Lobke Zandstra

Raadslid

Deconcentratie, bewonersorganisaties, stadsdeelplannen en Haaglanden, Gemeentelijke organisatie, ICT, burgerzaken en monumenten, Duurzaamheid, energie en klimaat, Natuur en dierenwelzijn, Fiets en voetgangers, Openbaar vervoer, Stadsdelen Leidschenveen, Ypenburg en Wateringse Veld

Actief, aanspreekbaar en dicht bij bewoners. Het is een eer om in alle haarvaten van onze stad bezig te zijn. Ik ga vaak op werkbezoek en spreek veel met stadsgenoten. Open en toegankelijk, daar sta ik voor! De stad Den Haag beweegt, leeft en is nooit af. Als PvdA maken we daarin het verschil. De komende periode zullen we ingewikkelde keuzes moeten maken. De PvdA blijft investeren in werk voor iedereen, toegankelijke gezondheidszorg in de buurt en goed onderwijs. Graag ga ik de uitdaging aan en werk ik opnieuw vier jaar mee aan een nog mooier, socialer, duurzamer en aantrekkelijker Den Haag voor iedereen.

Oproep aan de stad: ‘Eis goede dienstverlening’

door Lobke Zandstra op 16 september 2015

De VVD en PvdA in de Haagse gemeenteraad doen een oproep aan de inwoners van de stad om hun kritiek of ideeën over dienstverlening van de gemeente altijd te melden. PvdA-raadslid Lobke Zandstra: “Eis goede dienstverlening en laat weten wat je er van vindt. Dat houdt de gemeente scherp en daarmee bereiken we echt goede Haagse Dienstverlening.”

lees verder »

Lobke met statenfractie op bezoek in Drechtsteden

door Lobke Zandstra op 2 september 2015

Afgelopen woensdag is Lobke met de fractie van Zuid-Holland op zomertour geweest naar de Drechtsteden. Op het programma stond een tocht met de Waterbus, een bezoek aan het Beeldenpark Drechtoevers en de Sophiapolder, en gesprekken met partijgenoten en (lokale) bestuurders over de kansen en bedreigingen voor de Drechtsteden. 

lees verder »

Posthoorn: Herderslaan wil kap Hazelaars

door Lobke Zandstra op 20 augustus 2015
Foto Ivar Lingen

Als de gemeente Den Haag bomen wil kappen, weten bewoners niet hoe snel ze zich moeten verenigen om bezwaar aan te tekenen. Omgekeerd gebeurt het ook. In de Herderslaan in de Schilderswijk. Bewoners willen de zestien hazelaars kappen, omdat de bomen te groot zijn geworden.

lees verder »

Op bezoek bij Wijkleerbedrijf Centrum & buurthuis de Mussen

door Lobke Zandstra op 17 augustus 2015

Woensdag bezocht de PvdA-fractie samen met Tweede Kamerlid Grace Tanamal Wijkbleerbedrijf Centrum en buurthuis de Mussen. Het Wijkleerbedrijf Centrum begeleidt Hagenaars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanuit een bijstanduitkering naar een baan in de thuiszorg of horeca. Bovendien behalen ze een MBO-diploma.

lees verder »

Op pad met de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade

door Lobke Zandstra op 5 augustus 2015

Vandaag mocht ik op bezoek bij de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade.  We waren te gast bij Post 4 ter hoogte van de Keizerstraat. Hier houden vrijwilligers in de weekenden en schoolvakanties de wacht over onze stranden. Ze observeren, bieden eerste hulp bij ongelukken, vangen verdwaalde kinderen op, surveilleren op het strand en te water en reageren

lees verder »

Soms wel 10 graden warmer op versteende plekken in de stad

door Lobke Zandstra op 4 augustus 2015

Steeds meer mensen maken zich zorgen over de leefbaarheid van steden als het warm is. De verwachting is dat het vaker echt warm wordt. Ouderen en kinderen hebben daar last van. Mensen die in slecht geïsoleerde huizen wonen merken dat ze hun woning niet meer koel krijgen.

lees verder »

Fietsers moeten kunnen fietsen op Rijswijkseplein

door Lobke Zandstra op 29 juli 2015

Al een jaar moeten fietsers en voetgangers omfietsen en –lopen als ze van het Rijsijswijkseplein naar Laak willen fietsen of wandelen. Naast het Strijkijzer is het fietspad afgesloten. Veel fietsers ergeren zich aan deze afzetting. Sommige fietsers negeren de afzetting en fietsen over de rijbaan. En dat kan gevaarlijke situaties opleveren.

lees verder »

PvdA en D66 willen meer informatie over omgevallen bomen tijdens zomerstorm

door Lobke Zandstra op 27 juli 2015

De Partij van de Arbeid en D66 in de Haagse gemeenteraad hebben vragen gesteld aan het college over de omgevallen bomen tijdens de zomerstorm in Den Haag.    

lees verder »

Schonere parken door meldingen overlast snel op te lossen

door Lobke Zandstra op 23 juli 2015

De Partij van de Arbeid en D66 in de Haagse gemeenteraad hebben vragen gesteld aan het college over schone parken in Den Haag. De partijen willen van het college weten of de parken goed schoon worden gehouden, de parkregels duidelijk zijn en meldingen van rommel of kapotte speeltoestellen snel worden opgelost. Want, zo stellen de

lees verder »

Hitte-eilanden tegengaan met groen in de stad

door Lobke Zandstra op 10 juni 2015

De PvdA, D66, de HSP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over de hitte-eilanden in de stad. Door de klimaatverandering krijgen we te maken met steeds hogere temperaturen. Die warmte wordt in stedelijk gebied opgeslagen in steen en asfalt.

lees verder »

Betere dienstverlening op initiatief van PvdA en VVD

door Lobke Zandstra op 8 juni 2015

Vorige week presenteerde het college de Nota Haagse Dienstverlening. PvdA en VVD Den Haag zijn verheugd dat het college veel van de voorstellen uit hun discussienota Dienstverlening 3.0 zijn overgenomen.  

lees verder »

FMS in Georgië, Iraaks-Koerdistan en Servië

door Lobke Zandstra op 29 mei 2015

Afgelopen weekend was een druk trainingsweekend voor de FMS. Er stonden 3 trainingen op het programma in Georgië, Iraaks-Koerdistan en Servië.

lees verder »

Kinderen moeten in elk stadsdeel kunnen spelen

door Lobke Zandstra op 28 mei 2015

Alle kinderen en jongeren moeten kunnen spelen in onze stad. Gelukkig hebben we ook heel mooie speelplekken in de stad. Het is belangrijk dat je in de hele stad kan spelen. Niet in elke wijk zijn evenveel voorzieningen. Per stadsdelen moet met bewoners gekeken worden of er genoeg voorzieningen zijn.

lees verder »

Vragen over activiteitensubsidie en wijkkranten bewonersorganisaties

door Lobke Zandstra op 5 mei 2015

Bewonersorganisaties zijn belangrijk voor de stad. De afgelopen jaren heeft er een verandering van de subsidiesystematiek plaatsgevonden. Er wordt meer gewerkt met activiteitensubsidies en minder met vaste basissubsidies. De PvdA ontvangt signalen dat er regelmatig discussie bestaat tussen bewonersorganisaties en de gemeente over welke kosten voor communicatie betaald moeten worden uit de basissubsidie en voor

lees verder »

Bomen Veenkade en Toussaintkade: bewoners echt beter informeren

door Lobke Zandstra op 22 april 2015

Vorige week woensdag spraken we in de commissie Leefomgeving opnieuw over bomen. Deze keer spraken we over de bomen op de Toussaintkade en de Veenkade. We spraken hier al eerder over en hadden daarvoor een dikke stapel documenten ontvangen van de wethouder. De vraag is of het echt noodzakelijk is de bomen te kappen als

lees verder »

