Werk

Werk is van levensbelang voor mensen. Daarom streeft de PvdA naar een sterke Economie en zo veel mogelijk werkgelegenheid voor iedereen die kan werken.

Ons standpunt

  • Een stevige inzet op werkgelegenheid door werkgelegenheidsprojecten. Specifieke inzet op bestrijding van de jeugdwerkloosheid via het Actieplan Jeugdwerkloosheid.
  • Een sterke Haagse economie zorgt voor meer werkgelegenheid: meer (internationale) bedrijven naar Den Haag.
  • Meer aandacht voor stageplekken.
  • Een sociale uitvoering van de Participatiewet.

 

Nieuwsberichten over Werk

Blijven strijden tegen armoede

door Bülent Aydin op 14 mei 2014

Het nieuw te vormen college moet blijven strijden voor het terugdringen van de armoede. Uit de onlangs verschenen armoedemonitor blijkt dat de kloof tussen arm en rijk door de crisis nog groter is geworden. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Er moet dus meer geld worden vrijgemaakt om de armoede aan te pakken.

lees verder »

Voorkom een verloren generatie!

door op 13 maart 2014

De PvdA heeft vandaag een aanvalsplan gepresenteerd om de jeugdwerkloosheid in Den Haag aan te pakken. In Den Haag staan 5200 jongeren werkloos aan de kant. Door de economische crisis is hun aantal explosief gestegen.

lees verder »

PvdA blij met regionale aanpak werkloosheid

door Rajesh Ramnewash op 11 september 2013

De PvdA is verheugd dat Den Haag op verzoek van de fractie aan de slag is gegaan om via regionale plannen de werkloosheid te bestrijden. De PvdA-raadsleden Rajesh Ramnewash en Abderrahim Kajouane hadden het college onlangs gevraagd de mogelijkheden voor een dergelijke aanpak te onderzoeken.

lees verder »

“Crisismiljoenen inzetten voor banen en stages in Den Haag”

door Abderrahim Kajouane op 5 juli 2013

De Haagse PvdA-fractie wil dat de gemeente snel het initiatief neemt om plannen te ontwikkelen waarmee de werkloosheid in de Haagse regio bestreden kan worden.

lees verder »

Actieplan Jeugdwerkloosheid goed nieuws voor Haagse jongeren

door Abderrahim Kajouane op 27 maart 2013

Op initiatief van de PvdA presenteert het college vandaag twaalf concrete acties om de hoge werkloosheid onder Haagse jongeren tegen te gaan. Het blijven barre tijden, maar met dit actieplan stelt wethouder Kool al het mogelijke in het werk om onze jongeren aan een baan te helpen. Het actieplan is goed nieuws voor Haagse jongeren.

lees verder »