Door op 15 juli 2017

Algemene beschouwingen: vier de diversiteit van onze stad!

Voorzitter,

Den Haag. Onze stad. Stad van ruim 500.000 mooie mensen. Die er wat van willen maken. Die zeggen: ja, dit is mijn stad en dit zijn mijn buren. En samen zijn we #1DenHaag.

De groei van het aantal inwoners van onze stad biedt kansen. Maar er zijn ook bedreigingen. Het stelt ons voor keuzes. Zijn we in staat mensen werk te bieden en economisch te blijven groeien? Kan je er straks nog betaalbaar wonen? Zijn we in staat de welvaart te laten toenemen, maar nog belangrijker, beter te verdelen?

Er zijn partijen die muren en wachters om de stad willen. Om dat te bereiken onrust zaaien. Ze komen je stoel bezetten! Jullie staan onder druk! Pas op voor de nieuwkomers!

Andere partijen slaan het gade. Vinden het wel best. Dat mensen in de stad angst wordt aangejaagd. Dat kwetsbare groepen tegen elkaar worden opgezet. Zolang je bezig bent met een grachtje hier en een bootje daar, lijken problemen ook ver weg. En waar twee vechten om een been? Onverschilligheid maakt zich meester.

Is dit ons verhaal? Nooit. Wij kiezen voor #1DenHaag. Waar diversiteit ons handelsmerk is. Onze trots. Met de stellige overtuiging dat we met ‘duurzame groei’, eerlijk delen’ en respect’ een stad zijn waarin iedereen aansluiting kan vinden. Waarin iedereen een kans krijgt en ‘m grijpen kan.

Duurzame groei

Groei is nodig. Dat kan. Door een keuze te maken voor duurzame groei. Er komt een enorme investeringsagenda. Kies daarbinnen voor duurzaamheid, openbaar vervoer en de fiets, betaalbare woningbouw, woningrenovatie, investering in vergroening, het opknappen van de buitenruimte. Juist in die wijken die nog flink achterlopen.

Maak nou eens geld vrij. Er ligt een pot met incidente middelen op de plank waar je u tegen zegt. We schatten de groei van het acres buitengewoon pessimistisch in. De BUIG-ontvangsten worden te negatief geraamd, de precarioreserve is overbodig. Voorzitter, er is meer investeringsruimte.

Kies ervoor – zoals in onze motie bij de begroting vastgelegd – om het investeringsgeld in REIS nu echt voor woningbouw vrij te spelen. Reserveer meevallers, voor wonen. Wat ons betreft 50 procent van de meevallers vanaf nu naar wonen voor lagere en middeninkomens. Is het college hiertoe bereid? En wanneer komt nu die investeringsagenda?

En meng. Verdichten en sociaal bouwen in de betere wijken heeft zijn prijs. Maar het is de enige manier om de groeiende ongelijkheid te bestrijden. Dat is veel waard. Graag concrete actie.

Voorzitter, duurzaamheid voor iedereen. Een dik compliment voor alle partijen die werk maakten van het Haagse klimaatakkoord. Nu de concrete maatregelen! Schouders eronder.

Duurzaamheid voor iedereen, niet de happy few. Welke mogelijkheden ziet het college om juist mensen voor wie de aanschaf van zonnepanelen of een elektrische auto niet is weggelegd, te laten meedoen? Is het college bereid met een serie concrete maatregelen te komen?

Eerlijk delen

Inkomensverschillen nemen toe, de vermogensverschillen nog meer. Bezitters van dure koopwoningen worden nog altijd zwaar gesubsidieerd door het rijk en betalen nauwelijks gemeentelijke belasting.

Vertel dat de huurder die wordt afgeknepen door de huisbaas. Of de huurder die in de vocht en schimmel zit omdat de corporatie niets doet. Ga dat die oudere met alleen AOW vertellen die zelf moet betalen voor de douchestang of rolstoel! En doodleuk een brief op de mat krijgen: ’t is nu uw eigen verantwoordelijkheid!

Werk

Met investeringen komt groei. Met groei komen banen. Werk voor iedereen. Bijna 10.000 mensen is perspectief geboden deze periode. Mensen kregen hun eigenwaarde terug. Niet als vrijwilliger doen wat we voorheen betaalden. Écht werk.

Maar de uitdaging blijft. We moeten door! Ruim 30.000 mensen zijn op zoek naar een baan. Een grote groep niet-uitkeringsgerechtigden en spookjongeren, die we niet in de kaartenbak terugzien. Een groep van ca. 8000 mensen voor wie volledig meedoen in regulier werk er naar alle waarschijnlijkheid gewoon niet inzit. 1000 mensen helpen we met een Stipbaan vooruit, maar wat doen we met de rest van de groep? Ruim 70.000 vrouwen die niet werken, maar met enige hulp en aansporing, best weer wat zouden willen en kunnen doen.

