23 september 2017, om 15:00 | Partijkantoor, Stationsweg 10b

Bespreking verkiezingsprogramma

Deze weken wordt de laatste hand gelegd op het verkiezingsprogramma. Op de ALV van 3 oktober wordt het programma voorgelegd aan de leden. Op deze ALV is er de mogelijkheid amendementen in te dienen. Daarom wordt op zaterdag 23 september een middag gehouden om ideeën en opmerkingen alvast te inventariseren, en gezamenlijk amendementen uit te denken. De verkiezingsprogrammacommissie geeft eerst een toelichting op het ontwerpprogramma. Nadien kunnen ter plekke amendementen worden opgesteld met ondersteuning van de commissie partijdemocratie.