Wijkteam Laak

Het stadsdeel Laak is rijk aan PvdA-leden die zich vanuit hun idealen actief inzetten voor hun buren, de leefbaarheid en voor de bedrijvigheid in Laak en Binckhorst. Via het wijkteam houden we elkaar en de PvdA achterban op de hoogte, wisselen we ervaringen en ideeën uit en geven we extra ondersteuning aan initiatieven die van Laak een sterker en socialer stadsdeel maken. En natuurlijk laten we onze stem ook binnen de partij horen! Als bewoner en fractiewoordvoerder van Laak maakt ook fractievoorzitter Martijn Balster deel uit van ons wijkteam.

Het wijkteam geeft een eigen digitale nieuwsbrief uit en ondersteunt Martijn bij diens spreekuren in de wijk.  Zo eens in de twee maanden houden we een open bijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. Je bent van harte welkom!

Jetta Klijnsma te gast bij PvdA Laak

door Wijkteam Laak op 26 februari 2015

Levendige discussie – ook met raadslid Lobke Zandstra – over de dienstverlening en bewonersondersteuning van de gemeente. Maandag 23 februari was staatssecretaris Jetta Klijnsma te gast bij de PvdA Laak. Ongeveer twintig partijgenoten en andere belangstellenden uit Laak maakten van de gelegenheid gebruik om met haar te praten over pensioenen en de participatiewet.

lees verder »

Wijkteam Laak op bezoek bij de fractie

door Wijkteam Laak op 7 december 2014

Leden van het PvdA Wijkteam Laak brachten op maandag 24 november een bezoek aan de fractie. Een verslag van het wijkteam zelf: Natuurlijk waren de lijntjes via Martijn als fractiewoordvoerder voor Laak al kort, maar zo’n rechtstreeks contact met de hele fractie is toch heel inspirerend. Ook voor de fractie. Als wijkteam bouwen we immers op jarenlange

lees verder »