Verkiezings-programma Commissie 2018

De verkiezingsprogrammacommissie 2018
Op de ALV van 11 oktober 2016 is de verkiezingsprogrammacommissie geïnstalleerd. Deze commissie heeft als taak om samen met de leden en de bewoners van de stad te komen tot een stevig sociaal-democratisch program voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Leden bepalen wat er in het verkiezingsprogramma komt door te participeren in werkgroepen, wijkteams en andere onderdelen van de afdeling. Zij stemmen bovendien in de ALV over dat programma. Naast de leden, de fractie en het bestuur van PvdA Den Haag, zoekt de commissie veelvuldig contact met mensen met denkkracht, initiatief en inspirerende verhalen buiten de afdeling.

Het proces waarin het verkiezingsprogramma tot stand komt wordt begeleid door:

 • Johan Sterrenburg (voorzitter)
 • Kirsten van den Hul
 • Abderrazzak Afkyr
 • Marije van Rest
 • Mikal Tseggai
 • Kai Yin Or

Naast het faciliteren van inbreng voor het verkiezingsprogramma, schrijven deze personen ook daadwerkelijk het verkiezingsprogramma en zorgen zij voor een aantrekkelijke en laagdrempelige vormgeving ervan.

Denk mee!

Heb jij goede ideeën voor het verkiezingsprogramma 2018 van de PvdA Den Haag? Laat de commissie dat dan weten! Er zijn verschillende manieren waarop je mee kunt denken:

 • Word lid van een werkgroep, wijkteam of het ombudsteam. De commissie benadert de komende tijd al deze groepen om in gesprek te gaan over het programma en om samen het gesprek met de stad te organiseren.
 • Schrijf je ideeën op in dit formulier en mail dit naar: programmapvdadenhaag@gmail.com.
 • Kom naar de Café Roods die de commissie in het voorjaar (samen met het bestuur) organiseert over enkele voor de PvdA cruciale thema’s. De commissie combineert deze politieke cafés met zogeheten tafels van 10, om in kleinere groepjes specifieke thema’s en dilemma’s te bespreken.
 • Drop je idee voor het verkiezingsprogramma in de ideeënbox op het partijkantoor (gebruik daarvoor bij voorkeur ook dit formulier).


Volg de commissie

 • Houd de nieuwsbrief van de PvdA Den haag in de gaten. De commissie doet hier regelmatig verslag van haar activiteiten, of vraagt jou per videoboodschap mee te denken over een specifiek thema of dilemma.
 • Houd ook de Facebookgroep van de PvdA Den Haag in de gaten. De commissie zal ook hier regelmatig om input vragen.

Contact: programmapvdadenhaag@gmail.com