Door Abderrahim Kajouane op 4 juni 2013

Aan de slag in Laak

Laak is met zijn omvang van 4,5 km² en ongeveer 40.000 mensen het kleinste stadsdeel van Den Haag. Dit neemt niet weg dat het mijn favoriete stadsdeel is. Het multiculturele karakter, de bedrijvigheid en de sterke positie van het openbaar vervoer maken het voor mij echt een prachtig stukje Den Haag.

Laak is een stadsdeel met potentie en belangrijk voor het Haagse onderwijs met o.a. de Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan. Ik ben trots op zoveel bewoners, verenigingen en scholen die hier iets willen betekenen. Met bedrijven die innoveren, banen creëren en met succesvolle en prijswinnende projecten als Straatvertegenwoordigers en vele projecten in Laak waarmee intensief gewerkt wordt aan integratie en tolerantie.

Maar ik hoor ook de zorgen over de leefbaarheid, sociale samenhang, gedrag van groepen jongeren, koopkracht en veiligheid. De afgelopen tijd ben ik vaak met Laakse bewoners in gesprek geweest over hoe het beter kan.

Op basis van deze gesprekken had ik een actieplan Laak bestaande uit de volgende onderdelen:

1). Inzetten op het verhogen van de arbeidsparticipatie en de aanpak van de armoede

2). De aanpak van de jeugdwerkloosheid en schooluitval aansluitend bij de stads brede aanpak.

3).Het verbeteren van de leefomgeving: Opknappen van trottoirs, de bestrating in een aantal straten wordt al erg goed opgeknapt.

4). Meer groen in de straten. Stimuleer bewoners om hun tuinen/voortuintjes te onderhouden.

5). Blijven aanpakken van woonoverlast. Met het meld- en steunpunt woonoverlast en de Haagse pandbrigade.

6). Maatregelen ter ondersteuning van de wijkeconomie: Zoals een extra impuls voor de Gouverneurlaan en de Rijswijkseweg, ondersteun de ondernemers zichzelf te organiseren.

7). Aandacht de verkeersveiligheid: Meer zebrapaden, verkeersborden en 30 km zones.

Met deze maatregelen voor Laak kunnen we de kansen benutten en problemen aanpakken. De potentie van Laak kan zo echt tot volle bloei komen. De gemeente moet samen met bewoners, verenigingen, bedrijven, corporaties, politie en scholen aan de slag. Ik ga mij de komende tijd in de raad inzetten om dit plan van de grond te krijgen om Laak nog een stukje mooier te maken.

Abderrahim Kajouane

Abderrahim Kajouane

Abderrahim is Raadslid en woordvoerder op het gebied van onderwijs, economie, krachtwijken, integratie en burgerschap en financiën. “Dienend leiderschap, meer participatie, solidariteit en creativiteit. Den Haag is een prachtige stad en is in de afgelopen jaren mede dankzij de bijdrage van de PvdA fors vooruit is gegaan. Daar ben ik trots op. Er zijn echter

Meer over Abderrahim Kajouane