Marije Talstra

Fractievertegenwoordiger

Zorg, welzijn, jeugd - decentralisaties - Haagse Hout en Mariahoeve

Het is een eer om in de komende periode fractievertegenwoordiger te zijn voor de belangrijke thema’s zorg, welzijn, jeugd en decentralisaties. Ik wil me inzetten voor goede toegankelijke zorg in alle wijken van Den Haag. Ik sta voor gelijke kansen en een overheid die initiatieven van burgers mogelijk maakt, die verbindt en ondersteunt. Samen met mijn partner en twee kinderen woon ik in Bezuidenhout. De wijken Mariahoeve en Haagse Hout hebben mede daarom mijn specifieke aandacht. Ik vind het belangrijk om samen met buurtbewoners op te trekken en beleidsterreinen als zorg, wonen en ruimtelijke ordening te verbinden. Als u ideeen heeft hoe het beter kan, aarzel niet om contact op te nemen.

Den Haag moet koploper worden in toegankelijkheid voor mensen met een beperking

door Marije Talstra op 21 juli 2017

Den Haag moet meer ambitie tonen om de stad toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Een jaar geleden tekende Nederland het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking na een lange inspanning van voormalig PvdA Tweede Kamerlid Otwin van Dijk. “Nu is het zaak om ervoor te zorgen dat het niet blijft

lees verder »

Garandeer specialistische zorg voor gehandicapte kinderen!

door Marije Talstra op 8 mei 2017

Leven met een kind met een zware handicap is vaak ingewikkeld. De overheid is er om ouders te ondersteunen en te helpen waar dat nodig is. De afgelopen weken luidden de ouders van deze kinderen de noodklok. Via #ikziejewel wordt op twitter aandacht gevraagd. KassaTV wijdt er een uitzending aan en in een artikel in

lees verder »

Betere hulp voor economisch daklozen

door Marije Talstra op 5 april 2017

In de nasleep van de economische crisis zien daklozenorganisaties steeds vaker dat er een nieuwe groep mensen bij hen aanklopt voor hulp: economisch daklozen. Mensen die geen psychische aandoening hebben of een verslaving, maar die op straat zijn beland door financiële problemen, uithuiszetting, het verliezen van een baan of het eindigen van een relatie. Zij

lees verder »

Meer aandacht voor jonge mantelzorgers

door Marije Talstra op 23 februari 2017

Maar liefst 86.000 Hagenaars zorgen voor iemand in hun directe omgeving. Dat is bijna één vijfde van de inwoners van Den Haag. Onder deze mantelzorgers zijn veel jongeren die zorgen voor hun vader, moeder, broertjes of zusjes. Inschattingen zijn dat 1 op de 10  tot 1 op de 4 mantelzorgers tussen 12 en 24 jaar

lees verder »

PvdA blij met opening vondelingenkamer Juliana Kinderziekenhuis

door Marije Talstra op 21 december 2016

De PvdA is blij dat vandaag een vondelingenkamer in het Juliana Kinderziekenhuis wordt geopend. In de kamer kunnen radeloze moeders anoniem hun pasgeboren baby achterlaten wanneer zij er niet voor kunnen zorgen. Helaas is een vondelingenkamer hard nodig in Den Haag. Onze stad heeft de “eer” om de lijst van gemeenten met de meeste dood

lees verder »

Wmo: nog een wereld te winnen in de Haagse zorg

door Marije Talstra op 13 december 2016

Vorige week sprak de gemeenteraad over de Wmo. De gemeente is nu twee jaar verantwoordelijk voor huishoudelijke hulp en dagbesteding en begeleiding van ouderen en mensen met een beperking. Veel dingen gaan goed, maar er kan ook nog een hoop beter.

lees verder »

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: iedereen verdient een veilig thuis

door Marije Talstra op 15 september 2016

Helaas is voor te veel Hagenaars hun huis door mishandeling geen veilige omgeving. Daarom sprak de gemeenteraad vandaag over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Want huiselijk geweld en kindermishandeling moeten zoveel mogelijk worden voorkomen, zo snel mogelijk herkend, erkend en behandeld. Zodat de veiligheid van slachtoffers en betrokkenen voorop staat. In de voortgangsrapportage

lees verder »

#1DenHaag, ook voor Hagenaars met een beperking

door Marije Talstra op 27 juni 2016

Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad over de nota ‘Sterk zijn Hagenaars met een beperking’, over hoe we Den Haag op alle denkbare manieren toegankelijker maken voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het college heeft een aantal goede plannen: er komt meer aandacht voor mensen met een beperking met een niet-westerse achtergrond en licht verstandelijk

lees verder »

