Door op 15 april 2013

Fractie PvdA en college B&W tegen strafbaarstelling illegaliteit

In haar fractievergadering heeft de Haagse PvdA unaniem besloten de petitie ‘Zeg NEE tegen het oppakken en opsluiten van illegalen’ te ondertekenen. De fractie deed dit vooruitlopend op de rondvraag die zij later die week in de commissie Bestuur zou stellen. In die commissie nam ook het Haagse college van B&W afstand van het kabinetsvoornemen tot strafbaarstelling.

Woensdag 17 april jl. heb ik namens de fracties van PvdA, GL en HSP in de commissie Bestuur vragen gesteld aan het college over deze kwestie. Van het uitzetbeleid komt in de praktijk niets terecht. Veel mensen die hoopvol een nieuwe toekomst in ons land, in onze stad, hebben opgebouwd verliezen door het illegalenbeleid en daarbovenop de strafbaarstelling in één harde klap alle bestaanszekerheid. En daar hebben wij als sociaaldemocraten echt problemen mee.

Wij vroegen het college onder meer naar de mogelijke gevolgen van een besluit tot strafbaarstelling en de strijdigheid met internationale verdragen en grondrechten.
Reactie burgemeester Van Aartsen Burgemeester Van Aartsen was glashelder in zijn beantwoording. De Haagse driehoek heeft de betrokken bewindslieden inmiddels laten dat hij dit symboolwetgeving vindt. “Dit is geen oplossing voor falend terugkeerbeleid”, zo stelde Van Aartsen.

De burgemeester sprak tevens zijn zorg uit dat de mensen op wie dit besluit van toepassing is uit het zicht zullen raken, waarmee ook de risico’s aan het zicht worden ontnomen bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg. Zowel Van Aartsen als PvdA-wethouder Norder hebben zich, namens het college, publiek negatief geuit over dit kabinetsvoornemen.

U kunt de rondvraag hier terugzien >>

Petitie De Haagse PvdA-fractie heeft in haar fractievergadering van maandag 15 april jl. unaniem besloten de petitie ‘Zeg NEE tegen het oppakken en opsluiten van illegalen’ te ondertekenen. Daarmee steunt de fractie het verzoek aan het kabinet om de maatregel tot strafbaarstelling van illegaal verblijf in te trekken en te investeren in een effectief en menswaardig terugkeerbeleid.

Onze PvdA-fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven zei het als volgt: “Als sociaaldemocratische volksvertegenwoordigers in de Internationale stad van Vrede en Recht kunnen en willen wij niet anders dan het pleidooi van partijgenoot Sander Terphuis onderschrijven.” Hagenaar Terphuis is initiatiefnemer en opsteller van de petitie die inmiddels al duizenden ondertekenaars kent.

Debat Op maandagavond 22 april organiseert het afdelingsbestuur in samenwerking met de commissie partijdemocratie een discussieavond rond dit kabinetsvoornemen. Alle leden zijn hierbij van harte welkom. Meer informatie over deze avond vindt u hier >>

Sander Terphuis temidden van de fractie (Marieke Bolle en Saskia Mulder, niet op de foto, tekenden de petitie eveneens)

De petitie ‘Zeg NEE tegen het oppakken en opsluiten van illegalen’ vindt u hier >>