Bülent Aydin

Raadslid

Werkgelegenheid, sociale zaken en armoedebeleid, Cultuur, Emancipatie, Ruimtelijke Ordening Scheveningen, Stadsdelen Scheveningen en Haagse Hout

Ik zet mij in voor een stad waarvan ik zou willen dat iedereen zich er thuisvoelt. Waarin het niet uitmaakt of je jong bent of oud, wat je geslacht is of je haarkleur. Een stad waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Een stad waarin de bewoners de kansen krijgen om zich te ontwikkelen en die kansen ook kunnen pakken. Ik woon al ruim 15 jaar samen met mijn vrouw en twee dochters, geboren Hagenaars, met heel veel plezier in deze mooie stad aan de duinen. We kunnen er samen een nog betere plek van maken. En daar ga ik voor.

PvdA kritisch over komst cruiseschepen naar Scheveningen

door Bülent Aydin op 1 september 2017

De Haagse PvdA maakt zich zorgen om de komst van cruiseschepen naar de haven van Scheveningen. Voor de zomer kondigde wethouder Karsten Klein (CDA) aan dat volgend jaar het eerste cruiseschip zal aanmeren in de haven. Door de antwoorden van de wethouder op vragen van de VVD vindt ook de PvdA dat er te veel losse eindjes zijn en er

lees verder »

Armoede de stad uit. Onze Top 5 concrete acties lees hier

door Bülent Aydin op 24 januari 2017

Armoede. Het is iets waarvan we allemaal vinden dat dat in ons land niet voor kan komen. En toch zijn er nog veel mensen, ook in Den Haag, die over elke euro die ze uitgeven heel goed moeten nadenken. Sommige mensen hebben zelfs moeite met rond komen, terwijl ze al zo zuinig doen.

lees verder »

Ieder kind dat opgroeit in de bijstand is er één te veel

door Bülent Aydin op 24 augustus 2016

“Meer kinderen in bijstand door vluchtelingencrisis”. Soms zijn het de kortste berichten op nieuwssites die het hardste aankomen. Het CBS heeft becijferd dat 12% van de Haagse kinderen opgroeit in een gezin dat rond moet komen van een bijstandsuitkering. Dat is nog niet zoveel als in Rotterdam (18%) of in Amsterdam (14%), maar het is veel.

lees verder »

De 1000ste werknemer dankzij Social Return

door Bülent Aydin op 3 juni 2016

Gisteren is de 1000ste werknemer in het kader van social return geplaatst. Social return sluit aan op de Participatiewet. Volgens de Participatiewet moeten er in de komende 10 jaar 4000 Hagenaars met een beperking aan een baan zijn geholpen. Het beleid op social return is een succes.

lees verder »

Schuldhulpverlening geeft mensen met schulden kans op goede toekomst

door Bülent Aydin op 25 mei 2016

Vandaag is het beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019 gepresenteerd. Een plan van aanpak waarmee een grote wens van de PvdA in werking wordt gezet. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen vorig jaar heeft de PvdA gevraagd werk te maken van de enorme schuldenproblematiek in Den Haag. Jongeren met 20.000 euro schuld, gezinnen met 40.000 euro schuld.

lees verder »

De ‘kunst en cultuur top 5’ van de PvdA

door Bülent Aydin op 30 april 2016

Cultuur inspireert, verbaast, confronteert en brengt emotie met zich mee. Kinderen en volwassenen ontwikkelen zich dankzij kunst en kwetsbare mensen bloeien erdoor op. Kunst en cultuur verbindt als geen ander. Het bevorderd de zo noodzakelijke dialoog tussen individuen, groepen en culturen.

lees verder »

#InDeRaad: Bibliotheek is meer dan twinkel in ogen van kinderen

door Bülent Aydin op 24 maart 2016

De bibliotheek is de plek waar je een boek kan lenen. De plek waar je als kind het gevoel kan krijgen dat je een kadootje krijgt, dat je zes weken mag houden. De plek waar het kind geïnspireerd raakt door Abeltje van Annie MG. Schmidt en Het Eiland Klaasje van Sjoerd Kuyper.

lees verder »

Bibliotheken: kloppend hart van elke wijk

door Bülent Aydin op 10 maart 2016

Vandaag sprak de gemeenteraad over Bibliotheken in Den Haag. Voor mijn partij één van de belangrijkste onderwerp om goed en serieus over te praten. De PvdA wil gelijke kansen in het onderwijs. Mensen moeten de ruimte krijgen zich naar hun mogelijkheden te ontwikkelen. Dat kan onder meer via voldoende aanbod van bibliotheken.