Gemeente maakt werk van beter dienstverlening dankzij PvdA en VVD

door Lobke Zandstra op 19 april 2015

Op 10 december 2014 presenteerden de PvdA en VVD de discussienota Dienstverlening 3.0. Het college heeft onlangs uitgebreid gereageerd op alle concrete vragen, vooruitlopend op Nota Haagse Dienstverlening. De PvdA- en VVD-fracties zijn verheugd met de beantwoording.

lees verder »

PvdA-uitgangspunten duurzaamheid: ‘Er kan nog meer gedaan worden’

door Lobke Zandstra op 1 april 2015

Woensdagochtend spraken we in de commissie Leefomgeving over Duurzaamheid. Het ging specifiek over de voortgang van Duurzaam Den Haag en het Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse wijken 2015.

lees verder »

Jaarverslag Ombudsman. ‘Dienstverlening kan écht beter!’

door Lobke Zandstra op 1 april 2015

Gister is het jaarverslag van de gemeentelijke Ombudsman aangeboden aan de raad. De Ombudsman behandelt klachten over diensten van de gemeente en over het handelen van personen die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. In het jaarverslag presenteert de Ombudsman de belangrijkste bevindingen en de meest voorkomende klachten.

lees verder »

Democratie in Litouwen: Work in process

door Lobke Zandstra op 27 maart 2015

Een delegatie van vijf FMS-vrijwilligers, bestaande uit Lobke Zandstra, Lennart Bak, Koen Maes, Naomi Woltring en Kido Koenig, heeft onlangs de lokale verkiezingen in Litouwen geobserveerd. Lees hier hun verslag van deze verkiezingsmissie: Litouwen. Al meer dan tien jaar lid van de EU, sinds dit jaar ook van de Euro. Dankzij Schengen hoef je niet

lees verder »

Bomen belangrijk voor Den Haag; dat vinden we allemaal

door Lobke Zandstra op 26 maart 2015

Vandaag spraken we in de gemeenteraad over de kap van de bomen op het Tournooiveld en over het belang van bomen in een stad als Den Haag in het algemeen. En iedereen is het erover eens: bomen, planten en struiken zijn van groot belang voor de leefbaarheid van onze mooie stad.

lees verder »

Haagse partijen bieden inspiratie voor roetreductieplan

door Lobke Zandstra op 10 maart 2015

De PvdA, D66, CDA, PvdD, GroenLinks en de Haagse Stadspartij stuurden vandaag een brief aan wethouder Tom de Bruijn (luchtkwaliteit) ter inspiratie voor een Haags ‘Roetreductieplan’.

lees verder »

Gemeente moet energiebesparende maatregelen opleggen aan bedrijven

door Lobke Zandstra op 4 maart 2015

De PvdA in de Haagse gemeenteraad vraagt het college op welke wijze zij energiebesparende maatregelen bij bedrijven stimuleert. De PvdA wil weten of de gemeente daarbij ook gebruik maakt van de mogelijkheid om energiebesparende maatregelen op te leggen. Dat kan op basis van de Wet Mileubeheer.

lees verder »

De PvdA in de Wijk: Leyenburg

door Lobke Zandstra op 19 februari 2015

Dinsdagavond was de PvdA op pad in Leyenburg. We gingen bij mensen langs om ze te vragen hoe ze hun buurt ervaren en wat er beter kan. Vrijwel iedereen die we spraken woont met heel veel plezier in Leyenburg. Men geniet er van de rust en de nabijheid van OV, winkels en het Zuiderpark.

lees verder »

Bedrijfsafval in binnenstad Den Haag loopt spuigaten uit (Westonline)

door Lobke Zandstra op 11 februari 2015

Het bedrijfsafval in het centrum loopt de spuigaten uit. Dat vindt de PvdA. De Haagse sociaaldemocraten trekken bij het college aan de bel, want zo kan het niet langer.Volgens de partij wordt het afval op de verkeerde tijden aangeboden.

