Redactie

PvdA Den Haag zoekt drie nieuwe bestuursleden!

door Redactie op 12 december 2015

In mei 2014 is dit afdelingsbestuur gestart aan haar bestuursperiode van twee jaar. Hierin staan het activeren van leden en een linkse actieve politiek centraal. In het eerste bestuursjaar hebben we met name ingezet op versteviging van de positie van de werkgroepen, stimulering van inhoudelijk debat, revitalisering van de wijkteams, uitbouw van de activiteiten van

lees verder »

Steun de Voedselbank!

door Redactie op 10 december 2015

Ook dit jaar zet Omroep West zich een week lang keihard in voor de Voedselbanken in onze regio. Vanaf 11 december kun je ook je steentje bijdragen door houdbare producten in te leveren bij één van de verzamelpunten, waaronder alle Hoogvliet supermarkten. Help samen met ons mee!  

lees verder »

Debat: Werken aan werk in Den Haag

door Redactie op 10 december 2015

Op 12 december organiseert de PvdA Den Haag het debat Werken aan Werk in Den Haag. Sprekers zijn onder meer staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma, wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rabin Baldewsingh en woordvoerder Sociale Zaken Tweede Kamer Roos Vermeij. Iedereen is van harte welkom.

lees verder »

Nieuw platform voor directe (digitale) ledendemocratie PvdA

door Redactie op 7 december 2015

PvdA-leden kunnen nu directe invloed uitoefenen op de koers van de partij! Via https://platform.pvda.nl kan elk lid zelf moties indienen, bediscussiëren en daar steun voor vergaren. Hiermee kunnen leden inhoudelijke bijdragen leveren aan het partijcongres! 

lees verder »

In memoriam Martha Tomeij (86)

door Redactie op 5 december 2015

Van vrijdag op zaterdag is onze lieve en actieve partijgenoot Martha Tomeij op 86-jarige leeftijd overleden. Martha was tot voor kort nog altijd zeer actief in de stad en voor onze partij. Altijd opgewekt, altijd in voor een praatje, altijd aanwezig.

lees verder »

Jongeren ‘buiten beeld’ aan het werk in Den Haag

door Redactie op 3 december 2015

Uit cijfers van het CBS blijkt dat van de vier grootste gemeenten in Nederland Den Haag met bijna 10% het grootste aandeel jongeren ‘buiten beeld’ kent. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als gemiddeld in Nederland. De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld.  

lees verder »

Gemeente Den Haag neemt 200 mensen op beschutte werkplekken in dienst

door Redactie op 28 november 2015

Zo’n 18.000 chronisch zieken en gehandicapten krijgen van de gemeente eind dit jaar een extraatje van 50 euro. Ook neemt het Haagse stadsbestuur nog eens 200 mensen met een beperking in dienst.  

lees verder »

#PvdAindebuurt: Bezuidenhout

door Redactie op 18 november 2015

Deze week is het voormalige ministerie van SZW volledig in gebruik genomen als noodopvang vluchtelingen. Dat na de nodige onhandigheden de afgelopen weken: gedoe over vergunningen en het feit dat het COA de verkeerde groep naar de noodopvang stuurde: statushouders in plaats van mensen voor of in de asielprocedure.

lees verder »

Resultaten begrotings-behandeling: investeren, niet reserveren

door Redactie op 16 november 2015

Vorige week werd de begroting voor 2016 behandeld in de Haagse gemeenteraad. Een belangrijk debat waarna wordt besloten over de besteding van de middelen voor het komend jaar. Fractievoorzitter Martijn Balster is tevreden met de uitkomsten: “we gaan onverminderd door met de investeringen in werk, economie en een fatsoenlijk sociaal vangnet.

lees verder »

#InDeRaad: PvdA wil meer investeren in de stad

door Redactie op 5 november 2015

Vandaag spreken we over de programmabegroting van 2016 – 2019. De PvdA zet stevig in op meer investering in de stad, die ten goede komen aan de inwoners van onze stad. Dat betekent: aan de slag met het bouwen van meer huurwoningen, investeren in taal en wijkeconomie. 

lees verder »

Heb jij ideeën voor de stadsconferentie 2016?

door Redactie op 19 oktober 2015

In het voorjaar van 2016 staat de jaarlijkse stadsconferentie weer in de planning. We vinden het als bestuur erg belangrijk dat leden mee kunnen denken over het thema en de invulling van deze voor de PvdA Den Haag belangrijke dag. Heb jij een goed idee voor het thema van deze stadsconferentie en/of vind je het

lees verder »

