Wonen

Iedereen moet betaalbaar, prettig en veilig kunnen wonen in Den Haag. De PvdA is voorstander van meer diversiteit in de woningbouw. Dat betekent meer middendure en dure woningen op het veen, maar ook meer goedkope woningen in de binnenstad en op het zand. De gemeente maakt duidelijke afspraken met de corporaties om te garanderen dat het aantal woningen voor mensen met lage inkomens op peil blijft.

Ons standpunt

  • Heldere en niet vrijblijvende afspraken tussen de gemeente en de corporaties over behoud, uitbreiding, kwaliteitsverbetering en onderhoud van de sociale woningvoorraad in de stad.

  • Minimaal 30 procent sociale woningbouw in nieuwbouw- en herstructureringsprogramma’s, waarvan minimaal de helft beneden de aftoppingsgrens.

  • Handhaving van het huidige stelsel van erfpacht.
  • Woonoverlast wordt voortvarend aangepakt. Het Meld- en Steunpunt Woonoverlast en de Haagse Pandbrigade leveren hier een belangrijke bijdrage aan.
  • Vocht- en ventilatieproblemen worden in kaart gebracht en bestreden.

 

Nieuwsberichten over Wonen

Verslag Ledenbijeenkomst met Rabin Baldewsingh 17 februari 2015

door Commissie Vrijwilligers & Leden op 1 maart 2015

Verslag Ledenbijeenkomst PvdA Den Haag  met Rabin Baldewsingh 17 februari 2015 De Commissie Ledenbeheer heeft op 17 februari in het stadhuis een bijeenkomst georganiseerd voor onze Haagse PvdA-leden. Dit initiatief werd op prijs gesteld want in een bomvolle zaal vertelde Wethouder Rabin Baldewsingh over zijn werk, zijn plannen en zijn dromen

lees verder »

Stop de huurverhogingen!

door Rajesh Ramnewash op 11 februari 2015

De PvdA vindt het onvoorstelbaar dat in 2015 veel huurwoningen in Den Haag nog steeds niet over een centrale verwarming beschikken, geen betegelde badkamer hebben en slecht geventileerd zijn zodat schimmel en vocht vrij spel krijgen. Veel Hagenaars wonen daardoor in onveilige en ongezonde woningen, aldus PvdA raadslid Rajesh Ramnewash.

lees verder »

Extra vragen over tekort aan woningen voor statushouders

door Redactie op 5 februari 2015

De PvdA en de Haagse Stadspartij stellen vervolgvragen over het tekort een woningen voor statushouders. Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen van PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster blijkt dat Den Haag in 2014 de rijksdoelstelling voor de opvang van statushouders niet heeft gehaald. Deze achterstand wordt opgeteld bij de taakstelling voor 2015.

lees verder »

College moet veel meer ambitie tonen om bureaucratie te verminderen

door Martijn Balster op 4 februari 2015

De PvdA vindt dat het college veel te weinig doet om partijen waarmee zaken wordt gedaan te dwingen de bureaucratie te beperken. Zo komen deze partijen te weinig toe aan de taken waarvoor ze nu juist worden ingehuurd: betaalbare huisvesting organiseren, goede jeugdhulp of betere thuiszorg bieden. Bij de begrotingsbehandeling afgelopen najaar diende de PvdA

lees verder »

‘Veiligheid ouderen van grootste belang’. PvdA lanceert ideeën-campagne

door Redactie op 27 januari 2015

Binnenkort wordt in de Haagse raad het integraal veiligheidsplan besproken. De PvdA heeft voor elkaar gekregen dat hierin in het bijzonder aandacht komt voor de veiligheid van ouderen in Den Haag. Ouderen moet zonder zorgen hun boodschappen kunnen doen, goed met het openbaar vervoer kunnen en goede en veilige woonruimte hebben. Het langer thuis wonen,

lees verder »

De sociale kant van stadsvernieuwing

door Werkgroep Stad op 21 januari 2015

In Den Haag bestaan omvangrijke plannen om in Den Haag Zuidwest naoorlogse woningen te slopen. Deze woningen zouden niet meer voldoen aan de vraag. Daarnaast acht de gemeente het gewenst om meer hoger betaalden in bepaalde wijken te krijgen om die sociaal te versterken.

lees verder »

#PvdAindeBuurt: Moerwijk

door Redactie op 23 december 2014

PvdA Den Haag was onlangs in Moerwijk. Veel Hagenaars wonen met plezier in de blokken huizen tussen de Gunstersteinweg, de Geysterenweg, de Raaphorstlaan en de Middachtenweg. De huizen daar zijn ruim vijf jaar geleden opgeleverd. Er wonen veel gezinnen van wie de kinderen logischerwijs steeds ouder worden. Toch hebben bewoners in de buurt ook zorgen.

