Door Abderrahim Kajouane op 27 maart 2013

Actieplan Jeugdwerkloosheid goed nieuws voor Haagse jongeren

Op initiatief van de PvdA presenteert het college vandaag twaalf concrete acties om de hoge werkloosheid onder Haagse jongeren tegen te gaan. Het blijven barre tijden, maar met dit actieplan stelt wethouder Kool al het mogelijke in het werk om onze jongeren aan een baan te helpen.

Het actieplan is goed nieuws voor Haagse jongeren. Het afgelopen jaar is de werkloosheid met bijna 50% toegenomen. Haagse jongeren maken zich terecht zorgen over hun toekomst. Wat de PvdA betreft heeft iedere jongere recht op een goede opleiding, fatsoenlijk werk of een stageplek. Dit actieplan is zeker een stap in de goede richting. Wethouder Henk Kool (PvdA) streeft ernaar dat geen enkele jongere meer aan de kant staat, maar aan het werk is of op school zit en dus actief meedoet in de maatschappij.

Twaalf concrete acties
In het actieplan staan twaalf concrete acties. Zo gaat de gemeente zich toeleggen op betere samenwerking met uitzendbureaus, wordt extra inzet gepleegd op stageplekken en komen er een participatietop en een jongerenbanenmarkt. Bovendien krijgen jongeren een leerwerkcheque waarmee zij een half jaar werkervaring kunnen opdoen bij een werkgever naar keuze.

Aanleiding
In 2012 vroeg de PvdA het college om te komen met een actieplan voor een lokale aanpak van de Jeugdwerkloosheid. In datzelfde jaar werd door ons een amendement ingediend om 150.000 euro in te zetten om hier een begin mee te kunnen maken. In dat amendement hebben wij tevens gevraagd om de invoering van een Haagse leerwerkcheque. Dat is in het plan overgenomen. Nu ook de ministers Asscher en Bussemaker middelen beschikbaar hebben gesteld, kan de gemeente een grote slag te maken om meer Haagse jongeren aan het werk te krijgen.

Lees hier het actieplan >>

Abderrahim Kajouane

Abderrahim Kajouane

Abderrahim is Raadslid en woordvoerder op het gebied van onderwijs, economie, krachtwijken, integratie en burgerschap en financiën. “Dienend leiderschap, meer participatie, solidariteit en creativiteit. Den Haag is een prachtige stad en is in de afgelopen jaren mede dankzij de bijdrage van de PvdA fors vooruit is gegaan. Daar ben ik trots op. Er zijn echter

Meer over Abderrahim Kajouane