Nu het armoedevangnet goed op orde is, is het zaak nog meer werk te maken van de schuldenaanpak. Kan het college schuldhulptrajecten verder versimpelen. En kunnen we de experimenten met jongeren niet uitbreiden naar volwassenen? Graag een reactie.

Onderwijs

Kinderen uit verschillende buurten komen elkaar nauwelijks tegen. De deelname aan sport en cultuur, blijft onder sommige kinderen beduidend lager. De segregatie in het onderwijs neemt toe. Scholen verschillen gigantisch. Steeds meer. Kinderen uit verschillende wijken ontmoeten elkaar nauwelijks. De verschillende groeien.

Neem de vrijwillige ouderbijdrage. Als iets de verschillen vergroot! Op een school in Mariahoeve betalen ouders 9000 euro om hun kind dyslexyonderwijs te geven. In bescheidener, maar niet minder segregerende vorm zijn de gevraagde bijdragen er legio. Je kind niet naar een school kunnen sturen uit schaamte voor je inkomen. Onbestaanbaar. Is de wethouder bereid hier rigoureus een eind aan te maken?

Zorg

Complimenten voor zachte landing van de decentralisatie. Maar wat kwam de toegang onder druk te staan! Hoe zorgen we er voor, voorzitter dat de Haagse zorg ook toegankelijk is met een kleinere beurs? Dat je ook dan aan je hulpmiddelen kunt komen?

Specifiek graag aandacht voor kinderen met obesitas. Kijk naar het mooie project van Wow in de Schilderswijk. Dat gun je elk kind dat het zelfvertrouwen heeft verloren, omdat het als laatste wordt gekozen bij het buitenspelen.

En ouderen. Kunnen zij elkaar ontmoeten. Mogen zij alsjeblieft fatsoenlijke dagbesteding. Snijd dit niet weg, wethouder Klein! Het gebeurt wel. Kom met goede plannen hiervoor is ons advies!

En wijkgericht te werk. Zie bijvoorbeeld aan de Stieltjesstraat hoe hard dat nodig is. Veel hulpbehoevende ouderen, veel mensen met psychische problemen, veel schulden, veel overlast, veel slechte woningen, veel partijen, veel onderzoek. Weinig resultaat. Is het college hier en in andere probleemgebieden, waar we zo’n concentratie aan uitdagingen zien, in te grijpen? Echt actie te ondernemen? Probleemgerichte wijkaanpak! 

Trots op diversiteit = respect

Den Haag moet van de diversiteit nu eens haar kracht maken. Diversiteit is een kwaliteit. Loop voorop: in hoe je nieuwkomers de taal leert, laat oriënteren op onze maatschappij, helpt naar werk. Laat zien dat het je menens is om de politie en het ambtenarenapparaat divers te krijgen. Net als de Haagse besturen!

Accepteer niet dat de ontmoeting en uitwisseling tussen wijken beperkt is. Er heersen stigma’s op bepaalde wijken, stigma’s op groepen mensen. Er wordt gediscrimineerd. Spreekt dat tegen, pak dat aan. Bevorder ontmoeting en wederzijds begrip.

Te veel Hagenezen en Hagenaren voelen zich in hokjes gestopt. Weggezet als groep, als anders. Genegeerd. Voorzitter, wanneer gaan we iedereen beschouwen als Hagenaar en Hagenees? Ongeacht wat je gelooft of, in welke wijk je woont, wat je verdient? Wanneer nemen we mensen echt serieus? Als onze buren, net als al die andere buren.

Vier de diversiteit en beschouw deze als een gegeven en niet als een uitzondering. Den Haag is juist sterk door haar diversiteit aan mensen. De vlucht naar voren, geen angst en stilte. Laten zien dat wij een stad van de wereld zijn. Dat het onze kracht is te verbinden! Respect als ons handelsmerk. Stad van Vrede, recht en veelzijdigheid.

Wanneer komt de wethouder economie met een groot plan om Den Haag als diverse stad in de markt te zetten.

100 procent

De verschillen worden groter. Die moeten we nu echt aanpakken. Maatregelen in plaats van praatregelen.

Een lange adem, actiegericht, nóóit opgeven. Voor een stad waarin iedereen elke dag zichzelf kan zijn en kansen kan pakken. Dat is de koers van de Haagse PvdA, ook de komende jaren. Tegen de wind in van het populisme en zonder mee te dobberen op het makkelijke briesje van naïviteit en frivoliteit.

We vieren de krachten van de stad, én zijn daadkrachtig als het gaat om het aanpakken van uitdagingen. Met elkaar, nooit alleen. Samen actie ondernemen. Aanpakken en oplossen. Dat is de politiek van vandaag. En daar gaan we (!) voor. Op volle 100%.