lees verder »

De Posthoorn: Torenhoge energienota’s in Den Haag

door Redactie op 10 december 2014

DEN HAAG – Meerdere Hagenaren kampen met een torenhoge energierekening zonder aanwijsbare reden. Johairinie Martis betaalt het dubbele sinds ze een nieuwe boiler en meter heeft. Bewoners van aardwarmtecomplex Het Venster hebben jaarafrekeningen uit 2010 tot 2013 die oplopen tot bijna 5000 euro.

lees verder »

Wijkteam Laak op bezoek bij de fractie

door Wijkteam Laak op 7 december 2014

Leden van het PvdA Wijkteam Laak brachten op maandag 24 november een bezoek aan de fractie. Een verslag van het wijkteam zelf: Natuurlijk waren de lijntjes via Martijn als fractiewoordvoerder voor Laak al kort, maar zo’n rechtstreeks contact met de hele fractie is toch heel inspirerend. Ook voor de fractie. Als wijkteam bouwen we immers op jarenlange

lees verder »

PvdA wil óók plek voor studenten

door Redactie op 4 december 2014

De radicale ombouw van kantoorgebouwen naar appartementencomplexen in de stad moet straks niet alleen ten goede komen van Hagenaars met geld. De PvdA-fractie in de gemeenteraad legt de ‘keiharde eis’ op tafel dat in bijvoorbeeld de leegkomende ministeries óók plek komt voor studenten en andere inwoners met een laag inkomen.

lees verder »

Minder management, meer zorg en betaalbare woningen  

door Redactie op 17 november 2014

Als het aan de PvdA ligt gaan maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties en zorginstellingen kleinschaliger en met minder management werken. Voor instellingen met een maatschappelijke taak waarmee de gemeente een financiële relatie heeft, gaat in de toekomst een overheadnorm gelden. Dat houdt in dat er maar een maximumpercentage naar management en bureaucratie mag gaan.

lees verder »

Begrotingsbehandeling: Investeren in een sociale samenleving

door Redactie op 15 november 2014

Deze week is de begroting vastgesteld in de gemeenteraad. In de begroting van 2015 wordt veel extra geld uitgetrokken voor werkgelegenheid, zorg en armoedebestrijding. En ook de wijkaanpak krijgt een extra impuls. Betaalbaar wonen krijgt de aandacht die het verdient. We investeren in een sociale samenleving. In Haagse kracht. In dat wat ons bindt.

lees verder »

PvdA wil onderhoud van huurwoningen met dwangsommen afdwingen

door Rajesh Ramnewash op 29 oktober 2014

De maat is vol. Jarenlang heeft de PvdA aan de bel getrokken bij de Haagse woningbouwcoöperaties om het achterstallig onderhoud aan te pakken. De ventilatieproblemen zorgen niet alleen voor een zichtbaar ongemak als schimmel, maar vooral de gezondheidsklachten voor Hagenaars zijn ernstig te noemen.

lees verder »

Veiligheid studententorens Waldorpstraat

door Redactie op 21 oktober 2014

Den Haag wordt steeds meer een studentenstad. De PvdA-fractie juicht deze ontwikkeling toe. Met name in Laakhaven groeit de studentenpopulatie en studentenhuisvesting door de aanwezigheid van de Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan.

lees verder »

Help zondag mee met opknappen wooncomplex Shanti Bhawan!

door Rajesh Ramnewash op 8 oktober 2014

Aanstaande zondag gaat raadslid Rajesh Ramnewash samen met ondernemers de gemeenschappelijke ruimte van woongroep Shanti Bhawan opknappen. de gemeenschappelijke ruimte is een zooitje, de tuin een bende en de brievenbussen zijn helemaal verwoest. Rajesh wil de ouderen niet in de kou laten staan en gaat daarom met zoveel mogelijk mensen de ruimte opknappen.

lees verder »

Moerwijk, alle problemen bij elkaar – een ochtend mee met wijkverpleegkundige Claudia

door Martijn Balster op 7 oktober 2014

Bij de ingang van woonzorgcentrum Moerwijk tref ik een druk bellende Claudia van Dam, wijkverpleegkundige in Moerwijk. Als we naar haar kantoortje lopen, vertelt ze me dat haar organisatie de aanbesteding heeft verloren. Het is onduidelijk of zij na 1 januari 2015 haar werk kan blijven doen.

