Werkgroep Onderwijs

De Werkgroep Onderwijs van de PvdA Den Haag verdiept zich in de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het (Haagse) onderwijs. De werkgroep kan de gemeenteraadsfractie van de PvdA gevraagd en ongevraagd van adviezen voorzien, waarbij zij zich als een ‘critical friend’ opstelt.

Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich bij deze werkgroep aansluiten. Niet alleen leden die beroepshalve met het onderwijs te maken hebben, maar ook ouders, studenten en andere belangstellenden.

Indien u belangstelling hebt om lid te worden van de werkgroep, of meer informatie wenst, kunt u terecht bij Rutger Boot (rjboot@hotmail.com) of André Stroop (HordijkStroop@maran.demon.nl).