Kandidaatstelling landelijk Partijbestuur en Presidium

door Redactie op 18 oktober 2015

Op het congres van 13 februari 2016 zal een deel van het partijbestuur worden gekozen. Om de twee jaar wordt ongeveer de helft van het partijbestuur gekozen voor een periode van vier jaar. Het partijbestuur bestaat uit elf leden, waarvan in 2016 zeven posities opengesteld worden voor verkiezing.

lees verder »

In Memoriam: An Klein Meuleman

door Redactie op 14 oktober 2015

Na een korte periode van ziekte is An Klein Meuleman op zaterdag 3 oktober jl. toch nog vrij onverwacht overleden. An is ruim 84 jaar geworden. Zij laat twee dochters en schoonzoons, een zoon en schoondochter, acht kleinkinderen en zelfs 1 achterkleinkind na.

lees verder »

Den Haag geeft mensen die vluchten voor oorlog een veilige plek

door Redactie op 13 oktober 2015

“Den Haag laat haar sociale gezicht zien”, is de eerste reactie van PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. Den Haag realiseert noodopvang voor 600 vluchtelingen in het voormalig ministerie van Sociale Zaken. De plannen voor statushouders worden nu ook snel concreter, zo worden er spoedig 100 mensen opgevangen in Scheveningen.

lees verder »

Oproep: Van Waarde observatorium

door Redactie op 27 september 2015

De Wiardi Beckman Stichting onderzoekt onder de noemer ‘Van Waarde Lokaal’  hoe de decentralisatie van onze verzorgingsstaat uitpakt in het leven van mensen die zorg of hulp nodig hebben (of die juist zorg of hulp verlenen) of die op zoek zijn naar werk (of die juist anderen helpen bij het vinden van werk). Dat onderzoek vindt

lees verder »

Vacature beleidsmedewerker

door Redactie op 22 september 2015

De Haagse gemeenteraadsfractie van de PvdA is op zoek naar kandidaten voor de functie van beleidsmedewerker voor 32 uur per week in een team met twee andere medewerkers.De functie is in beginsel voor 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd. 

lees verder »

Stevige ambitie nodig van raad en college voor opvang vluchtelingen

door Redactie op 16 september 2015

De PvdA Den Haag vindt dat de stad zich duidelijk en stevig moet uitspreken voor ruimhartige opvang van vluchtelingen in de stad. De partij heeft daarom een debat aangevraagd over de vluchtelingenopvang tijdens de raadsvergadering van morgen.

lees verder »

Wethouder Van Engelshoven (D66) onnodig kwetsend naar bewonersorganisaties

door Redactie op 9 september 2015

De Haagse PvdA vindt de opmerkingen van D66-wethouder Ingrid van Engelshoven over de bewonersorganisaties onnodig kwetsend en ongenuanceerd. PvdA-raadslid Lobke Zandstra: “De bewonersorganisaties hebben de afgelopen jaren veel veerkracht getoond ondanks vele veranderingen. Bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven organiseren elk jaar honderden activiteiten in de stad. Daarom moeten we deze organisaties koesteren en versterken. Niet onnodig kwetsen zoals Van Engelshoven doet”.   De sociaaldemocraten hebben schriftelijke vragen

lees verder »

Hoogheemraadschap gooit bijstandsgezin in diepe schulden! 

door Redactie op 3 september 2015

De PvdA is woest over de plannen van Hoogheemraadschap Delfland om de kwijtscheldingsregeling voor bijstandsgerechtigden af te schaffen. Door de afschaffing moeten mensen die minder dan het sociaal minimum verdienen straks elk jaar 283 euro extra betalen. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “Deze plannen zijn ongelooflijk dom en asociaal.

lees verder »

#PvdAindeBuurt: Mariahoeve

door Redactie op 2 september 2015

Onlangs was de PvdA Den Haag in Mariahoeve. We belden aan bij bewoners aan de Ivoorhorst, Vlamenburg, Hongarenburg en aan Zwedenburg.  

lees verder »

Niemand op de vlucht in Den Haag

door Redactie op 8 augustus 2015

De afgelopen weken is er nogal wat te doen om de huisvesting van asielzoekers. Als stad van recht en vrede heeft Den Haag de morele plicht om iedereen een dak boven het hoofd te bieden. Sterker nog: iedereen heeft recht op een betaalbare woning in dit land.

