Jeltje van Nieuwenhoven

Vice-fractievoorzitter

Coördinatie Ruimtelijke Ordening /bestemmingsplannen, Binnenstad, Vlietzone, Rotterdamsebaan en de stations, Citymarketing en internationale stad, Auto en parkeren, Stadsdeel Centrum (exclusief Schilderswijk / Transvaal)

Mensen moeten zich, waar ze ook vandaan komen, prettig en veilig voelen in onze stad. Eerlijk delen, vooruitgang, toekomstgeloof en leren van het verleden. De wereld is niet eerlijk verdeeld en dat kan en moet eerlijker. Daarom ben ik gemeenteraadslid. Goede scholen voor onze kinderen, zorg voor ouderen, veilige fietspaden, sport voor iedereen. Den Haag is van oudsher een stad van tegenstellingen. De stad van de scheiding tussen het zand en het veen. Een stad van hoeden en petten. Hagenaars zullen het de komende jaren met elkaar moeten doen en schouder aan schouder moeten werken aan een gezamenlijke toekomst. Daar gaan we voor.

Anna Paulowna al maanden zonder handen: snel restauratie nodig

door Jeltje van Nieuwenhoven op 17 augustus 2017

Het standbeeld van Anna Paulowna op het gelijknamige plein, dat tijdens de jaarwisseling werd beschadigd, wacht nog altijd op restauratie. Dat blijkt uit een artikel uit het AD van 14 augustus. Acht maanden geleden werden de handen van het beeld met vuurwerk eraf geblazen. Die handen zijn nu in bezit van de gemeente, nadat een

lees verder »

Die vrouw verdient een standbeeld: PvdA nomineert 20 vrouwen

door Jeltje van Nieuwenhoven op 29 juni 2017

Wie een rondje door Den Haag loopt en naar de standbeelden kijkt ziet al snel: eigenlijk staan er alleen maar mannen op een sokkel, zoals Willem van Oranje, Johan van Oldenbarnevelt en Louis Couperus. Dat moest anders vonden we, daarom startten we rond 8 maart, Internationale Vrouwendag, de actie ‘Die vrouw verdient een standbeeld’. Vrouwen

lees verder »

#InDeRaad: Ruimte voor de Stad bereidt stad voor op toekomst

door Jeltje van Nieuwenhoven op 15 december 2016
Foto Janneke Holman

Met de Agenda Ruimte voor de Stad bereidt Den Haag zich voor op de toekomst. Om de nieuwe inwoners van onze stad deze kansen te bieden is het van belang goed voorbereid te zijn. Met de Agenda is de ambitie gesteld, nu is er regie nodig. Duurzaam nieuwe woningen bouwen De woningbouwproductie wordt opgevoerd en

lees verder »

#InDeRaad: windkracht is Haagse Kracht. Windmolens op zee nodig.

door Jeltje van Nieuwenhoven op 3 maart 2016

Groene stroom; daar willen wij als Partij van de Arbeid meer van! We willen duurzame stroom en warmte. Een van de manieren waarop dat kan is via windmolens. Vandaag spraken we in de raad over de zienswijze van het college op de milieueffectrapport Transmissiesysteem wind op zee Hollandse Kust (zuid). Het is een hele mond vol

lees verder »

Weer een stap vooruit met ontwikkelingen gebied Holland Spoor!

door Jeltje van Nieuwenhoven op 12 februari 2016

De PvdA is blij dat de ontwikkeling van het voormalig Belastingkantoor bij Holland Spoor eindelijk in beweging komt. Doordat het college het zogenoemde ‘voorkeursrecht’ toepast op het gebouw moet er nu op korte termijn beweging komen in de ontwikkeling van het gebouw. Dat is goed nieuws

lees verder »

Meer actie nodig om bewoners te betrekken bij bestemmingsplannen

door Jeltje van Nieuwenhoven op 8 december 2015

De Partij van de Arbeid in de Haagse gemeenteraad vindt de plannen van het college om bewoners te betrekken bij bestemmingsplannen nog niet voldoende. Als er iets ingrijpends veranderd wordt in een wijk, bijvoorbeeld de bouw van een school, een aantal woningen of de aanleg van een nieuwe weg, dan moeten bewoners in de buurt

lees verder »

Den Haag eindelijk ‘Fairtrade Gemeente’

door Jeltje van Nieuwenhoven op 26 oktober 2015

Den Haag is Faitrade Gemeente! Dat is goed nieuws. De afgelopen jaren heb ik er bij verschillende wethouders op aangedrongen dat Den Haag zich moet inzetten om Fairtrade gemeente te worden. Fairtrade Gemeente is een titel waar je hard voor moet werken. Den Haag heeft gezorgd dat in ruim 160 winkels, bedrijven en organisaties verschillende

lees verder »

