Werkgroep Stad

Werkgroep Stad behandelt thematisch onderwerpen zoals grote bouwprojecten, woningbouw, ouderhuisvesting, studentenwoningen, grondbeleid, bestemmingsplannen, waterhuishouding, mobiliteit en samenwerking in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag MRDH. Samen met raadsleden en wijkteams wordt naar actuele onderwerpen onderzoek gedaan en specialisten en/of betrokkenen uitgenodigd op de bijeenkomst om van gedachte te wisselen.

Voorzitters:

Frits van Erpers Rooijaards
fristcaroline@ziggo.nl
Leo Oorschot
leooorschot@hotmail.com

Betaalbare woningen voor mensen met een kleine beurs!

door Werkgroep Stad op 1 oktober 2015

Blijft de sociale huursector nog overeind? De voortekenen zijn niet gunstig. Wij als PvdA zullen ons weer hard moeten maken voor deze sector om verdere afbraak te voorkomen. In het verleden wist de PvdA als geen andere partij hoe belangrijk een goede en betaalbare huisvesting voor iedereen is.

lees verder »

Den Haag, stad van wonen op het zand en in het veen

door Werkgroep Stad op 1 mei 2015

Den Haag, en steden in het algemeen, veranderen snel onder invloed van de revolutie in communicatie- en datatechnologie. De laatste dertig jaar is Den Haag zelfs in een stroomversnelling gekomen. Van een armlastige gehavende stad naar een welvarende aantrekkelijke stad. Helaas is deze welvaart niet voor iedereen. Met de 18% werkeloosheid lijkt het onderscheid tussen

lees verder »

De sociale kant van stadsvernieuwing

door Werkgroep Stad op 21 januari 2015

In Den Haag bestaan omvangrijke plannen om in Den Haag Zuidwest naoorlogse woningen te slopen. Deze woningen zouden niet meer voldoen aan de vraag. Daarnaast acht de gemeente het gewenst om meer hoger betaalden in bepaalde wijken te krijgen om die sociaal te versterken.

lees verder »