van de PvdA Den Haag heeft besloten aanstaande maandag een bijeenkomst te organiseren in het Partijkantoor van de PvdA Den Haag (Stationsweg 10b). Tijdens deze informele bijeenkomst willen we het met onze leden en de inwoners van de Schilderswijk hebben over de

lees verder »

Gebruik de denkkracht van Den Haag

door Lobke Zandstra op 11 juli 2014

Bewonersorganisaties en groepen actieve burgers (bv. buurtpreventieteams) spelen een belangrijke rol in de stad. Veel bewoners nemen initiatieven in hun wijk of stadsdeel die ook goed passen in andere delen van de stad

lees verder »

Den Haag is van ons allemaal

door Martijn Balster op 17 april 2014
Foto Inge van Mill

Vandaag ben ik flink geschrokken van het bericht van Omroep West dat “allochtone wijkbewoners stelselmatig worden weggepest uit Duindorp”. De burgemeester heeft laten weten dat hij de beschreven signalen herkent en dat hij binnenkort over deze situatie gaat praten. De PvdA vindt de situatie in Duindorp zeer zorgelijk en onwenselijk.

lees verder »

Hoop op betere telefonische bereikbaarheid Leidschenveen

door Jeltje van Nieuwenhoven op 16 april 2014

De gemeente gaat aan de slag om de telefonische bereikbaarheid van Leidschenveen te verbeteren. Wethouder Revis gaf vandaag namens het college toe dat de gemeente wel degelijk een taak heeft als het gaat om de telefonische bereikbaarheid van het alarmnummer.

lees verder »

Actief in Leidschenveen-Ypenburg

door Lobke Zandstra op 17 maart 2014

De PvdA is actief in Leidschenveen-Ypenburg. Onze raadsleden Jos de Jong en Lobke Zandstra hebben de afgelopen vier jaar meegelopen met buurtpreventieteams, gesproken met wijkagenten, de stadsboerderij bezocht, gegeten bij H’eerlijk en de Smulhoeve, gesproken met actieve burgers en winkeliers, voorgelezen op scholen en vrijwel alle parels van de ‘parels van Leidscheveen’ bezocht.

lees verder »

Laat Laak niet afglijden

door Martijn Balster op 7 maart 2014

De Partij van de Arbeid vindt dat de komende periode een grote inhaalslag gemaakt moet worden in stadsdeel Laak.

lees verder »

Tijd van smoesjes is voorbij; de rode loper naar de buurt moet uit

door op 5 maart 2014

De afgelopen vier jaar heeft D66-wethouder Van Engelshoven te veel smoesjes verzonnen om écht wat te doen aan participatie en bestuurlijke vernieuwing.

lees verder »

PvdA opent aanval op de Partij van de Verdeeldheid (PVV)

door op 10 februari 2014

De PvdA maakt zich grote zorgen over de toekomst van Den Haag. Volgens lijsttrekker Rabin  Baldewsingh van de PvdA staat op 19 maart veel op het spel: “De rillingen lopen over mijn rug als ik het verkiezingsprogramma van de PVV lees”.

lees verder »

Mariahoeve, de aanhouder wint

door Gerard Verspuij op 6 februari 2014

Goed nieuws voor de bewoners van de Burgen en de Landen in Mariahoeve. De in slechte staat verkerende complexen van woningbouwcorporatie Vestia worden flink opgeknapt. En terecht. Een goed resultaat van een gezamenlijke inspanning van bewoners, politiek en bestuur.

lees verder »

Praat mee over Ypenburg

door Redactie op 5 februari 2014

Het PvdA-wijkteam Leidschenveen-Ypenburg gaat zaterdag 8 februari samen met de raadsleden Lobke Zandstra en Jos de Jong en lokale vrijwilligers in gesprek met de bewoners van Ypenburg. De PvdA’ers zijn van 11:00 tot 14:00 uur in winkelcentrum Ypenburg.

lees verder »

Eten bij H’eerlijk

door Lobke Zandstra op 31 januari 2014

Gisteren was ik met het PvdA-wijkteam Leidschenveen-Ypenburg op pad in Leidschenveen. Dit keer hebben wij gegeten bij restaurant H’eerlijk. Hoewel ik er al vaker geweest ben was het ook nu weer een feestje. Goede verzorging en lekker eten. Het is een bijzonder project.

lees verder »

PvdA in Regentesse-Valkenbos

door Redactie op 13 maart 2013

Donderdag 21 maart aanstaande houdt de PvdA spreekuur in Regentesse-Valkenbos. Op dit spreekuur kunnen wijkbewoners terecht met vragen, klachten en ideeën over de buurt. Voor persoonlijke problemen staat het Ombudsteam paraat. PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen, raadsleden Marieke Bolle, Gerard Verspuij en Mustafa Okcuoglu en PvdA-ers uit de wijk zitten klaar voor buurtbewoners Regentesse-Valkenbos (ReVa) om vragen

lees verder »