Werkgroep Cultuur

De werkgroep kunst en cultuur voorziet de PvdA-fractie van gevraagd en ongevraagd advies over het cultuurbeleid in de gemeente Den Haag. Hierbij hebben we als belangrijkste streven dat er voldoende en diverse kunst moet zijn voor alle groepen van de bevolking: jong en oud, Nederlandstalig en anderstalig, arm en rijk. Kunst en cultuur moet daartoe meer nadrukkelijk aanwezig zijn in de wijken en op scholen. Wij streven naar een kunstenaarsklimaat waarin naast kunst met een grote K, waar Den Haag rijk aan is, ruimte is voor kunst met een kleine k en kunst van nog niet gevestigde kunstenaars.

Bulent Aydin (raadslid PvdA) is contactpersoon voor deze werkgroep (bulent.aydin@denhaag.nl)

Verslag werkgroep cultuur: Cultuureducatie Werkt

door Werkgroep Cultuur op 12 juli 2016

Cultuureducatie Werkt Op woensdag 6 juli 2016 kwam de werkgroep Cultuur bij elkaar in het Stadhuis. Op de agenda hadden we cultuureducatie staan, een belangrijk punt voor de PvdA en de werkgroep omdat wij vinden dat alle Haagse kinderen via school bekend en vertrouwd moeten raken met kunst en cultuur.

lees verder »