Door op 2 juli 2014

Aan de slag in Ypenburg!

Op 27 februari jl. vond er in het Piet Vink Centrum in Ypenburg een verkiezingsdebat plaats. Veel verschillende politieke partijen waren daar aanwezig. Ik was daarbij namens de PvdA.

Veel van de onderwerpen die tijdens het debat aan de orde kwamen, konden op brede steun van de aanwezige bewoners en politieke partijen rekenen. Het is dan ook niet zo gek dat de bewonersorganisatie ons uitdaagde de ingenomen stellingen nu waar te maken. Ik nam daarom het initiatief om samen met andere partijen vragen te stellen aan het college.

De vragen gaan over concrete zaken als de aanleg van een fietspad, maar ook over meer ingewikkelde zaken, zoals de aanpak van de fijnstofproblematiek. Het winkelcentrum Ypenburg blijft een bron van zorg. Hoewel door de bewoners gewaardeerd, is het winkelcentrum geen fijne plek is om te komen: er is veel wind, weinig zon en er zijn geen speelvoorzieningen.

Bij het winkelcentrum Ypenburg is de parkeerdruk hoog. Tegelijkertijd zijn er signalen dat er parkeergarages in de buurt leeg staan. Daarnaast mijden mensen het winkelcentrum omdat ze in tegenstelling tot de omliggende winkelcentra moeten betalen voor parkeren.

Wij stelden het college over dit onderwerp drie vragen:

  1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van het winkelcentrum Ypenburg? Hoe ontwikkelt de leegstand zich in het winkelcentrum? Ziet u mogelijkheden om de variatie in het aanbod te vergroten en de omgeving te verfraaien?
  2. Klopt het dat er parkeergarages leeg staan rondom het winkelcentrum? Zo ja, welke mogelijkheden zijn er om hier wat aan te doen?
  3. Bent u bereid de parkeerplaatsen bij het winkelcentrum Ypenburg te betrekken in de pilot met blauwe zones?

Zie hier alle schriftelijke vragen >>

We hopen dat het college hiermee aan de slag gaat. Zijn er nog andere dingen die opgepakt moeten worden in het stadsdeel? Of wilt u ons wat laten zien? Laat het ons weten of nodig ons uit!