lees verder »

Algemene beschouwingen: de resultaten!

door Redactie op 3 juli 2015

Tijdens de Algemene Beschouwingen kreeg de PvdA-fractie een flink aantal toezeggingen van het college. Daar zijn we blij mee, dit zijn concrete voorstellen die de stad nog verder vooruit helpen. Lees ze hieronder.

lees verder »

Rosa-leergang gaat regionaal

door Redactie op 27 juni 2015

Na de zomer begint de 32e Rosa-leergang. Maar deze editie is anders dan de voorgaande: de meeste bijeenkomsten vinden in het gewest Zuid-Holland plaats. De Rosa-leergang is de kennismakingscursus van de PvdA voor leden die meer willen doen binnen de partij.

lees verder »

Goedwerkende pc of laptop over?

door Redactie op 27 juni 2015

Dit jaar knappen we ons partijkantoor op. Ook sommige apparatuur verdient revisie. Misschien staat bij jou thuis (of zakelijk) een pc of laptop stof te happen. Als die nog niet zo oud is en goed functioneert, dan geven wij die graag een tweede leven op ons partijkantoor. Verder zijn we op zoek naar een goede

lees verder »

Geschokt over uitkomsten rapport Arbeidsdiscriminatie

door Redactie op 17 juni 2015

De PvdA wil dat iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen op de arbeidsmarkt. Vanochtend is het “Op afkomst afgewezen”-onderzoek discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt gepresenteerd. Daaruit blijkt dat er ook in Den Haag enorm gediscrimineerd wordt. Dat is volgens de PvdA absoluut onacceptabel.

lees verder »

Evaluatie wijkaanpak: verschillen kleiner, maar aandacht blijft nodig!

door Redactie op 10 juni 2015

Het college is onlangs gekomen met het ambitieuze programma ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’. Dit is het nieuwe programma voor de wijkaanpak. De PvdA is blij met deze Wijkaanpak Nieuwe Stijl. Uit het onderzoek naar de bestedingen en effecten van het krachtwijkenbeleid 2008-2014 wordt duidelijk dat er nog veel werk te verzetten is.  

lees verder »

Rode lopers actief tijdens The Royal Ten

door Redactie op 9 juni 2015

Zondag 31 mei liepen een aantal Haagse leden mee met The Royal Ten. Ondanks het niet bepaald ideale weer was het druk en was heel hard van start gaan niet mogelijk. Al snel hadden de rode lopers een mooi tempootje te pakken. Met veel aanmoedigingen langs de kant van o.a. oud vice-voorzitter Jeroen van Els

lees verder »

Wijkaanpak helpt wijken kansen op- en aan te pakken!

door Redactie op 21 mei 2015

De PvdA is blij met de Wijkaanpak Nieuwe Stijl van het college. Het plan zet stevig in op sociale achterstanden in onze stad en gaat uit van de kracht van bewoners. We zullen verschillen moeten overbruggen. De wijkaanpak wordt geïntegreerd in stadsdelen. Wijken met achterstanden, wijken die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen voorrang.

lees verder »

Ideeën voor een moderne PvdA

door Redactie op 4 mei 2015

Het zoemt in de PvdA. Naast onvrede over het kabinetsbeleid heerst er een gevoel dat de partij achterhaalde verhalen vertelt, terwijl ontwikkelingen als individualisering, toegenomen educatie, ontkerkelijking, emancipatie, digitalisering, globalisering en migratie juist om nieuwe ideeën vragen. Eind april publiceerde Haags PvdA lid Wimar Bolhuis zijn ‘Positief Pamflet’. Hierin probeert hij op basis van idealen

lees verder »

Straatvegers in vaste dienst gemeente (NOS)

door Redactie op 3 mei 2015

Hagenaars die met behoud van een uitkering als straatveger werken, krijgen een vaste aanstelling. Vanaf september neemt de gemeente 260 straatvegers in dienst. Ze krijgen daarmee een volwaardige baan met het loon dat daarbij hoort, zegt wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA). “Mensen die werk verrichten, dienen hiervoor ook een inkomen te krijgen.” Uitkeringsgerechtigden die nu als

lees verder »

Paulien van der Hoeven nieuwe vicevoorzitter PvdA Den Haag

door Redactie op 3 mei 2015

Op de afdelingsvergadering van 14 april is Paulien van der Hoeven benoemd tot vicevoorzitter. Paulien volgt daarmee Desiree Curfs op. Paulien was al aangesteld als volger en kon om die reden het bestuur instromen, maar het afdelingsbestuur hechtte eraan om de invulling van deze belangrijke functie door de ALV te laten bekrachtigen.

