23 mei, om 22:00

Algemene Ledenvergadering

Beste partijgenoot,

Graag nodigt het afdelingsbestuur je uit voor de eerstvolgende ledenvergadering van de PvdA Den Haag. De ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 23 mei in het Korzo theater. Op de agenda staan onder meer de benoeming van de nieuwe bestuursleden, en de verantwoording van de jaarrekening.

Bijeenkomst: ledenvergadering
Datum: dinsdag 23 mei 2017
Tijdstip: 19:30 uur (inloop) 20:00 uur (aanvang vergadering)
Locatie: Korzo, Prinsesstraat 42

De agenda van de ledenvergadering en de bijbehorende stukken zullen uiterlijk een week voor de vergadering per mail worden toegezonden. Kopieën zijn opvraagbaar en ook ter plekke, in beperkte oplage, voorhanden.

Voor verdere vragen, schroom vooral niet om contact met ons op te nemen. Graag tot op dinsdag 23 mei.