lees verder »

#InDeRaad: De kust écht gezond

door Bülent Aydin op 21 januari 2016

Vandaag spraken we in de Haagse gemeenteraad over het plan ‘De Kust Gezond’ over de ontwikkelingen op Scheveningen-Noord en dat met name de Boulevard. Het is hard nodig dat de buitenruimte van Scheveningen Noord opgeknapt wordt en het gebied een impuls krijgt. Het gebied is wat sleets geworden. Daarom moet er geïnvesteerd worden.

lees verder »

Stop misbruik werkervaringsplekken

door Bülent Aydin op 14 januari 2016

De PvdA is geschrokken van de berichten van het Meldpunt Stagemisbruik van FNV Jong en de aflevering van het programma de Monitor van 3 januari. Daaruit blijkt dat in sommige sectoren, voornamelijk in de geestelijke gezondheidszorg, starters via een werkervaringsplek (WEP) worden ingezet als goedkope arbeidskrachten.

lees verder »

Armoede stap voor stap de stad uit

door Bülent Aydin op 17 december 2015

Vanmiddag spreken we in de Haagse Raad over maatregelen ten bate van armoedebestrijding. De bestrijding van armoede is een van de allergrootste prioriteiten van de PvdA. Iedereen in deze stad moet kunnen meedoen in de stad. Dat is niet makkelijk, maar met concrete maatregelen van PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh maken we dat mogelijk. Deze kerst krijgen

lees verder »

Armoede stap voor stap de stad uit

door Bülent Aydin op 17 december 2015

Vanmiddag spreken we in de Haagse Raad over maatregelen ten bate van armoedebestrijding. De bestrijding van armoede is een van de allergrootste prioriteiten van de PvdA. Iedereen in deze stad moet kunnen meedoen in de stad. Dat is niet makkelijk, maar met concrete maatregelen van PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh maken we dat mogelijk. Deze kerst krijgen

lees verder »

Niemand in de kou: maatregelen tegen armoede

door Bülent Aydin op 3 december 2015

Deze week heeft wethouder Rabin Baldewsingh de Armoedenota gepubliceerd. In dit plan worden de resultaten bekend gemaakt van het gerealiseerde armoedebeleid in 2015 en worden de ambities en plannen voor 2016 toegelicht.    

lees verder »

Aan de slag met emancipatie en diversiteit

door Bülent Aydin op 30 november 2015

Vorige week is in de Commissie Samenleving de Emancipatienota behandeld. PvdA-woordvoerder Bülent Aydin heeft daarop zijn inbreng gedaan. Vorig jaar is de Emancipatienota besproken en veel van de toen ingebrachte punten van de PvdA zijn hierin opgenomen. De PvdA heeft dit jaar nieuwe aanvullingen. Voor emancipatie is het noodzakelijk dat mensen die mee willen doen

lees verder »

#PvdAindeBuurt: Duindorp en Scheveningen Haven

door Bülent Aydin op 30 september 2015

De PvdA heeft op Scheveningen gesprekken gehad met bewoners, onder meer in Duindorp en Scheveningen Haven. Naar aanleiding van deze gesprekken ziet de PvdA punten die nodig aangepakt moeten worden. Daarover stelde de sociaaldemocraten schriftelijke vragen. Deze vragen vindt u hier.

lees verder »

Kunst en Cultuur moet recht doen aan iedereen die in de stad woont

door Bülent Aydin op 6 juli 2015

De afgelopen weken spraken we in de raad over het beleidskader Kunst en Cultuur. Ik heb mij daar hard gemaakt voor kunst en cultuur voor iedereen in de stad. De politiek bemoeit zich niet met de vorm of inhoud van kunst en cultuur. Nee, ze schept de randvoorwaarden.

lees verder »

Mozart is nu van iedereen

door Bülent Aydin op 18 juni 2015

Kunst ontroert, troost, geef vreugde en inspireert. Het raakt mensen direct in hun hart. Het voedt de geest en haalt herinneringen naar boven. Ja, cultuur is een waarde op zich en mag gewoon mooi zijn. Maar de VVD wil terug naar een tijd dat dit alleen voor de elite weggelegd was.

lees verder »

