Door op 10 maart 2014

Actieplan ‘Aanpak arbeidsmarktdiscriminatie’

De Partij van de Arbeid wil dat iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen op de arbeidsmarkt. Omdat werk zekerheid biedt. Omdat werk mensen in staat stelt zichzelf te ontwikkelen en verder te komen in het leven. Discriminatie op de arbeidsmarkt is, naast andere strafbare en ontoelaatbare vormen van discriminatie, één van de ergste manieren om iemand te benadelen. Als je gemotiveerd bent, toegerust en gekwalificeerd, dan is het een klap in je gezicht als je vanwege je huidskleur, je seksuele geaardheid, leeftijd of je levensovertuiging wordt afgewezen op de arbeidsmarkt. Dat is onacceptabel.

In Nederland is het heel helder: discriminatie is strafbaar. Helaas blijkt discriminatie op de arbeidsmarkt een weerbarstig probleem te zijn. Nog steeds blijkt uit onderzoeken dat bijvoorbeeld iemand van autochtone herkomst meer kans heeft op een stage- of werkplek dan iemand van allochtone afkomst. Dat kan niet, dat mag niet. De PvdA wil dat discriminatie op de arbeidsmarkt hard wordt aangepakt.

Lijsttrekker Rabin Baldewsingh lanceert samen met de andere lijsttrekkers van de PvdA in de gemeenten en de Tweede Kamerfractie daarom een gezamenlijk plan om ook op lokaal niveau discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Concreet doen we de volgende voorstellen:

1. Afspraken tussen gemeenten, werkgevers en onderwijsinstellingen
De PvdA wil dat gemeenten samen met werkgevers en onderwijsinstellingen een platform oprichten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Een goed initiatief is bijvoorbeeld het platform ‘Den Haag Inclusief’ in de gemeente Den Haag. Dat bestaat uit Haagse werkgevers die zich willen inzetten voor een inclusieve Haagse arbeidsmarkt en die, in samenwerking met de gemeente, de krachten hebben gebundeld tegen uitsluiting. De gemeente wil dat steeds meer werkgevers het belang en de voordelen zien van een personeelsbeleid dat alle Hagenaars gelijke kansen biedt. Goede voorbeelden van Haagse bedrijven en organisaties delen ze met andere werkgevers.

2. Gemeenten zeggen contract op met bedrijven bij discriminatie
Net als de Rijksoverheid zeggen ook gemeenten contracten op met bedrijven die zich schuldig maken aan strafbare discriminatie. Gemeenten nemen in de contractvoorwaarden op dat een bedrijf niet zal discrimineren. Als een bedrijf zich daar niet aan houdt, dan volgt ontbinding van het contract.

3. Slechte maar ook goede voorbeelden worden bekend gemaakt
De PvdA wil dat gemeenten en de lokale antidiscriminatiebureaus ‘naming and shaming’ invoeren. Werkgevers zijn erg gevoelig voor negatieve publiciteit. Werkgevers waar gevallen van discriminatie hebben plaatsgevonden worden bekendgemaakt. Bij het shamen hoort echter ook het belonen van goed gedrag. Gemeenten en antidiscriminatiebureaus gaan jaarlijks de goede lokale voorbeelden publiceren en reiken een prijs uit aan bedrijven die het juist extra goed doen op het terrein van antidiscriminatie- en diversiteitsbeleid.

4. Meer kansen voor migrantenjongeren
Te veel migrantenjongeren kennen iemand of zijn zelf weleens geconfronteerd met discriminatie in de zoektocht naar een baan of stage. De PvdA wil dat alle jongeren een eerlijke kans krijgen om te participeren op de arbeidsmarkt. Zeker nu de jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren met meer dan 30 procent zorgelijk hoog is. De PvdA wil daarom dat gemeenten extra inspanningen plegen voor migrantenjongeren, zodat zij hun weg vinden naar een stage op een leerwerkbaan. Gemeenten sluiten aan bij goede initiatieven uit de Aanpak Jeugdwerkloosheid en nemen concrete maatregelen, zoals mentoring en coaching en sollicitatietrainingen, om de positie van migrantenjongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren.