Abderrahim Kajouane

Raadslid

Onderwijs, Economie, Krachtwijken, Integratie/burgerschap, Financiën, Stadsdelen Escamp (excl. Wateringse Veld) en Schilderswijk/Transvaal

Dienend leiderschap, meer participatie, solidariteit en creativiteit. Den Haag is een prachtige stad en is in de afgelopen jaren mede dankzij de bijdrage van de PvdA fors vooruit is gegaan. Daar ben ik trots op. Er zijn echter nog grote uitdagingen voor de komende periode. De werkloosheid is gestegen. Hagenaars maken zich terecht zorgen over o.a. hun baan, hun buurt en de toekomst van hun kinderen. Onder de noemer van de participatiemaatschappij vinden er in de komende periode enorme veranderingen plaats! Bijvoorbeeld van verzorgingsstaat naar participatiestad. Gemeenten krijgen nieuwe taken erbij met veel minder geld. Van burgerparticipatie en eigen verantwoordelijkheid wordt veel verwacht. Om deze uitdagingen met vertrouwen tegemoet te treden moet de Haagse politiek dienend leiderschap tonen en perspectieven bieden. De politiek kan wel zorgen voor de randvoorwaarden voor meer creativiteit, meer vertrouwen in de toekomst en meer solidariteit. Deze politieke stijl moet ook veranderen. Minder oplossingen van boven droppen, meer luisteren, meer dienend leiderschap, meer burgerparticipatie, meer creativiteit en solidariteit.

PvdA bezorgd over segregatie op scholen

door Abderrahim Kajouane op 1 februari 2017

De PvdA heeft een debat aangevraagd over de toenemende segregatie in het Haagse onderwijs. Uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van het AD en DUO Onderwijsonderzoek onder duizenden leraren en schoolleiders uit het basis en voortgezet onderwijs in heel Nederland blijkt dat de scheiding tussen kinderen met een Nederlandse achtergrond en kinderen met een migratieachtergrond op Haagse scholen

lees verder »

Raad steunt PvdA-voorstellen om topinkomensbeleid te blijven voeren

door Abderrahim Kajouane op 17 november 2016

Den Haag blijft topinkomensbeleid voeren. De Raad van State verbood het gemeenten recent om te korten op subsidies aan instellingen die topsalarissen betalen aan hun bestuurders. In april bleek nog dat 93 Haagse bestuurders van zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen meer verdienen dan een ministerssalaris. Daarom deed de PvdA in de gemeenteraad twee voorstellen om topinkomens

lees verder »

Voor ieder kind een plek op school

door Abderrahim Kajouane op 10 oktober 2016

Duizenden kinderen in Nederland zitten thuis omdat er geen passende plek is op een school in de buurt. Omdat het kind een leer- of gedragsstoornis heeft en de school geen geschikte klas kan bieden, niet voldoende capaciteit heeft om een kind op te vangen, niet voldoende getrainde docenten in huis heeft die om kunnen gaan

lees verder »

Extra impuls werkgelegenheid hard nodig in Den Haag

door Abderrahim Kajouane op 3 juni 2016

Vandaag wordt in gemeenteraad de stand van zaken van de plannen op economie en werkgelegenheid besproken. De PvdA wil een extra impuls voor de werkgelegenheid van lager en middelbaar opgeleiden in Den Haag. Zij profiteren nog nauwelijks van de economische groei.

lees verder »

Investeren in de kenniseconomie voor alle Hagenaars

door Abderrahim Kajouane op 11 maart 2016

De gemeente Den Haag zet onder meer op het gebied van de (kennis)economie in op het creëren van meer werkgelegenheid in de stad. Uit het dinsdag verschenen rapport van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL)   blijkt dat mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt hier onvoldoende van profiteren.  

lees verder »

Haagse horecavisie: voor een gezellige stad

door Abderrahim Kajouane op 11 februari 2016

Goede horeca maakt Den Haag een bruisende en gezellige stad. Deze horeca is op zijn beurt ook weer goed voor de werkgelegenheid en de economie. Maar een gezellige stad maken we samen, dus er moet altijd goed rekening gehouden worden Hagenaars die in de buurt wonen van terrassen en cafés.

lees verder »

Grootschalige publieksevenementen: niet alleen kijken naar de harde euro’s

door Abderrahim Kajouane op 10 februari 2016

Begin december sprak de gemeenteraad over het nieuwe beleid voor de toekenning van subsidies aan grote publieksevenementen. Wethouder Klein stelde dat vanaf 2016 de ‘economische spin-off’ van een evenement, dus hoeveel er in harde euro’s wordt uitgegeven bij Haagse ondernemers, het liefst door bezoekers van buiten Den Haag, doorslaggevend wordt in de toekenning van subsidies.

lees verder »

Het visitekaartje van Den Haag: Citybranding en evenementen

door Abderrahim Kajouane op 3 december 2015

Gisteren werd in de Commissie Bestuur gesproken over citybranding en grote publieksevenementen. Raadslid Abderrahim Kajouane deed namens de PvdA zijn inbreng.

lees verder »

De plannen economie: een Haagse vertaling voor de bewoners

door Abderrahim Kajouane op 8 oktober 2015

Gisteren zijn in de commissie bestuur het voorstel van het college over het programma creatieve stad ‘The Hague Impact Economy’ en het werkprogramma Internationaal behandeld. Beide onderwerpen zijn onderdeel van het ambitieuze banenplan van het college. De PvdA staat voor een sterke en sociale stad.

lees verder »

Bescherm Ouder en School Plus-project

door Abderrahim Kajouane op 30 september 2015

Sinds 2008 wordt het Ouder en School Plus-project aangeboden door Stichting Jeugdwerk Den Haag. Een lesprogramma dat ouders op de school van hun kinderen naast de Nederlands taal, tevens leert over opvoeding, gezondheid (o.a. voedselkeuze), ouderbetrokkenheid bij school en kind en budgettering.

lees verder »

Wijkaanpak: stevig inzetten op kracht bewoners

door Abderrahim Kajouane op 1 juli 2015

Vandaag sprak de commissie Samenleving over de Wijkaanpak: Plan van Wijkaanpak Nieuwe Stijl Opwaartse Kracht. De PvdA is blij met de Wijkaanpak Nieuwe Stijl van het college. Het plan zet stevig in op sociale achterstanden in onze stad en gaat uit van de kracht van bewoners. We zullen verschillen moeten overbruggen.

lees verder »

Een goede mix van repressie en preventie tegen radicalisering

door Abderrahim Kajouane op 9 april 2015

Vandaag is in de commissie het uitvoeringsprogramma preventie polarisatie, radicalisering en jihadisme behandeld. Het beschermen van onze samenleving tegen alle vormen van gewelddadig extremisme is voor de PvdA een prioriteit. Wij zetten ons in voor een ontspannen, open samenleving; een samenleving waarin eenheid in diversiteit, saamhorigheid en verbondenheid de boventoon voeren

lees verder »

Internationale stad gaat samen met sociale verantwoordelijkheid

door Abderrahim Kajouane op 1 april 2015

Werken aan en sterk en sociaal Den Haag is de kernopdracht van de Partij van de Arbeid in Den Haag. Daarvoor is het nodig dat wij blijven werken aan een sterke en vitale economie en aan een goede nationale en internationale positionering van Den Haag als internationale stad voor vrede, recht en veiligheid. In de afgelopen

lees verder »

Kwaliteit Haagse scholen. PvdA stelt vragen

door Abderrahim Kajouane op 26 januari 2015

Uit de keuzegids middelbare scholen blijkt dat de kwaliteit op een aantal Haagse middelbare scholen op onderdelen moet verbeteren. In het collegeakkoord is een forse ambitie uitgesproken om de kwaliteit van het Haagse onderwijs verder te verbeteren en het aantal zwakke scholen terug te dringen.

