Door op 25 juni 2014

Aanpak etnisch profileren

Vandaag hadden we in de Algemene Raadscommissie een bespreking over het onderwerp etnisch profileren. Hierbij stond het onderzoek “Etnisch profileren in Den Haag? Een verkennend onderzoek naar beslissingen en opvattingen op straat” centraal. Tijdens de bespreking kwamen verschillende deskundigen aan het woord komen over dit belangrijke onderwerp.

Wat is etnisch profileren?
Wat is etnisch profileren eigenlijk? In het onderzoek wordt de volgende definitie gebruikt: ”het disproportioneel vaak staande houden van burgers op grond van hun zichtbare etnische achtergrond en/of huidskleur, zonder dat daar een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor bestaat.”

De politie is er voor iedereen
Wat de PvdA betreft wordt criminaliteit hard aangepakt. Maar de politie is er wel voor iedereen, ongeacht afkomst. De PvdA-fractie constateert dat er met betrekking tot het hierbij een gevoelig spanningsveld is tussen handhaving en het gevoel van discriminatie. Veel bewoners van Transvaal, de Schilderswijk en Den Haag Zuidwest zijn tevreden over de succesvolle ‘harde’ aanpak van de politie. De veiligheidsrapportages in deze wijken tonen aan dat extra inzet op handhaving noodzakelijk is. Emeritus hoogleraar Bovenkerk gaf vandaag aan dat er meer staande houdingen zijn door veranderende wetgeving en door de prestatieafspraken die er met de politie zijn gemaakt. Er zijn echter te veel signalen, burgerverhalen en tv-documentaires om te ontkennen als stad en raad dat er geen sprake is van etnisch profileren. Burgers en voornamelijk (Marokkaanse) jongeren in de Haagse achterstandswijken ervaren het politieoptreden en met name het staande houden als intimiderend en kwetsend. Veel jongeren ervaren dat dit steeds vaker gebeurt.

Goede uitleg van groot belang
Het is daarom van groot belang dat de politie goed uitlegt waarom mensen worden aangehouden of waarom mensen staande worden gehouden en waarom mensen zich moeten legitimeren. Dat kan veel weerstand richting de politie wegnemen.

Ik heb vandaag gepleit voor een nieuwe balans ten aanzien van de legitimatieplicht en het staande houden van bewoners. Nu krijgen jongeren die om de hoek een patatje gaan halen of die voor de deur een sigaretje roken soms een boete. Dat leidt tot onbegrip en soms agressief gedrag. Dat is onnodig.

Een divers Den Haag
Den Haag kent een grote mate van diversiteit en het is van groot belang dat het politiekorps hierop is ingericht. Los van de samenstelling van het korps, is het dan ook van belang dat politieagenten regelmatig trainingen volgen opdat zij om kunnen gaan met een divers samengestelde stad. De gevolgen van een toename van etnisch profileren kunnen groot zijn voor de jongeren in de stad. Zij kunnen hier last van hebben met betrekking tot het vinden van werk of een stageplek. Juist daarom is het van belang dat klachten bij politiebureaus goed worden opgenomen bij de klachtafhandeling van de politiebureaus. Mensen worden niet altijd goed ontvangen.

Dit is zeker niet de laatste keer dat we over dit onderwerp hebben gesproken. Aangezien het vandaag niet is gelukt om alle onderdelen van de agenda te bespreken, is besloten dit belangrijke onderwerp op woensdagmiddag 2 juli van 13.00 tot uiterlijk 16.00 uur nogmaals aan de orde te laten komen.