Door op 3 februari 2014

Aan de slag met divers programmeren

De werkgroep Kunst en Cultuur van de PvdA Den Haag organiseerde een werkbijeenkomst over divers programmeren. De Haagse PvdA vindt het belangrijk dat mensen zich welkom en thuis voelen bij Kunst en Cultuur in de stad. Besturen dienen divers van samenstelling te zijn. Dat is niet nieuw. Daar hebben we ons als fractie de afgelopen vier jaar ook voor ingezet. En nu willen we verder. Zoeken naar instrumenten die werken om programmamakers net dat zetje te geven dat nodig is om divers programmeren te versterken. Onder leiding van Liesbeth Alferink zijn Haagse cultuurmakers, directeuren van instellingen en programmeurs met verschillende achtergronden in gesprek gegaan met partijgenoten. Aan het eind van een vruchtbare avond, hebben we de volgende mogelijke voorstellen:


- regie voeren op gesprek tussen instellingen;


- de code cultureel diversiteit moet periodiek worden nageleefd;


- budget reserveren voor die instellingen die divers programmeren waarmaken;


- producties toegankelijk maken door een echt cultureel huurtarief te maken;


- inzetten op cultuureducatie en talentontwikkeling; 


– vacatures in besturen kenbaar maken; buiten de eigen kring zoeken;

– diversiteit in besturen (tijdelijk) afdwingen in de subsidievoorwaarden. De dialoog is nog niet beslecht. Over de instrumenten die kunnen werken gaan we zeker verder praten. Heeft u concrete ideeën over hoe we ons culturele aanbod meer divers kunnen maken of hoe besturen meer divers van samenstelling worden? Laat het ons weten!

Dinsdag 18 februari organiseren we een gelijksoortige avond met het thema wijkcultuur. Heeft u interesse? Meld u dan bij mij: lobke.zandstra@denhaag.nl.