Zorg

#goedezorgdichtbij

Goede zorg, dichtbij huis, dat is wat nodig is. Mensen willen graag zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven. Actief blijven in je eigen omgeving, de buurt en de mensen die je kent. Als het nodig is, dan wil je verzorgd worden door iemand die je vertrouwd. De wijkverpleegkundige komt weer terug: daarmee zijn de ogen en oren terug in de wijk. En zo hoort het ook. Zorg gaat over mensen en niet over papier en stopwatch. Persoonlijk contact en vertrouwen in je zorgverleners, is van groot belang.

Dat geldt helemaal in de jeugdzorg. Als een kind of gezin hulp nodig heeft moet er altijd goede hulp dichtbij zijn. Ouders die het moeilijk vinden om aan te kloppen bij instanties, moeten altijd ergens terecht kunnen.

De PvdA gelooft in de Haagse wijkteams. Zij werken dag en nacht keihard om problemen in de wijk aan te pakken en op te lossen. Zij kennen de buurt en werken altijd in het belang van de gezondheid van de wijkbewoners. Daar zijn we trots op!

Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen. Ouderen moeten zich thuis voelen in de maatschappij. We zorgen ervoor dat iedereen goed kan sporten. Dat lukt steeds beter. Er moet voor iedereen een goede dagbesteding zijn, een plek waar je anderen kunt ontmoeten in je eigen wijk. Voor mensen met een fysieke beperking moeten hulpmiddelen voor handen zijn om goed te kunnen functioneren. Geen lange wachttijden en ingewikkelde procedures wat ons betreft, gewoon iemand kunnen bellen die het regelt.