Algemene Leden Vergadering + Fractieverantwoording PvdA Den Haag

25 juni 2019, van 19:00 tot 22:00, Migratiemuseum | Migratiemuseum

Beste partijgenoot,

Graag nodigt het afdelingsbestuur u uit voor de eerstvolgende ledenvergadering van de Haagse PvdA. De ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 25 juni 2019 en zal in het teken staan van de fractieverantwoording.

Bijeenkomst: Algemene Leden Vergadering
Datum: dinsdag 25 juni 2019
Tijdstip: 1900 uur (inloop)
Locatie: Migratiemuseum, Hogezand 42, 2512 EM, Den Haag

19:00 – Inloop
19:50 – Haagse held
20:00 – Fractieverantwoording: Presentatie door fractie
20:20 – Cultureel intermezzo
20:30 – Ronde 1 – Interactieve tafelgesprekken: in gesprek met de fractieleden
21:00 – Ronde 2 – Interactieve tafelgesprekken: in gesprek met de fractieleden
21:30 – Plenaire sessie: Conclusies en discussie
22:00 – Afsluiting en borrel

De agenda en de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 09 april 2019 zullen uiterlijk een week voor de vergadering per mail worden toegezonden. Kopieën zijn opvraagbaar en ook ter plekke, in beperkte oplage, voorhanden.