Abderrahim, Bülent, Jeltje, Lobke, Marije, Rajesh, Wimar: Bedankt!

29 maart 2018

Vandaag namen onze Raadsleden Abderrahim Kajouane, Bülent Aydin, Jeltje van Nieuwenhoven, Lobke Zandstra en Rajesh Ramnewash afscheid van de Haagse raad. Tevens namen onze fractievertegenwoordigers Marije Talstra en Wimar Bolhuis afscheid. De Haagse PvdA bedankt jullie enorm voor jullie inzet en resultaten de afgelopen jaren!

Fractievoorzitter Martijn Balster: “Ik ben ongelooflijk trots op alles wat we met elkaar voor elkaar hebben gekregen de afgelopen jaren. Heel verschillend, maar ook heel erg complementair. Zeggen waar het op staat, maar altijd harmonieus. Wat is er met elkaar hard gewerkt aan een eerlijke stad voor iedereen. Ik ga Abderrahim, Bülent, Jeltje, Lobke, Marije, Rajesh en Wimar ontzettend missen, maar dank ze vooral voor alles wat ze voor deze stad hebben gedaan. Ik vermoed dat we ze nog veel tegen gaan komen in de stad de komende jaren.”

Abderrahim Kajouane

Abderrahim was 12 jaar lid van de Haagse raad en gaf al vroeg deze periode aan na deze raadstermijn plaats te willen maken voor nieuw talent. Een kundig raadslid, altijd scherp en zorgvuldig op de inhoud. Hij zocht altijd naar de verbinding, altijd geduldig, nooit enige negatieve emotie. Onderwijs was zijn passie. Hij stond altijd op de bres voor goed taalonderwijs en een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, in het belang van kansen voort iedereen. Daarnaast streefde hij naar een harde aanpak van radicalisering, zorgde ervoor dat zorggeld in de zorg zou blijven en pakte topinkomens in de publieke sector hard aan. Abderrahim had en heeft een groot netwerk in de stad waar hij altijd uit kon putten en waar de PvdA gebruik van kon maken. Voor zijn 12 jaar raadslidmaatschap is Abderrahim benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wij feliciteren hem daar van harte mee!

Bülent Aydin

Bülent neemt na 4 jaar raadslidmaatschap afscheid van ons. Hij was een ideologisch en intellectueel ijzersterk raadslid. Altijd tot in de puntjes op de hoogte en ruim puttend uit zijn ervaring als politiechef stond hij altijd stevig in zijn waarden en wist door een goede kennis van de cijfers vriend en vijand te verrassen. Zo was hij met zijn verzet tegen de komst van Legoland een plaaggeest van rechtse partijen die plannen gebaseerd op financieel drijfzand wilden doordrukken. Als woordvoerder werk, economie en armoede kwam Bülent op voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Ervoor zorgen dat iedereen écht mee kan doen, al was het door de CPC-loop betaalbaarder te maken voor mensen met de Ooievaarspas, of door zich constant in te zetten voor de LBTQIA+ gemeenschap, onder andere door de drijvende kracht te zijn achter het Regenboogakkoord dat recent is gesloten. Wij gaan zijn passie en kennis missen.

Jeltje van Nieuwenhoven

Jeltje, de grande dame van de politiek. Na een glansrijke politieke carrière die ruim 40 jaar bestrijkt, onder andere als Raadslid, wethouder, Tweede Kamerlid- en voorzitter, gedeputeerde en lijsttrekker van de Haagse PvdA, heeft ze besloten om er nu een punt achter te zetten. We weten nog niet of we het kunnen geloven, want Jeltje weet niet van ophouden. Hoorde ze een klacht of ongenoegen in de stad? Gewoon de fiets opstappen en erop af. Recentelijk heeft Jeltje er nog voor gezorgd dat bewoners beter betrokken worden bij veranderingen in hun omgeving en hopen we dankzij Jeltje een stuk meer standbeelden van belangrijke vrouwen in Den Haag te mogen verwelkomen. Jeltje: Nederland, de PvdA en Den Haag bedanken je voor alles wat je hebt gedaan! De komende jaren blijft Jeltje de Haagse politiek ongetwijfeld op de voet volgen en zullen we gebruik blijven makan van haar inzichten en ervaring.

Lobke Zandstra

Lobke gaat ons verlaten na 12 jaar raadslidmaatschap en heeft veel voor elkaar gekregen. We zagen het tot op de laatste dag van de campagne: niemand is zo gedisciplineerd en hardwerkend als Lobke. Niet zozeer gericht op het politiek spel, alswel op de taaie dossiers die vaak uithoudingsvermogen vregen om er beweging in te krijgen. Er was na de 12 jaar bijna geen dossier dat Lobke niet kende. Zo zette Lobke zich in voor betere dienstverlening van het stadhuis en was Lobke de (stille) initiator van het Klimaatakkoord dat bijna Raadsbreed is ondertekend en de basis zal vormen voor de verduurzaming van onze mooie stad. Lobke keek altijd over de partijgrenzen heen, waardoor iedereen ook graag samenwerkte met Lobke. Dat maakte haar een uiterst effectief raadslid. Maar niet alleen dat: ook een heel fijne collega, altijd met praktische en werkbare oplossingen voor elke uitdaging die we tegen kwamen. We gaan je werklust en collegialiteit ontzettend missen.

Rajesh Ramnewash

Rajesh was een strijder voor de stad: gewoon zeggen waar het op staat. Met die stijl van politiek wist hij ook veel te bereiken. Hij was ook nooit te beroerd om delastige dossiers op zich te nemen: ADO en het OCC. Het afgelopen jaar pakte Rajesh nog wat op wat hem echt aan het hart ging: de vocht en schimmelproblemen in veel Haagse woningen. Dan zag je dat er een vuur in hem ontvlamde waar hij echt door ging knokken. Met resultaat. Het combineren van werk en raadswerk werd de afgelopen jaren te veel. Daarom heeft Rajesh besloten een punt te zetten achter het politieke werk. Zijn passie voor onderwijs zullen we ongetwijfeld blijven terugzien in onze mooie stad.

Marije Talstra

Marije was onze fractievertegenwoordiger zorg, welzijn en jeugd en deed dat met verve.  Vooral de ouderenzorg ging haar erg aan het hart. Maar ook die belofte vanuit de PvdA dat iedereen mee moet kunnen doen vond Marije belangrijk. Daarom heeft ze ervoor kunnen zorgen dat blinden en slechtzienden gewoon zelf kunnen stemmen in Den Haag, een primeur voor Nederland. Marije blijft in de toekomst een waardevolle bijdrage leveren aan het welzijn van onze inwoners als directeur van buurthuis Mandelaplein in Transvaal.

Wimar Bolhuis

Wimar was onze financiële specialist. Fractievertegenwoordiger, PA van Jetta Klijnsma, promoveren en een boek schrijven: Wimar deed het allemaal tegelijkertijd zonder een steek te laten vallen. Zijn liefde voor cijfers legde ons geen windeieren. Vaak kon Wimar met plezier de cijfers ’s nachts induiken om ’s ochtends triomfantelijk met wat verstopte reserves op de proppen te komen. Ook in het Eneco-dossier speelde Wimar een belangrijke rol. Daarnaast haalde hij iedere campagne het nieuws met zijn campagne in het plat Haags: een jongen van de stad.​

De nieuwe fractie zal morgen geïnstalleerd worden om voort te bouwen op de resultaten van deze toppers. Martijn, Mikal en Janneke hebben er zin in!

Word lid van de PvdA!

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.
Doe mee en word lid!

Word lid