lees verder »

PvdA stelt vragen over fietstrommels in de stad

door Lobke Zandstra op 9 februari 2015

Op basis van het meerjarenplan fietsen 2011-2014 zijn er op verschillende plekken in de stad fietstrommels geplaatst. Ook in Bezuidenhout zijn fietstrommels geplaatst. Bijvoorbeeld op het Eerensplein, de Juliana van Stolberglaan en de De Sillestraat. De stallingen lijken tot op heden niet gebruikt te worden.

lees verder »

Betere verlichting nodig tijdens verbouwing van VROM-gebouw bij Centraal Station

door Lobke Zandstra op 29 januari 2015

Vele vragen naar aanleiding van gesprekken met bewonersorganisaties stadsdeel Centrum. De PvdA heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een gesprek met de bewonersorganisaties van het stadsdeel Centrum. De partij wil weten hoe het zit met de verlichting bij het VROM-gebouw.

lees verder »

PvdA bezoekt het Wateringse Veld college en WZH Hoge Veld

door Lobke Zandstra op 27 januari 2015

Vorige week bracht ik samen met Wilja Krikke en bezoek aan het Wateringse Veld college en WZH zorg. Op de school werden we hartelijk ontvangen door de interim directeur. Het opvallende gebouw met zijn verwijzingen naar het kassengebied is een beetje kaal. Er komen daarom snel meer banken. Daarmee krijgen leerlingen meer plek en het

lees verder »

PvdA pleit voor een betere luchtkwaliteit in de stad

door Lobke Zandstra op 15 januari 2015

Het afgelopen najaar heb ik me verdiept in onze luchtkwaliteit. Dat viel nog niet mee. Het gaat om ingewikkelde materie, zonder makkelijke oplossing.    

lees verder »

Maximumsnelheid van 25 kilometer p/u straft fitte fietser

door Lobke Zandstra op 9 januari 2015

De PvdA Den Haag ziet niets in het idee van het CDA dat zij graag een maximum snelheid van 25 kilometer per uur willen voor fietspaden in Den Haag.  Fietsers moeten terecht kunnen op de fietspaden: snelle en minder snelle fietsers.

lees verder »

Fietsen in de stad

door Lobke Zandstra op 23 december 2014

Woensdag 3 december fietste ik samen met onder andere Wil Bianchi en Daan Goedhart van de Fietsersbond door Den Haag. Het was een ijzige ochtend met zelfs een paar sneeuwvlokken. Het blijft goed om met elkaar te kijken naar de inrichting van de stad en de uitwerking van herinrichting voor fietsers. Pas als je er

lees verder »

Duurzame stad

door Lobke Zandstra op 22 december 2014

In het kader van duurzaamheid is er veel te zien en te doen in de stad. Op dit moment zijn we als Raad in afwachting van de nieuwe plannen van de wethouder. Een mooi moment om in de stad op pad te gaan.       Quartier Laak  Samen met Tobias Dander (D66) was ik

lees verder »

Op bezoek bij de HTM: werken aan goed OV

door Lobke Zandstra op 9 december 2014

Gister was ik samen met Duco Hoogland (Tweede Kamerlid), Walther Schoorl, Amarins Komduur (raadslid PvdA Nootdorp), Marieke van Bijnen (fractievoorzitter PvdA Nootdorp) en Willem Minderhout (commissielid PvdA Zuid-Holland) op bezoek bij de HTM (Haagse Tram Maatschappij). Openbaar vervoer is erg belangrijk voor de stad en voor de regio.

lees verder »

Op bezoek bij Den Haag in Transitie

door Lobke Zandstra op 8 december 2014

Onlangs bracht ik samen met Tobias Dander van D66 een bezoek aan Den Haag in Transitie. Ze zien zichzelf als een platform voor verbinding, innovatie en participatie in duurzame wijk- en buurtinitiatieven. Ze zijn gevestigd in een voormalig buurthuis in de Witte de Withstraat. Wij zagen vandaag veel enthousiasme voor duurzaamheid en voor de stad.

lees verder »

Meer ondersteuning en waardering voor bewonersorganisaties en -initiatieven!

door Lobke Zandstra op 3 december 2014

Bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven organiseren elk jaar honderden activiteiten in de stad. Daarom moeten we deze organisaties koesteren en versterken. Veel Hagenaars weten niet wat hun bewonersorganisatie doet of welke bewonersinitiatieven er actief zijn in hun buurt.

lees verder »

Grondwateroverlast: problemen aanpakken, klachten oplossen

door Lobke Zandstra op 28 november 2014

Woensdag spraken we in de commissie Leefomgeving over grondwateroverlast. Deze werkbespreking vond plaats mede naar aanleiding van klachten van bewoners die veel last hebben van water in hun kelders, natte muren en vocht in hun woning. Deze bewoners deden ook mee aan de werkbespreking.

lees verder »

Groot potentieel sportverenigingen Wateringse Veld

door Lobke Zandstra op 25 november 2014

Sporten is belangrijk. Sporten is goed voor de gezondheid en zorgt voor verbondenheid in de stad. Het is belangrijk dat er door iedereen in de stad gesport kan worden en dat er voldoende voorzieningen zijn. Mijn collega Rajesh Ramnewash vraagt hier dan ook regelmatig aandacht voor in de raad.

lees verder »

Update #Fietsfrustraties

door Lobke Zandstra op 20 november 2014

Enige weken geleden vroeg ik inwoners van Den Haag hun fietsfrustraties bij mij te melden. Op deze oproep ontving ik bijna vijftig reacties. Ik heb de meldingen geordend naar onderwerp en stadsdeel.

lees verder »

PvdA en VVD willen cultuuromslag dienstverlening Haagse Stadhuis

door Lobke Zandstra op 13 november 2014

De PvdA en de VVD willen een grote cultuuromslag in het Haagse stadhuis als het gaat om de dienstverlening naar de stad. Daarom komen de twee coalitiepartijen woensdag met de discussienota ‘Dienstverlening 3.0: Vertrouwen op Haagse kracht waarmaken’.

lees verder »

Commissie Leefomgeving: goede fietspaden en schone straten.

door Lobke Zandstra op 7 november 2014

Vandaag spraken we in de commissie Leefomgeving over de openbare ruimte, duurzaamheid, verkeer en milieu. Namens de PvdA vroeg ik onder andere aandacht voor onderstaande punten. Het college geeft aan dat de basis van onze buitenruimte op orde is en moet dat blijven. Daar is de PvdA het natuurlijk helemaal mee eens. Nieuwe initiatieven mogen

lees verder »

Geef je feedback over dienstverlening gemeente!

door Lobke Zandstra op 5 november 2014

De gemeente doet heel veel goed, maar het kan altijd beter. Op de vorige ALV kreeg ik een aantal hartenkreten mee als het gaat om het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente: De ambtenaar is er voor burger Communicatie goed en luister naar de individuele casus Persoonlijk contact moet mogelijk zijn ‘Click’ is niet

lees verder »

Verder werken aan goede dienstverlening en bewonersparticipatie

door Lobke Zandstra op 5 november 2014

Vandaag spraken we in de commissie Bestuur over dienstverlening en bewonersorganisaties. Dienstverlening van de gemeente aan Haagse inwoners, organisaties en bedrijven is een van de belangrijkste dingen die je als gemeente doet. De gemeente en de raad werken immers voor een betere stad en toegankelijke stad voor iedereen. Er zijn de afgelopen jaren verschillende trajecten

lees verder »

Samen dienstverlening verbeteren!

