Door op 12 december 2014

Schriftelijke vragen over privacy jeugdigen en gezinnen

Op www.ouders.nl wordt gesignaleerd dat de privacy van jeugdigen en gezinnen in het geding kan raken als gevolg van de overdracht van jeugddossiers van de Bureaus Jeugdzorg naar de gemeenten. Sommige gemeenten lijken geen toestemming van ouders te vragen voor de overdracht van dossiers.  De PvdA wil graag weten hoe dit in Den Haag is geregeld en in hoeverre de privacy hierbij is geborgd.

Toestemming van jeugdigen en ouders / vertegenwoordigers is daarbij cruciaal. Zolang verschillende systemen naast elkaar bestaan en juist nu er sprake is van het overdragen van bevoegdheden is het zaak waakzaam te zijn. Er dient uiterst zorgvuldig omgesprongen te worden met het uitwisselen van gegevens.

De PvdA is warm pleitbezorger van goede jeugdzorg in de buurt. Het uitgangspunt “een gezin, een plan, een hulpverlener” vereist dat er op een verstandige wijze gegevens worden uitgewisseld. Dit kan alleen plaatsvinden als de privacy van jeugdigen en hun ouders of verzorgers goed geborgd is.

Dat is de reden dat de PvdA bij de behandeling van de jeugdnota een motie heeft ingediend waarmee dit goed wordt geregeld. De motie roept het college op om in februari te komen met uitgangspunten voor één systeem voor het uitwisselen van gegevens, waarin alle mogelijke hulpverleners moeten participeren, met in acht name van de noodzakelijke privacyvereisten.

U vindt de ingediende schriftelijke vragen hier.