lees verder »

#PvdAindeBuurt: Valkenboskwartier

door Redactie op 23 april 2015

Dinsdagavond was de PvdA Den Haag in het Valkenboskwartier. We spraken Hagenaars rond het Newtonplein, in de Noorderbeekdwarsstraat, de Teijlerstraat, het Kamerlingh Onnesplein en in de Reaumurstraat.

lees verder »

#PvdAindeBuurt: Escamp

door Redactie op 15 april 2015

Vrijdag 27 maart gingen Martijn Balster, Lobke Zandstra, Abderrahim Kajouane, Marije Talstra en Wimar Bolhuis namens de PvdA-fractie op werkbezoek in Escamp. We bezochten de Stichting Brede Buurtschool, het wijkcentrum Bouwlust en theater Dakota.  

lees verder »

‘Investeren in economie niet alleen voor de happy few’

door Redactie op 15 april 2015
Foto Pulicdomainpictures

Vandaag is de programmatische aanpak economie en werk, beter bekend als het ’10.000 banenplan’, behandeld in de commissie. Het is een enorme ambitie en er ligt de komende periode een moeilijke en zware opgave voor ons. Daarom is een ambitieus plan nodig en gaan we hard aan de slag om werkgelegenheid te creëren.

lees verder »

In memoriam: Noor van Kooperen

door Redactie op 10 april 2015

Deze week ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van Noor van Kooperen. De uitvaart van Noor heeft in besloten kring plaatsgevonden. Noor is bijna haar hele leven lid van de partij geweest en is altijd zeer actief geweest in onze afdeling. Van 1978 tot 1990 werkte Noor als fractiemedewerker en wethoudersvoorlichter.

lees verder »

PvdA: eerst de burger, dan de politiek

door Redactie op 25 maart 2015

De PvdA heeft het college voorgesteld om de burger eerder bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen en visies te betrekken. “Er moet een omslag in het denken over bestemmingsplannen komen”, aldus PvdA raadslid Jeltje van Nieuwenhoven, “Te vaak worden bewoners pas in een te laat stadium betrokken bij planontwikkelingen.”

lees verder »

Haagse arbeidskracht: blij met aanvalsplan 10.000 banen

door Redactie op 23 maart 2015

Het college presenteert vandaag haar 10.000 banenplan. Den Haag krijgt deze periode 10.000 extra banen, waarvan 3000 speciaal gericht op doelgroepen die extra aandacht verdienen. “De PvdA omarmt het 10.000 banenplan”, aldus PvdA fractievoorzitter Martijn Balster.    

lees verder »

PvdA’ers Zuid-Holland onderschrijven verklaring Eerlijk Werk

door Redactie op 13 maart 2015

Goed en eerlijk werk, daar maakt de PvdA zich sterk voor! Lodewijk Asscher pakt uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt krachtig en succesvol aan. Vorige week nam de Tweede Kamer nog unaniem een wet aan waarmee schijnconstructies op de arbeidsmarkt aangepakt worden. Ook de PvdA in de provincie, de waterschappen en gemeenten willen

lees verder »

Kom op 18 maart naar de uitslagenavond!

door Redactie op 12 maart 2015

De PvdA Den Haag organiseert op woensdag 18 maart een verkiezingsuitslagenavond. Alle PvdA leden uit Zuid-Holland zijn hier van harte welkom. De uitslagenavond vindt plaats in Grand Café de Tijd aan het Plein in Den Haag (adres: Korte Poten 1). Op meerdere schermen volgen we de NOS-uitzending en de eerste tussentijdse resultaten

lees verder »

De Rode Taxi rijdt weer op 18 maart

door Redactie op 11 maart 2015

Wilt u woensdag 18 maart graag uw stem uitbrengen voor Provinciale Staten en Waterschappen verkiezingen, maar bent u slecht ter been of om een andere reden minder mobiel? Schakel dan gratis de ‘rode taxi’ van de PvdA in! Mail zo snel mogelijk naar bestuurpvdadenhaag@gmail.com en wij zorgen ervoor dat iemand u ophaalt en weer thuis afzet.

lees verder »