In Den Haag ook LGBT-stoplichten

door Bülent Aydin op 26 mei 2015

De Haagse PvdA wil ook in Den Haag een make-over van de stoplichten met afbeeldingen van homostellen. PvdA-raadslid Bulent Aydin: “Den Haag heeft als internationale stad van Vrede en Recht een voortrekkersrol in de wereld. Wij zijn trots op onze geëmancipeerde samenleving, maar nog vaak genoeg staat deze ook onder druk.

lees verder »

Scheveningen Bad is ook voor wijkbewoners!

door Bülent Aydin op 9 april 2015

Woensdag 8 april spraken we in de commissie over de brief ‘De Kust Gezond’ van wethouder Revis. Deze brief gaat over de toekomst van Scheveningen Bad. De PvdA is blij met de ontwikkeling van Scheveningen Bad. Goed wonen, recreëren en werken staan centraal.

lees verder »

Ontwikkeling nieuwe Pier in samenspraak met bewoners!

door Bülent Aydin op 11 maart 2015

Er is een nieuwe ontwikkelaar gevonden voor de Pier. De Kondor Wessel Groep en Danzep BV, tezamen de Pier B.V, hebben besloten nog dit jaar nieuw leven in de Pier te blazen. Dat is goed nieuws voor de levendigheid van Scheveningen.

lees verder »

Terecht tóch extra aandacht voor transgenders in Den Haag

door Bülent Aydin op 6 maart 2015

De PvdA in de Haagse gemeenteraad is blij dat in het actieprogramma Emancipatie (2015-2018) toch extra aandacht is gekomen voor transgenders in Den Haag. Bij een eerdere bespreking van het actieprogramma was de PvdA bezorgd over de weinige aandacht die transgenders in het actieprogramma kregen. In de nieuwe versie van het plan is er meer

lees verder »

2015: een belangrijk jaar voor kunst en cultuur in Den Haag

door Bülent Aydin op 17 februari 2015

Vorige week donderdag was de werkbespreking cultuur. Deze bespreking was een allereerste verkenning en presentatie richting het kunstplan van 2017. In de begroting worden weer keuzes gemaakt, die gevolgen hebben voor de kunsten in Den Haag.

lees verder »

De Vloek verdient een nieuwe locatie

door Bülent Aydin op 16 oktober 2014

Vanavond spraken we in de raad over de Vloek. Na jaren van plannen maken, praten en discussiëren over Scheveningen Haven komt het moment om echt aan de slag te gaan steeds dichterbij.

lees verder »

Cultuur in de commissie

door Bülent Aydin op 25 september 2014

Vandaag werd in de commissie Samenleving gesproken over het cultuurbeleid in Den Haag. PvdA-raadslid Bülent Aydin vroeg aandacht voor de problemen rond de transitie van het Koorenhuis, het belang van cultuureducatie, het belang van diversiteit en het Jazz aanbod in de stad.

lees verder »

Extraatje voor arme Haagse ouderen

door Bülent Aydin op 9 september 2014

De PvdA Den Haag wil dat arme oudere Hagenaars een financieel extraatje krijgen. In 2014 kregen Hagenaars met een zeer laaginkomen een klein extraatje van het Rijk om er voor te zorgen dat ze minder hard worden getroffen door de bezuinigingen.

lees verder »

Verschillend verleden, één toekomst

door Bülent Aydin op 28 mei 2014

Vestiging in Nederland veronderstelt een commitment. Zowel van de samenleving als van de immigrant. Deze immigrant moet deel willen uitmaken van deze samenleving. Tegelijkertijd moet de samenleving hem willen opnemen.

lees verder »

Vrij en zelfstandig, gebroederlijk naast elkaar

door Bülent Aydin op 28 mei 2014

Soms waan je je in Ankara, Rabat of een of andere provinciestad in het oosten van Turkije als je door Transvaal in Den Haag of Lombok in Utrecht wandelt. Deze wijken zijn in de loop der jaren ontstaan. De eerste “gastarbeiders” kwamen en betrokken de goedkoopste woningen. Diegenen die het zich konden veroorloven vertrokken.

lees verder »

Blijven strijden tegen armoede

door Bülent Aydin op 14 mei 2014

Het nieuw te vormen college moet blijven strijden voor het terugdringen van de armoede. Uit de onlangs verschenen armoedemonitor blijkt dat de kloof tussen arm en rijk door de crisis nog groter is geworden. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Er moet dus meer geld worden vrijgemaakt om de armoede aan te pakken.

lees verder »