Door op 6 juli 2015

Aanpak wachtlijsten sociale huurwoningen

De PvdA is van mening dat er meer vaart moet worden gemaakt met het vergroten van de sociale woningvoorraad, zodat wachtenden voor een sociale woning sneller kunnen worden bediend en de wachttijden voor sociale woningen niet verder zullen oplopen.

 

 

In het artikel ‘Steeds vaker dringen voor ruime huurwoning’ in AD/Haagsche Courant van 29 juni 2015 wordt gesteld dat de wachttijden voor een sociale huurwoning het afgelopen jaar flink zijn toegenomen. Zo blijkt uit de jaarcijfers van de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH), de branchevereniging van de corporaties in de regio. Voor woningen die in 2014 in de Haagse regio zijn verhuurd, was de gemiddelde inschrijfduur 4 jaar en 11 maanden: een stijging van ruim een jaar ten opzichte van vijf jaar geleden. Tegelijkertijd hebben Haagse huurders met een klein inkomen steeds minder keuzemogelijkheden een huis te huren. De PvdA heeft naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Door de invoering dit jaar van de passendheidstoets door het rijk zijn de wachtlijsten groter geworden. Door de invoering van deze toets is er een grotere groep ontstaan voor de goedkope woningen. Dat terwijl de voorraad afneemt door verkoop en sloop, en er weinig tot geen nieuwbouw is. De kans op slagen neemt hierdoor af terwijl de wachtlijsten alleen maar toenemen.

De PvdA pleit voor een aanpak met het doel het vergroten van de sociale woningvoorraad. Er zijn volgens de PvdA diverse oorzaken voor het probleem aan te wijzen: geen nieuwbouw sociale woningvoorraad, de vraag naar sociale woningen neemt sneller toe dan het aanbod en het feit dat woningcorporaties noodgedwongen een deel van de woningvoorraad verkopen.

Lees hier de ingediende schriftelijke vragen