Door op 19 april 2015

Gemeente maakt werk van beter dienstverlening dankzij PvdA en VVD

Op 10 december 2014 presenteerden de PvdA en VVD de discussienota Dienstverlening 3.0. Het college heeft onlangs uitgebreid gereageerd op alle concrete vragen, vooruitlopend op Nota Haagse Dienstverlening. De PvdA- en VVD-fracties zijn verheugd met de beantwoording.
Een greep uit de concrete acties die het college onderneemt:
  1. Het contactformulier is verbeterd. Het is nu mogelijk om meer tekens in te voeren en om grote bestanden te uploaden.
  2. Het college gaat ook in 2015 aan de slag met het project Betere Brieven.
  3. In de nota Haagse Dienstverlening krijgt één-op-één contact een prominente plaats. Niets alle vragen en verzoeken lenen zich immers voor telefoon, internet of papier.
  4. Er is een kopie gemaakt van het telefoonsysteem, waardoor er bij storing overgeschakeld kan worden naar een andere locatie en de gemeente bereikbaar blijft.
  5. Het college gaat een proef starten met het gebruik van Whatsapp.
  6. Het college gaat aandacht vragen bij aannemers over een goede klachtenregeling als zaken door de gemeente worden uitbesteed.
  7. De gemeente deelt de intentie dat alle dienst meteen af te rekenen moeten zijn met IDEAL. Dit is nu in ieder geval ook mogelijk gemaakt voor parkeervergunningen voor vakantiebezoekers en voor de incidentele parkeervergunning.
  8. Er komt een google-based zoekmachine, zodat mensen hopelijk weer relevante dingen kunnen vinden op de website.
  9. Het contactcentrum 14070 krijgt een groep medewerkers die specifiek gericht zijn op ondernemers en er komt een ondernemingsfunctionaliteit op MijnDenHaag.nl.
  10. Informatie gaat gebundeld worden in MijnDenHaag.nl. Hierdoor kunnen mensen eerder aangeleverde informatie hergebruiken.
In de beantwoording straalt het college uit graag signalen te ontvangen waar het fout gaat. Melden helpt om de dienstverlening te verbeteren. Schroom dus niet om uw klacht of suggesties te melden bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld als het keuzemenu niet actueel is, als u geen ontvangstbevestiging ontvangt of als u verouderde informatie op de website ziet.
De twee partijen zien uit naar de nota HaagseDienstverlening. Dan zal het college ook ingaan op de opmerkingen over een gewenste cultuurverandering.