lees verder »

PvdA en D66: ‘pak afval naast vuilcontainers harder aan’

door Lobke Zandstra op 1 oktober 2014

De PvdA en D66 in Den Haag willen dat afval naast ondergrondse containers (ORAC’s) harder wordt aangepakt. Veel mensen kijken uit naar het moment dat ORAC’s in hun wijk worden geplaatst. Helaas gaat het na het plaatsen niet overal goed. PvdA-raadslid Lobke Zandstra: “Op sommige plekken wordt bijna dagelijks afval bijgeplaatst. Dat levert overlast op

lees verder »

Nu ingrijpen voor voldoende betaalbare huurwoningen!

door Martijn Balster op 20 mei 2014

De PvdA maakt zich grote zorgen over de betaalbaarheid van de Haagse huurwoningen. Uit onderzoek blijkt dat Den Haag de top tien aanvoert van gemeenten met de hoogste risico’s op betaalbaarheidsproblemen.

lees verder »

Aandacht voor bewoners aanleunwoningen

door Martijn Balster op 22 april 2014

Duizenden bewoners van aanleunwoningen kunnen straks niet meer rekenen op ondersteuning en activiteiten als verzorgingstehuizen in de buurt sluiten. Dat blijkt althans uit een enquête van zorgorganisatie Actiz. Dit vind ik een zorgelijke ontwikkeling.

lees verder »

Staedion gaat hindostaans ouderencomplex opknappen

door Redactie op 25 februari 2014

Woningcorporatie Staedion is toch bereid om de gemeenschappelijke ruimte van woongroep Shanti Bhawan aan de Regentesselaan op te knappen. Eerder deze maand klaagden de bewoners van het hindostaanse seniorenhuis nog dat ze zich onveilig voelden na een inbraakgolf in hun wooncomplex.

lees verder »

Woonoverlast: Een slopende druk op bewoners

door Gerard Verspuij op 23 februari 2014

Ruim 30 % van de Haagse inwoners ervaart in meer of mindere mate woonoverlast. In sommige gevallen kan dit een ernstige vorm van druk opleveren. Zodra mensen hun straat, portiek of woning betreden leidt ervaren zij die druk. Slopend voor mensen. En het kan ook flink uit de hand lopen.

lees verder »

PvdA wil aanpak vocht- en ventilatieproblematiek

door Gerard Verspuij op 9 februari 2014

De PvdA wil een integrale aanpak voor vocht en ventilatieproblematiek in Den Haag en heeft hiervoor een aanvalsplan opgesteld. Veel Haagse woningen kampen met vochtproblemen en schimmels die slecht kunnen zijn voor de gezondheid. Het is tijd voor actie.

lees verder »

Mariahoeve, de aanhouder wint

door Gerard Verspuij op 6 februari 2014

Goed nieuws voor de bewoners van de Burgen en de Landen in Mariahoeve. De in slechte staat verkerende complexen van woningbouwcorporatie Vestia worden flink opgeknapt. En terecht. Een goed resultaat van een gezamenlijke inspanning van bewoners, politiek en bestuur.

lees verder »

Coöperatie oplossing voor impasse in woningmarkt

door Jos de Jong op 2 februari 2014

De PvdA wil het initiatief nemen voor de oprichting van wooncoöperaties. Zo kunnen mensen met een middeninkomen een veilige stap maken in hun wooncarrière, wordt scheefwonen verminderd en blijft de hoeveelheid van bereikbare woningen op peil. De samenhang in de buurt wordt versterkt en sociale huurwoningen blijven bereikbaar voor mensen die dat nodig hebben.

lees verder »

Lokale woningmarkt krijgt duwtje in de rug

19 januari 2012

Als eerste Nederlandse stad is in Den Haag een uitgebreid stimuleringspakket om de lokale woningmarkt in beweging te brengen gelanceerd. Doel van de maatregelen is om de doorstroming op de woningmarkt te vergroten en hiermee sociale woningen vrij te spelen voor die mensen die al veel te lang op de wachtlijst staan. Vandaag gaf ik

lees verder »

PvdA: Volkshuisvesting van kwantiteit naar kwaliteit

14 september 2011

Met de crisis onverminderd voelbaar, de woningmarkt nog steeds op slot en Rijks- en Europees beleid dat dit alles niet vergemakkelijkt, wil de PvdA de komende tijd vooral investeren in de kwaliteit van het Haagse wonen. Dat stelt zij bij de themavergadering over Wonen op woensdag 14 september. PvdA-woordvoerders Gerard Verspuij en Jos de Jong

lees verder »