Bewoner moet echt beter betrokken worden bij bestemmingsplannen

door Jeltje van Nieuwenhoven op 1 juli 2015

De Partij van de Arbeid in de Haagse gemeenteraad wil dat het college werk maakt van het beter betrekken van inwoners bij bestemmingsplannen. Te vaak worden bewoners pas in een laat stadium betrokken bij planontwikkeling. PvdA-raadslid Jeltje van Nieuwenhoven vindt dat niet passen bij een gemeente

lees verder »

PvdA pleit voor duidelijkheid rol college bij Schoenmakersvakschool

door Jeltje van Nieuwenhoven op 26 maart 2015

Vanavond werd in de raad de Schoenmakersvakschool aan de Crispijnstraat besproken. Het pand is indertijd verkocht aan een particuliere eigenaar om er woningen te plaatsen, met de clausule dat het enkel ontbonden kan worden als er geen toestemming voor de bouwvergunning wordt verleend door de gemeente.

lees verder »

Omroep West: ‘Gemeente Den Haag moet leren van zaak-De Kruin’

door Jeltje van Nieuwenhoven op 8 januari 2015

De gemeente Den Haag moet voortaan beter met bewoners en organisaties overleggen voordat er plannen worden gemaakt. Op die manier kan een loopgravenoorlog als met de wijkvereniging De Kruin worden voorkomen. Dat vinden de Haagse gemeenteraad én wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij), bleek woensdag tijdens een commissievergadering over de verhuizing van De Kruin.

lees verder »

Investeringsimpuls groot succes

door Jeltje van Nieuwenhoven op 14 mei 2014

Investeren in de stad loont! Op aandringen van de PvdA besloot de gemeente vorig jaar meer dan 20 miljoen extra in de Haagse wijken te investeren. Een jaar later kunnen we concluderen dat deze versnellingsimpuls een groot succes is. In het totaal zijn 109 projecten uitgevoerd die de stad zichtbaar mooier en leefbaarder maken. Kwetsbare

lees verder »

Hoop op betere telefonische bereikbaarheid Leidschenveen

door Jeltje van Nieuwenhoven op 16 april 2014

De gemeente gaat aan de slag om de telefonische bereikbaarheid van Leidschenveen te verbeteren. Wethouder Revis gaf vandaag namens het college toe dat de gemeente wel degelijk een taak heeft als het gaat om de telefonische bereikbaarheid van het alarmnummer.

lees verder »

Zorg voor zachte landing Haagse thuiszorg

door Jeltje van Nieuwenhoven op 18 februari 2014

We willen dat het college in Den Haag kiest voor een zachte landing in de thuiszorg. Door de bezuiniging langzamer in te voeren kan de hulp die nodig is doorgaan en kunnen gedwongen ontslagen waar mogelijk worden voorkomen.

lees verder »

Algemene Beschouwingen 2013 – Zorgen op wijkniveau

door Jeltje van Nieuwenhoven op 8 oktober 2013

Vandaag was het de dag van het vooruitblikken. Voor de PvdA staat de komende periode in het teken van meer mensen aan het werk, een goed armoedebeleid en meer geld en bevoegdheden naar de stadsdelen, dichter bij de mensen. Een samenvatting.  Werk Iedereen in onze stad verdient een baan, een leerwerkbaan of een stageplek. Daarvoor is

lees verder »

Begroting 2014: toekomstgericht én sociaal

door Jeltje van Nieuwenhoven op 10 september 2013

De PvdA is erg blij met de extra inzet op de bestrijding van jeugdwerkloosheid in Den Haag. Het geld voor de leefbaarheid van wijken en voor de nieuwe gemeentetaken op het gebied van Jeugdzorg, de Participatiewet en de AWBZ is voor de sociaaldemocraten eveneens goed nieuws. Fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven: “Werkloosheid is een groot probleem.

lees verder »

Betere afspraken met de taxibranche

door Jeltje van Nieuwenhoven op 4 september 2013

In mijn voorbereiding op de nieuwe Haagse taxiverordening heb ik goede gesprekken met de branche gehad en ben ik een zaterdagnacht op werkbezoek gegaan bij een taxichauffeur. Een nachtje meerijden met een taxi geeft je een eerstehands inkijkje in de problemen waar de Haagse taxi’s tegenaan lopen. De PvdA deelt de bezwaren van de taxichauffeurs

lees verder »

Den Haag wordt Fairtrade Gemeente!