Stemmen woensdag 18 maart

door Redactie op 3 maart 2015

Binnenkort kun je per persoon twee keer stemmen op de PvdA. De eerste stemkaart is voor de Provinciale Statenverkiezing, de tweede voor het Hoogheemraadschap Delfland. Bewaar beide stemkaarten goed en wandel 1 keer naar het stembureau voor 3 keer invloed. Via de Provinciale Staten heb je ook invloed op de Eerste Kamer.

lees verder »

ADO begint straatvoetbalcompetitie voor kinderen in de Schilderswijk (Omroep West)

door Redactie op 27 februari 2015

ADO Den Haag start volgende week een straatvoetbalcompetitie voor kinderen in de Haagse Schilderswijk. De Streetleague moet de betrokkenheid van kinderen bij hun buurt vergroten. De PvdA in de Haagse gemeenteraad wil dat de competitie over de hele stad wordt uitgerold.

lees verder »

Bezoek Mens en Tuin

door Redactie op 23 februari 2015

Woensdagochtend brachten Martijn Balster, Marije Talstra en Lobke Zandstra een bezoek aan Mens en Tuin. Ze bezochten de prachtige tuin en spraken met medewerkers en actieve vrijwilligers over hoe in de zorgtuin mensen worden begeleid en een dagbesteding krijgen.

lees verder »

Duizenden Hagenaars denken mee over hun wijk

door Redactie op 9 februari 2015

Bijna 6.000 mensen hebben vorig jaar bij de gemeente hun mening gegeven over activiteiten in hun eigen wijk. Nog niet eerder deden zoveel mensen mee aan de online enquête ‘Verbeter uw wijk’. In 2013 gaven 3.000 mensen hun visie, een jaar daarvoor nog maar 600. Wethouder Rabin Baldewsingh van Wijkaanpak is meer dan tevreden

lees verder »

Waterschapverkiezingen 18 maart 2015

door Redactie op 8 februari 2015

Op 18 maart heeft de kiezer een grote stem in het toekomstige waterbeheer, want dan wordt er niet alleen voor de Provinciale Staten gestemd, maar ook voor de waterschappen.  Samen zorgen zij voor schoon drinkwater en voor bescherming tegen het water van de zee en de rivieren. De Partij van de Arbeid is nu sterk

lees verder »

Kies de Kleur van je Hart: aftrap Provinciale Statenverkiezingen en waterschappen

door Redactie op 8 februari 2015

Op Valentijnsdag, zaterdag 14 februari, organiseren we samen met de PvdA Zuid-Holland de aftrap voor de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen. De aftrap vindt plaats in Theater De Vaillant en staat in het teken van ‘Kies de Kleur van je Hart’. Wij zijn bijzonder verheugd dat we staatssecretaris Jetta Klijnsma als onze eregast mogen ontvangen.

lees verder »

Extra vragen over tekort aan woningen voor statushouders

door Redactie op 5 februari 2015

De PvdA en de Haagse Stadspartij stellen vervolgvragen over het tekort een woningen voor statushouders. Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen van PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster blijkt dat Den Haag in 2014 de rijksdoelstelling voor de opvang van statushouders niet heeft gehaald. Deze achterstand wordt opgeteld bij de taakstelling voor 2015.

lees verder »

‘Veiligheid ouderen van grootste belang’. PvdA lanceert ideeën-campagne

door Redactie op 27 januari 2015

Binnenkort wordt in de Haagse raad het integraal veiligheidsplan besproken. De PvdA heeft voor elkaar gekregen dat hierin in het bijzonder aandacht komt voor de veiligheid van ouderen in Den Haag. Ouderen moet zonder zorgen hun boodschappen kunnen doen, goed met het openbaar vervoer kunnen en goede en veilige woonruimte hebben. Het langer thuis wonen,

lees verder »

PvdA stelt vragen over de beddenafbouw in de ggz

door Redactie op 26 januari 2015

Uit onderzoek van het Trimbos Instituut in opdracht van het ministerie van VWS blijkt dat de beddenafbouw in de ggz sneller gaat dan afgesproken. Al in 2018 zal het aantal intramurale bedden met een derde zijn afgenomen. De PvdA Den Haag heeft naar aanleiding van het onderzoek vragen gesteld aan het college.

lees verder »

Werkbezoek PvdA aan Laakkwartier

door Redactie op 19 januari 2015

Op vrijdag 16 januari jl. bracht de Haagse PvdA-fractie een werkbezoek aan het stadsdeel Laak. Het werkbezoek startte bij paviljoen Kobus aan de Trekweg, het etablissement van Coöperatief Eigenwijzer.    

lees verder »