Door op 11 februari 2016

Aantal incidenten met verwarde personen in Den Haag sterk toegenomen

PvdA-raadsleden Marije Talstra en Martijn Balster hebben vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de grote stijging van het aantal incidenten met verwarde personen in Den Haag. In 2015 waren er significant meer incidenten waarbij verwarde personen betrokken waren dan voorgaande jaren. Het aantal incidenten gaat elk jaar omhoog en is sinds 2011 met 65 procent gestegen. In Den Haag zijn er gemiddeld 4,4 incidenten per 100 inwoners. Het AD stelt dat Den Haag de hoogste stijging heeft van het aantal meldingen ten opzichte van vorig jaar, te weten 20 procent.

Uit onderzoek van het Trimbos Instituut in opdracht van het ministerie van VWS blijkt dat het aantal bedden in de GGZ sneller wordt afgebouwd dan afgesproken. Al in 2018 zal het aantal plekken in instellingen (intramuraal) met een derde zijn afgenomen. Volgens de afspraken moet de afname van deze beddencapaciteit hand in hand gaan met een toename van begeleiding waarvoor iemand niet opgenomen hoeft te worden in een instelling, maar wordt begeleid door bijvoorbeeld een psycholoog of een maatschappelijk werker. De PvdA wil van het gemeentebestuur weten of de sterke afname van het aantal bedden heeft bijgedragen aan de stijging van het aantal incidenten met verwarde personen.

U vindt de schriftelijke vragen hier.