Wimar Bolhuis

Fractievertegenwoordiger

Financiën, Economie en Sport

Graag zet ik me in voor de stad waar ik opgroeide en me thuis voel. Ik zat in Den Haag op de basisschool en de middelbare school, woonde als student in de Stationsbuurt, Rivierenbuurt en Regentessekwartier, en woon nu met veel plezier in de Bloemenbuurt. Deze raadsperiode wil ik meebouwen aan een mooie, sterke en sociale stad achter de duinen. Als student werd ik lid van de PvdA, omdat alleen deze partij probeert elke mens een echte kans op zelfstandigheid, vrijheid en vooruitgang te bieden. Ook diegenen die een steuntje in de rug nodig hebben. En zo hoort het.

Wat doe ik in het dagelijks leven? Ik werk vier dagen in de week voor het ministerie van Financiën en schrijf één dag per week aan een proefschrift over de Nederlandse overheidsfinanciën aan de Campus Den Haag. Ik ben afgestudeerd econoom, bestuurskunde en sociaal psycholoog, en sport daarnaast relatief veel – hardlopen, voetbal en korfbal. Daarom voer ik, samen met Abderrahim Kajouane en Rajesh Ramnewash, voor de PvdA het woord op de onderwerpen Financiën, Economie en Sport. Als u suggesties heeft hoe het gemeentelijk beleid beter kan, bel of mail mij (06-16490661 of wimar.bolhuis@denhaag.nl).

Hulp voor sportbesturen bij vermoedens van seksueel misbruik

door Wimar Bolhuis op 28 februari 2017

Recent werd onderzoek openbaar dat signalen en meldingen van seksueel misbruik op Nederlandse amateursportclubs door het bestuur niet altijd goed worden opgepikt. De PvdA-fractie vindt dit erg zorgelijk. We willen dat er in de lokale Haagse sportwereld op de juiste manier wordt omgegaan met meldingen van seksueel misbruik.

lees verder »

Financiële vragen aan wethouder De Bruijn

door Wimar Bolhuis op 5 november 2014

In de commissie Bestuur besprak ik namens de PvdA vanmiddag de financiën met wethouder De Bruijn. Mijn inbreng had 3 hoofdpunten: de Asscher- en Van Rijn gelden, uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied voor onze wens van een progressieve OZB, en de noodzakelijke verbeterslag in transparantie van de begroting. 1) De PvdA wil dat de Van

lees verder »