lees verder »

‘Wethouder Van Engelshoven (D66) veel te passief bij aanpak hoge ouderbijdragen’

door Abderrahim Kajouane op 13 januari 2015

De PvdA Den Haag vindt wethouder Ingrid van Engelshoven (D66) veel te passief bij het aanpakken van hoge ouderbijdragen op middelbare scholen. De beantwoording van schriftelijke vragen laat volgens de PvdA te wensen over. De sociaaldemocraten vinden dat de wethouder met scholen in gesprek moet gaan over de hoogte van de ouderbijdragen.

lees verder »

Zorgen over toekomst kinderen en medewerkers Triodus

door Abderrahim Kajouane op 20 oktober 2014

De Haagse PvdA maakt zich zorgen om het ontslag van de 350 medewerkers van kinderopvang Triodus. De medewerkers moeten opnieuw solliciteren bij de SWKGroep. De PvdA wil weten wat er gebeurt om het aantal definitieve ontslagen tot een minimum te beperken.

lees verder »

Opleiden voor een baan en meer stageplaatsen

door Abderrahim Kajouane op 17 september 2014

De PvdA is blij dat het college er alles aan doet om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. “Daarmee gaan we de werkloosheid te lijf. Nu investeren in onderwijs in de juiste sectoren, is investeren in de toekomst. We zien nog steeds te veel opleidingen die voor werkloosheid opleiden”, aldus PvdA-woordvoerder

lees verder »

PvdA bindt strijd aan met armoede

door Abderrahim Kajouane op 25 februari 2014

Aanvalsplan om armoede de stad uit te werken De PvdA heeft vandaag een aanvalsplan gepresenteerd om de armoede in de stad aan te pakken. “De armoede slaat door de economische crisis keihard om zich heen.”, stelt PvdA-lijsttrekker Rabin Baldewsingh.

lees verder »

Parkeren in Den Haag

door Abderrahim Kajouane op 4 december 2013

De commissie leefomgeving evalueerde vanmorgen het Haagse parkeerbeleid. Parkeren is een onderwerp dat leeft. Aangezien sommige raadsleden het standpunt van de PvdA over betaald parkeren niet schijnen te begrijpen, wil ik het ze best nog een keer uitleggen. Lees hier verder.

lees verder »

Parkeren in Den Haag

door Abderrahim Kajouane op 4 december 2013

De commissie leefomgeving evalueerde vanmorgen het Haagse parkeerbeleid. Parkeren is een onderwerp dat leeft. Aangezien sommige raadsleden het standpunt van de PvdA over betaald parkeren niet schijnen te begrijpen, wil ik het ze best nog een keer uitleggen. Het doel van het Haagse parkeerbeleid is voor de PvdA dat iedere Hagenaar zijn auto in de

lees verder »

Diplomaten moeten parkeerboetes gewoon betalen

door Abderrahim Kajouane op 29 november 2013

Op de algemene leden vergadering van afgelopen dinsdag waarin we het verkiezingsprogramma bespraken werd een amendement aangenomen van Michiel Hardon, waarin hij opriep om de kortst mogelijke termijn een eind te maken aan het belachelijke fenomeen dat (een beperkt aantal) buitenlandse diplomaten hun parkeer- en verkeersboetes niet betalen. Hier ben ik heel blij mee. Den

lees verder »

Hoge jeugdwerkloosheid onder Haagse allochtone jongeren baart PvdA zorgen

door Abderrahim Kajouane op 21 november 2013

DEN HAAG – De PvdA in Den Haag maakt zich zorgen over de hoge werkloosheid onder allochtone jongeren. Volgens recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in 2012 28,4 procent van deze doelgroep geen baan. Het aantal werklozen in de Haagse Schilderwijk is twee keer zo groot als in sommige andere wijken.

lees verder »

