Door Martijn Balster op 22 februari 2017

#1Den Haag in de praktijk: Laak is te mooi om wegwerpwijk te zijn

 

Een aantal actieve buurtbewoners aan de Van Musschenbroekstraat heeft de koppen bij elkaar gestoken. Gedreven als ze zijn om van hun buurtje in het Laakkwartier iets moois te maken. “Leve Laak”, noemen ze zichzelf. Maar ook vanuit bezorgdheid. Bijvoorbeeld over toen er iemand voor de coffeeshop aan de rand van het Puntpark werd neergeschoten. Zorgen over of hun kinderen veilig konden spelen in het park. Op de Van Musschenbroekstraat wordt vaak te hard gereden, dat helpt ook niet mee. En, er is weinig verbinding. Door het snelle verloop in de wijk. Een kwart van de bewoners wisselt van woning per jaar.

Vorige week zaterdag presenteerde de PvdA een wijkrapport over het stadsdeel Laak. Na vele gesprekken met buurtbewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn we gekomen tot een fiks aantal adviezen aan het stadsbestuur, om Laak snel nog mooier te kunnen maken dan het nu al is. De belangrijkste: doe wat aan de kwaliteit van de particuliere huurwoningen. Waarom? Omdat de kwaliteit zienderogen achteruit kachelt. Omdat er tal van huisjesmelkers zijn die de rechten van huurders niet respecteren. En omdat we – nog aanmerkelijk slechter dan bij corporatiewoningen – veel te weinig aan onderhoud gedaan wordt. Hierdoor wonen veel mensen in slechte omstandigheden, met alle gevolgen van dien: gezondheidsproblemen, gebrekkige ontwikkelingen, armoede en geen sociale contacten.

Fiets eens door Laak Centraal – tussen de Rijswijkseweg en de Van Zeggelenlaan – en je ziet altijd wel een woning waarvan de complete huisraad op straat staat. Mensen die er uitgezet zijn. Fiets door de mooie straatjes, kijk naar de dakgoten en stel jezelf de vraag hoe het gaat met de isolatie en het onderhoud van woningen. Beroerd. Dat mogen we niet accepteren.

Het is een zwaar onderschat probleem. Discussies – ook in de Haagse gemeenteraad – gaan vaak over de woningcorporaties. Maar in Den Haag is twee-derde van de huurwoningen in het bezit van particuliere huiseigenaren, in tegenstelling tot andere grote steden waar het overgrote deel corporatiebezit betreft. Particuliere eigenaren zijn veel minder makkelijk aan te spreken, alleen al omdat het er veel meer zijn.

Huurders van deze woningen kunnen zich veel minder gemakkelijk verenigen. Er is geen huurdersvereniging voor particuliere huurders! Eerder hebben wij er al voor gepleit om hen mee te laten praten in een koepel van huurdersverenigingen in de stad. Zij moeten een stem krijgen en volwaardig gesprekspartner worden van de gemeente. De misstanden zijn groot. Huiseigenaren die hun woning verhuren hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. Namelijk dat hun huurders fatsoenlijk huren tegen een redelijke prijs. Dat gaat ontzettend vaak mis. Overbewoning, illegale onderverhuur, rampzalige kwaliteit. Het is dweilen met de kraan open. Wij zullen op moeten komen voor de huurders in deze woningen.

Onze fractie wil actie ondernemen. Door het oude bouw- en woningtoezicht weer in het leven te roepen, met de bevoegdheden die daarbij horen. Zij inspecteren woningen, schrijven eigenaren aan bij misstanden en pakken door. Dat vergt mankracht, die is nu apert onvoldoende. De eisen voor woningverhuurders moeten weer veel strikter. Niet – zoals onze liberale vrienden van D66 en VVD willen – snijden in de regels die er zijn ter bescherming van de huurders. Nee, registreer alle woningen die worden verhuurd en controleer of eigenaren hun verantwoordelijkheid nemen. Dwing tot onderhoud, dwing tot verduurzaming.

Voor de PvdA is het cruciaal dat mensen fatsoenlijk kunnen wonen. Dat kan en moet veel beter. De bewoners van Leve Laak maken zich terecht zorgen. En het is het topje van de ijsberg. Want de mensen die echt lijden onder de beroerde woonomstandigheden komen nauwelijks voor zichzelf op. Anderen moeten lijdzaam zien dat ze ‘verhuizen in de eigen wijk, zonder verhuisd te zijn’, zoals Job Cohen het zaterdag treffend zei. Het is voor niemand goed als de woonomstandigheden allerbelabberdst zijn. Bewoners zullen zich dan niet binden aan de buurt, wachten op de eerste mogelijkheid om weer te vertrekken. Laak is veel te mooi om als wegwerpwijk door te gaan.

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster