Door op 1 november 2012

Kunst en Cultuur voor alle Hagenaars

Een van de kernpunten van de PvdA is dat iedereen kunst en cultuur moet kunnen beleven. Zowel amateurs als de top. Zowel binnen scholen, als daarbuiten. Door de economische crisis moet in de hele stad worden bezuinigd. Ook de cultuursector wordt hierdoor geraakt.


Koorenhuis
De PvdA is van het begin kritisch geweest over een aantal effecten van het Kunstenplan. Vooral de onzekere situatie rond het Koorenhuis en de snelheid waarmee het college het grote aantal veranderingen wilde doorvoeren. Het Koorenhuis en Culturalis krijgen hiervoor het komende halfjaar de ruimte. De wethouder neemt na lang aandringen de zorgen van de PvdA serieus. De wethouder, Culturalis en het Koorenhuis werken de komende maanden verder aan nieuwe organisaties. De raad wordt hier uiterlijk in mei 2013 over geïnformeerd. De PvdA zal dan toetsen of het op een goede wijze is uitgewerkt.

Cultuurankers
De PvdA hecht aan wijdverspreid cultuuraanbod in de stad. Niet alleen in het centrum, maar in alle stadsdelen. PvdA-woordvoerder Lobke Zandstra heeft een motie ingediend die er voor zorgt dat er een Fonds programmeerbudget met 240.000 euro wordt ingesteld. Hierdoor krijgen de cultuurankers Laak, Culturalis en Dakota vier jaar lang ieder de beschikking over een programmeerbudget van 20.000 euro per jaar.

Deltaplan Cultuureducatie
We betreuren de onduidelijkheid die is ontstaan rond cultuureducatie. De PvdA heeft gevraagd om duidelijke meetbare prestatie-indicatoren over de effecten van het Deltaplan Cultuureducatie. Dit geeft de raad de mogelijkheid om in te grijpen als de ambities op het gebied van cultuureducatie niet worden waargemaakt.

Toegankelijkheid
Wij pleiten voor toegankelijkheid: voor het volgen van muziek- en danslessen mag het niet uitmaken of kunst en cultuur door het huidige Koorenhuis of door een zzp’er wordt aangeboden. De PvdA eist daarom dat de Ooievaarspas ook gebruikt kan worden als lessen bij zelfstandigen worden gevolgd.

Diversiteit
Kunst en cultuur is van nature divers. Iedere Hagenaar moet zich er in kunnen herkennen. Het college blijft de instellingen aanspreken op het feit dat veel besturen nog te weinig uit jongeren, vrouwen en migranten bestaan. De PvdA is blij dat Het Haags Historisch Museum de komende twee jaar extra budget krijgt voor het Haags Migranten Netwerk.

Zuid57
Ondanks dat de markt een grotere rol zal gaan spelen op de locatie Zuid57 is door de motie van de PvdA gegarandeerd dat de huidige lokalen van het Koorenhuis in Escamp in 2013 in gebruik kunnen blijven voor kunst- en cultuur.

Grafische Werkplaats
De raad heeft een aantal negatieve effecten voor specifieke instellingen weten te verzachten. Zo is er door het amendement van de PvdA voor de Grafische Werkplaats bijna 100.000 euro extra voor de komende jaren geregeld, zodat niet alleen de machines kunnen blijven staan maar de werkplaats kan blijven functioneren.

(ingebracht door Lobke Zandstra in de raad van 1 november 2012)