Minder baby’s sterven vroegtijdig, aandacht blijft nodig

door Marije Talstra op 25 mei 2016

Het aantal Haagse baby’s dat in de periode vanaf 22 weken zwangerschap tot een week na de geboorte overlijdt (perinatale sterfte) is afgenomen. Terwijl in de periode 2000 – 2008 nog 11 op de 1000 baby’s vroegtijdig stierf, is dit tussen 2009 – 2014 afgenomen naar 8,7 sterfgevallen per 1000 baby’s. Er zijn dus flinke

lees verder »

Meer aandacht nodig voor cultuursensitieve jeugdhulp

door Marije Talstra op 29 april 2016

Gisteren werd de jaarrapportage Jeugdhulp besproken in de gemeenteraad. 5772 gezinnen kregen in 2015 hulp in Den Haag met bijvoorbeeld opvoeden of bij andere problemen in het gezin. Bij het verschijnen van deze jaarrapportage hebben we al onze zorgen geuit over de wachtlijsten die er zijn bij de jeugdteams. De wethouder heeft aangegeven dat urgente

lees verder »

Eén jaar Wmo in Den Haag: tijd voor een tussenbalans

door Marije Talstra op 31 maart 2016

Vandaag sprak de raadscommissie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Sinds vorig jaar is de gemeente verantwoordelijk voor een deel van de zorg, waaronder huishoudelijke hulp en dagbesteding. We zien dat zorgprofessionals en ambtenaren afgelopen jaar hard gewerkt hebben om de veranderingen succesvol te laten verlopen: hulde daarvoor! Nu er zoveel verandert blijft het zaak om het

lees verder »

#PvdAindeBuurt: Speeddaten en fietsen in Mariahoeve

door Marije Talstra op 8 maart 2016

Op vrijdag 23 januari bezochten de PvdA fractie en het wijkteam Mariahoeve. Het bezoek bestond uit 3 onderdelen: een presentatie door de stadsdeelorganisatie, een speeddate met een aantal belangrijke spelers uit de wijk en een fietstocht door de wijk.

lees verder »

#PvdAindeBuurt: de actieve bewoners van Mariahoeve

door Marije Talstra op 26 januari 2016

Zaterdag is de PvdA gaan praten met verschillende actieve bewoners in Mariahoeve. We begonnen de ochtend met een gesprek met de voorzitter van de winkeliersvereniging Winkelcentrum Mariahoeve. Hij is zelf ondernemer – kaasspecialist – in het winkelcentrum en we ontmoeten elkaar bij lunchroom Big Ben.

lees verder »

Op bezoek bij Royaal Zorg

door Marije Talstra op 14 januari 2016

Vorige week donderdag ging de raadscommissie Samenleving, met fractievertegenwoordiger Marije Talstra namens de PvdA, op werkbezoek bij thuiszorgorganisatie Royaal Zorg en Clementia Zorgverleners. Met 250 medewerkers en 700 cliënten, voornamelijk in de Schilderswijk en Escamp, is het een relatief kleine zorgorganisatie.

lees verder »

Plannen Scheveningen Boulevard kunnen seniorvriendelijker.

door Marije Talstra op 7 januari 2016

De PvdA wil meer aandacht voor senior in het plan ‘De Kust Gezond’, dat vanavond in de Haagse gemeenteraad wordt besproken. “Laten we niet alleen de kust gezond houden, maar ook onze ouderen. Daarom willen we graag dat er fitnesstoestellen komen, belevingsroutes voor demente ouderen, goede fietsroutes en een goede stop voor de taxibus”, stellen

lees verder »

#PvdAindeBuurt: Mariahoeve

door Marije Talstra op 30 november 2015

Vorige week is de fractie van de PvdA Den Haag samen met het wijkteam Bezuidenhout Mariahoeve op werkbezoek geweest naar Mariahoeve om met bewoners en organisaties in gesprek te gaan. Het thema van het werkbezoek was de ontwikkeling van een brede buurtschool naast het Diamanttheater en wijkpark De Horst.  

lees verder »

Zorgen over gebruik en toegankelijkheid jeugdhulp

door Marije Talstra op 30 september 2015

De PvdA is geschrokken van de uitkomsten van landelijk onderzoek waaruit blijkt dat onder specifieke groepen het jeugdzorggebruik significant hoger ligt dan bij andere groepen. Ook zijn er specifieke migrantengroepen waarvoor geldt dat zij in veel mindere mate in contact komen met jeugdhulp

lees verder »

PvdA bezorgd: kwart zwangere vrouwen niet op tijd met prenatale zorg

door Marije Talstra op 4 juni 2015

De PvdA is bezorgd over de hoge babysterfte in Den Haag. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan vermindering van de hoge sterfte, maar het is onduidelijk of dit effect heeft gehad. De sociaaldemocraten zullen donderdag bij de bespreking van de jaarrekening vragen naar de geboekte resultaten.

lees verder »