Verhoging OV-tarieven werkt averechts

door Abderrahim Kajouane op 14 november 2013

De PvdA maakt zich zorgen over de alsmaar stijgende OV-tarieven. “Dit gaat niet samen met de ambitie van de gemeente Den Haag om per 2020 40% meer mensen met het openbaar vervoer te laten reizen”, aldus PvdA-woordvoerder Abderrahim Kajouane. Kajouane: “Dat terwijl een van de HTM-directeuren een salaris van dik boven de premiersnorm verdient. Wij

lees verder »

Eigen bijdrage Ooievaarspas wordt afgeschaft

door Abderrahim Kajouane op 10 oktober 2013

De eigen bijdrage voor gebruik van de Ooievaarspas wordt afgeschaft. Om de pas toegankelijk te houden had de PvdA-fractie tijdens de Algemene Beschouwingen gevraagd naar de mogelijkheden hiertoe. Activiteiten in onze stad moeten voor iedereen toegankelijk zijn, ook mensen met een laag inkomen. Iedereen moet mee kunnen doen in Den Haag en dat geldt vooral

lees verder »

“Crisismiljoenen inzetten voor banen en stages in Den Haag”

door Abderrahim Kajouane op 5 juli 2013

De Haagse PvdA-fractie wil dat de gemeente snel het initiatief neemt om plannen te ontwikkelen waarmee de werkloosheid in de Haagse regio bestreden kan worden.

lees verder »

Aan de slag in Laak

door Abderrahim Kajouane op 4 juni 2013

Laak is met zijn omvang van 4,5 km² en ongeveer 40.000 mensen het kleinste stadsdeel van Den Haag. Dit neemt niet weg dat het mijn favoriete stadsdeel is. Het multiculturele karakter, de bedrijvigheid en de sterke positie van het openbaar vervoer maken het voor mij echt een prachtig stukje Den Haag.

lees verder »

Actieplan Jeugdwerkloosheid goed nieuws voor Haagse jongeren

door Abderrahim Kajouane op 27 maart 2013

Op initiatief van de PvdA presenteert het college vandaag twaalf concrete acties om de hoge werkloosheid onder Haagse jongeren tegen te gaan. Het blijven barre tijden, maar met dit actieplan stelt wethouder Kool al het mogelijke in het werk om onze jongeren aan een baan te helpen. Het actieplan is goed nieuws voor Haagse jongeren.

lees verder »

Gemeente goed aan de slag voor meer arbeidsplaatsen

door Abderrahim Kajouane op 7 maart 2013

Op aandringen van de PvdA is het college goed aan de slag om meer arbeidsplaatsen in Den Haag te realiseren. De fractie heeft van wethouder Kool de toezegging dat bij nieuwe projecten meer banen worden gecreëerd bij organisaties en bedrijven voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij aanbestedingen van ‘Werken’ en ‘Diensten’ wordt

lees verder »

Parkeeroplossingen succes voor Laak, nu tempo

door Abderrahim Kajouane op 27 februari 2013

De PvdA is zeer tevreden met de aangekondigde parkeeroplossingen voor Laak. Woordvoerder Abderrahim Kajouane voelt zich op zijn wenken bediend: “De wethouder geeft hiermee uitstekend gehoor aan ons pleidooi om actie te ondernemen tegen de parkeerdruk in Laak. Nu nog tempo maken.” Kajouane is blij dat er eindelijk maatregelen worden getroffen in het stadsdeel waar

lees verder »

Haagse aanpak bijstand effectief

door Abderrahim Kajouane op 30 januari 2013

De PvdA is zeer tevreden met de aanpak van het college om Hagenaars in de bijstand aan het werk te helpen. Door dit succesvolle beleid krijgt de gemeente ruim 17 miljoen euro extra van het Rijk. Den Haag is de enige grote stad die met succes aanspraak maakt op de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU).PvdA-woordvoerder Abderrahim

lees verder »