door Jeltje van Nieuwenhoven op 11 mei 2013

De PvdA is blij dat Den Haag er serieus werk van gaat maken om Fairtrade Gemeente te worden. Wethouder Henk Kool (PvdA) heeft dat tegenover de fractie bevestigd en vandaag, op Internationale Fairtrade Dag 2013, bekrachtigd met een twitterbericht. “@Henk_Kool: Vandaag fairtradedag. Ook Den Haag gaat die richting op. Hard nodig!” PvdA-fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven

lees verder »

Tempo maken met versmalling Rijswijkseweg

door Jeltje van Nieuwenhoven op 26 april 2013
Foto M.M.Minderhoud

PvdA en CDA willen dat het college snel met een uitvoeringsvoorstel komt om de Rijswijkseweg eenbaans te maken. In Rijswijk wordt begin volgend jaar al overgegaan tot versmalling vanHaagweg*, de weg die doorloopt in de Rijswijkseweg. De werkzaamheden aan deze doorgaande weg zouden wat CDA en PvdA betreft goed op elkaar moeten worden afgestemd en

lees verder »

PvdA blij met behoud Ooievaarspas

door Jeltje van Nieuwenhoven op 10 december 2012

De gemeenteraadsfractie van de PvdA Den Haag is blij dat de Ooievaarspas in zijn huidige vorm behouden blijft voor Den Haag. De inkomensgrens van 130 procent van de bijstandsnorm die Den Haag hanteert voor het in aanmerking komen voor de pas gaat niet meer omlaag naar 110 procent. Door het gedoogkabinet Rutte (CDA, VVD en

lees verder »

Jeugd en werk centraal voor PvdA bij begroting

door Jeltje van Nieuwenhoven op 8 oktober 2012

Inbreng Jeltje van Nieuwenhoven – Begrotingsraad 2013 (gesproken tekst geldt) Inleiding 21% van de kinderen in Den Haag groeit op in een gezin met een inkomen onder de 110% van het wettelijk sociaal minimum. Dit zijn 22.296 Haagse kinderen. (bron Armoedemonitor Den Haag, 2012). Zo begon ik eind september mijn inbreng voor de Algemene Beschouwingen.

lees verder »

PvdA en D66: makkelijker fiets mee in OV

door Jeltje van Nieuwenhoven op 3 oktober 2012

PvdA en D66 willen dat de tijden waarop je een fiets mee mag nemen in de RandstadRail ruimer worden. Het moet in Den Haag makkelijk zijn om met het OV van deur tot deur te reizen. “De mogelijkheid om de fiets mee te nemen in de RandstadRail maakt het OV aantrekkelijker, en dus een beter

lees verder »

Sterke overheid, betrokken politiek

door Jeltje van Nieuwenhoven op 27 september 2012

Spreektekst Jeltje van Nieuwenhoven tijdens de Algemene Beschouwingen 2013 (gesproken woord geldt) 21% van de kinderen in Den Haag groeit op in een gezin met een inkomen onder de 110% van het wettelijk sociaal minimum. Dit zijn 22.296 Haagse kinderen. (bron Armoedemonitor Den Haag, 2012) Het mag duidelijk zijn dat veel van deze kinderen op

lees verder »

Fietsbordjes Den Haag onduidelijk

door Jeltje van Nieuwenhoven op 1 augustus 2012

De fietsbordjes in Den Haag zijn onduidelijk. Dat stellen de Haagse raadsleden Lobke Zandstra en Jeltje van Nieuwenhoven. “De informatie die op de rood-witte bordjes staat is niet consistent en soms zelfs onlogisch. Zo is niet duidelijk waarom er op sommige plekken wel, en op andere plekken niet wordt verwezen naar Den Haag, Den Haag

lees verder »

Den Haag Fietsstad, ook op onze stations

door Jeltje van Nieuwenhoven op 16 april 2012

Met enkele PvdA-leden bracht ik onlangs een bezoek aan alle fietsparkeergelegenheden bij het Centraal Station Den Haag. Wij zijn daar niet vrolijker van teruggekomen kan ik u melden. Dat heb ik dan ook maar gemeld aan de wethouder tijdens de commissiebehandeling. Soms lijkt wel of degenen die, het meestal goed bedoelde, fietsbeleid uitwerken dit vanachter

lees verder »

(H)eerlijk Haags

door Jeltje van Nieuwenhoven op 17 oktober 2011

Op wereldvoedseldag 16 oktober 2011 presenteerden Partij van de Arbeid, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren en GroenLinks een initiatiefvoorstel om te komen tot een lokale en duurzame voedselstrategie.Tijdens de laatste dag van het Haagse voedselfestival DAG HAP nam burgemeester Van Aartsen het voorstel in ontvangst. PvdA-fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven draagt het voorstel een warm

lees verder »