Door op 28 februari 2017

Hulp voor sportbesturen bij vermoedens van seksueel misbruik

Recent werd onderzoek openbaar dat signalen en meldingen van seksueel misbruik op Nederlandse amateursportclubs door het bestuur niet altijd goed worden opgepikt. De PvdA-fractie vindt dit erg zorgelijk. We willen dat er in de lokale Haagse sportwereld op de juiste manier wordt omgegaan met meldingen van seksueel misbruik. Er moet immers een veilig (sport)klimaat zijn voor alle kinderen in onze stad.

Helaas is op gemeentelijk niveau een meldingsplicht voor sportbestuurders, die in de ogen van de PvdA-fractie hun positie zou versterken, niet mogelijk. Wel mogelijk en wenselijk is dat de gemeente de vrijwilligers op de Haagse sportverenigingen (meer) trainingen aanbiedt hoe te handelen in dergelijke situaties. Corinne Dettmeijer, rapporteur seksueel geweld tegen kinderen, zegt dat deel van het probleem is dat sportbestuurders signalen niet goed herkennen en de risico’s niet zien. De clubs, die vaak leunen op vrijwilligers, zijn niet geschoold in het omgaan met deze kwesties. Het is voor amateurbestuurders een nachtmerrie die je niet wil meemaken. Verontrustend is daarbij dat sportbestuurders blijkbaar, uit angst voor negatieve publiciteit, ledenverlies en inkomstenderving, kunnen besluiten om misstappen te verzwijgen en liever kiezen voor ‘een goed gesprek’. Dit moeten we proberen te voorkomen.

Daarom stellen we schriftelijke vragen aan het gemeenbestuur om voorlichting over seksueel misbruik mee te nemen in de voorlichting aan sportbesturen.

Hier vind je de schriftelijke vragen