Door op 4 maart 2016

#InDeRaad: De fietser op nummer 1. Sterfietsroute vergroot kwaliteit en veiligheid.

In de Haagse gemeenteraad spraken we vanavond kort over de Sterfietsroute van het centrum naar Scheveningen Haven. Een Sterfietsroute is een fietsroute waar de veiligheid en de aantrekkelijkheid hoog is. Daarmee creëren we meer en meer fietsroutes van hoge kwaliteit. En dat is nodig, want steeds meer Hagenaars nemen de fiets. Het gebruik ervan is tussen 2010 en 2014 met 12 procent toegenomen. Bovendien stimuleert een goed en veilig fietspad mensen om vaker te gaan fietsen. Dat is goed voor de leefbaarheid van de stad, maar ook van bijvoorbeeld de luchtkwaliteit. Mensen laten dan immers de auto sneller staan.

De nieuwe sterroute is een kleine 3 kilometer lang en loopt van de Noordwal, via de Constant Rebecquestraat, de Conradkade over de Houtrustbrug en een stukje Van Boetzelaerlaan naar de Kranenburgweg en Scheveningen Haven. Op sommige plekken worden nieuwe fietspaden aangelegd, terwijl op andere delen bestaande fietspaden worden verbreed.

Conradkade
Het college bleek een deel van de sterfietsroute niet te kunnen uitvoeren zoals zij van plan was. Dit betreft het gedeelte van de Conradkade tussen de Groot Hertoginnelaan en de Laan van Meerdervoort. De PvdA, D66, de HSP, GroenLinks, het CDA en de CU/SGP hebben daarom een motie ingediend die uitspreekt dat de raad een fietstsraat wil op dit stuk als alternatief. Daarmee is de auto te gast en de fiets de belangrijkste gebruiker van de weg. Daarmee houden we de route veilig. De motie is aangenomen. En het volledige voorstel natuurlijk ook. Het is de bedoeling dat de sterfietsroute in 2017 af is.

We fietsen graag in de stad. Het is belangrijk dat dat veilig en comfortabel kan. Daarom hebben we de afgelopen jaren veel bereikt voor fietsers. Maar we zijn er nog niet. Zelf zie ik graag dat er haast wordt gemaakt met de sterroute Binnenstad – Schilderswijk – Moerwijk. Dit heb ik vorig jaar al aan de wethouder gevraagd. Helaas is de wethouder is niet bereid deze naar voren te halen.