door Lobke Zandstra op 20 oktober 2014

De gemeente doet heel veel goed, maar het kan altijd beter. Op de vorige ledenvergadering van de PvdA Den Haag kreeg ik een de volgende hartenkreten mee als het gaat om het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente.

lees verder »

Campagnetraining voor Oekraïnse jonge sociaaldemocraten

door Lobke Zandstra op 16 oktober 2014

Afgelopen week gaf ik een training in Kiev, Voor de FMS schreef ik dit verslag.   Dit weekend waren Lianne Raap en Lobke Zandstra in Kiev om een training te verzorgen aan onze partner New SD Platform. Oekraïne staat volop in de Nederlandse belangstelling. Helaas niet in goede zin: de Krim, een vliegtuigramp en een

lees verder »

Op werkbezoek in Wateringse Veld

door Lobke Zandstra op 10 oktober 2014

Woensdagochtend heb ik samen met Wilja Krikke van het PvdA-wijkteam Wateringse Veld een werkbezoek gebracht aan Wateringse Veld. Sinds deze zomer ben ik – naast Leidschenveen en Ypenbrg – stadsdeelwoordvoerder voor Wateringse Veld.

lees verder »

PvdA en D66: ‘pak afval naast vuilcontainers harder aan’

door Lobke Zandstra op 1 oktober 2014

De PvdA en D66 in Den Haag willen dat afval naast ondergrondse containers (ORAC’s) harder wordt aangepakt. Veel mensen kijken uit naar het moment dat ORAC’s in hun wijk worden geplaatst. Helaas gaat het na het plaatsen niet overal goed. PvdA-raadslid Lobke Zandstra: “Op sommige plekken wordt bijna dagelijks afval bijgeplaatst. Dat levert overlast op

lees verder »

Meld je #fietsfrustraties bij Lobke!

door Lobke Zandstra op 25 september 2014

Binnenkort wordt er in de gemeenteraad gesproken over fietsen in Den Haag. Dan praten we bijvoorbeeld over fietsparkeren, fietspaden, veilig fietsen, het toegankelijk maken van huurfietsen voor toeristen en de mogelijkheid van groene zones. Lobke Zandstra is de woordvoerder van de PvdA op dit onderwerp. En zij hoort graag uw fietsfrustraties. Welk kruispunt komt u nauwelijks overheen

lees verder »

Schriftelijke vragen over Berlagebankjes Hofvijver

door Lobke Zandstra op 4 september 2014

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen, Vorige week berichtte Omroep West over de slechte kwaliteit van de Berlagebanken bij de Hofvijver.

lees verder »

Fietsparkeren kan aantrekkelijker

door Lobke Zandstra op 24 juli 2014

Den Haag wil het fietsen in de stad stimuleren door de aanleg van aantrekkelijke veilige fietsroutes en voldoende fietsparkeerplaatsen rond de stations en winkelcentra. Ook na uitbreiding van de parkeercapaciteit zullen veel fietsers rond stations en het centrum problemen ondervinden met het zoeken naar een vrije plek en terugvinden van hun fiets na afloop.

lees verder »

Gebruik de denkkracht van Den Haag

door Lobke Zandstra op 11 juli 2014

Bewonersorganisaties en groepen actieve burgers (bv. buurtpreventieteams) spelen een belangrijke rol in de stad. Veel bewoners nemen initiatieven in hun wijk of stadsdeel die ook goed passen in andere delen van de stad

lees verder »

Aan de slag in Ypenburg!

door Lobke Zandstra op 2 juli 2014

Op 27 februari jl. vond er in het Piet Vink Centrum in Ypenburg een verkiezingsdebat plaats. Veel verschillende politieke partijen waren daar aanwezig. Ik was daarbij namens de PvdA. Veel van de onderwerpen die tijdens het debat aan de orde kwamen, konden op brede steun van de aanwezige bewoners en politieke partijen rekenen.

lees verder »